Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИДиТР / ИДиТР Книги (семестр 1) / Ярема Технічне редагування 2003.doc
Скачиваний:
358
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
20.08 Mб
Скачать

6.2.2. Робота над звіркою

Звірка - це відбиток за версткою складання, розверстаного на шпальти. Вона надходить до технічного редактора після читання коректором і редактором разом із попередньою коректурою (перша звірка-з версткою, друга-з першою звіркою і т.д.).

Перший етап роботи над звіркою полягає в перевірці колонцифр. Якщо при цьому будуть виникати питання, то їх вирішують, вдаючись до верстки.

Після перевірки колонцифр кожну сторінку звірки чітко звіряють із відповідними сторінками верстки та з'ясовують, якою мірою враховано друкарнею вказівки і позначки технічного редактора. Одночасно вивчають коректорську та редакторську правки (якщо вони є). Після цього звірка підлягає повному опрацюванню, як верстка.

Усі наступні звірки опрацьовують так само, як і першу.

6.2.3. Підпис видання до друку

Коректура у зверстаних аркушах у будь-якій стадії, починаючи з верстки, може бути підписана до друку, якщо правка в ній невелика.

Коли ж у виданні є півтонові ілюстрації, то до коректури, шо передається друкарні,прикладають репродукційні відбитки цих ілюстрацій, які слугують при друкуванні. Еталоном якості відбитка, або вклеюють їх безпосередньо в коректуру (залежно від того, як це вимагає поліграфічне підприємство).

Кольорові ілюстрації обов'язково вклеюють у робочу коректуру і точно задають їх розміщення відносно текстових елементів або шпальти складання (якщо вони розташовуються без тексту).

Деякі друкарні вимагають вклювання у підписану коректуру також чорно-білихі штрихових та півтонових репродукованих відбитків.

Вклеюючи відбитки в коректуру, слід стежити за тим, щоб вони не були перевернутії або наклеєні косо. Особливу увагу при цьому треба приділити ілюстраціям, що неї мають чітких орієнтирів відносно верху і низу.

Для допоміжних фарбопрогонів в аркушах, а також на вклейках, вкладках тощо на перших сторінках наклеюють зразки фарб.

До робочої верстки (звірки), яка передається друкарні, додають макети зовнішнього оформлення видання.

До складних ілюстрованих видань при підписанні до друку слід додавати посторінкові макети (рис. 26), які слугують для обкладання друкарських форм (при високому друці) або монтажу (при офсеті та глибокому друці).

Рис. 26. Приклад посторінкового макета видання зі спуском

Для виготовлення посторінкових макетів беруть чистий примірник верстки і вирізують відбитки шпальт під очко. Потім готують макетні аркуші, які повинні мати формат видання після обрізування, а також розраховують формат видання при випуску ілюстрацій під обріз та формат видання при офсетному друці. На макетних аркушах позначають межі формату шпальти з розмірами головкового (після обрізування) і корінцевого полів. У позначених межах уклеюють вирізані відбитки зверстаних шпальт. Потім уклеюють на свої місця відбитки кольорових репродукованих елементів, як правило, тих, що не заверстуються з текстом. Після цього розмічають розміри корінцевого та головкового полів (для високого друку - у квадратах або пунктах, для офсетного і глибокого друку - в міліметрах або сантиметрах). Розмір поля в головці задають, якщо цього вимагає поліграфічне підприємство, яке випускатиме видання.

Для кольорових репродукцій розкладка має бути задана незалежно від розкладки для чорної фарби, тобто від корінцевого згину до внутрішнього або зовнішнього краю і від згину в головці (або від краю в головці після обрізування) до верхнього чи нижнього краю кольорової репродукції.

Усі зміни в розташуванні текстових та репродукційних елементів шпальт у робочій верстці мають бути відображені в макеті зі спуском.

У макеті зі спуском для офсетного друку відстані між частинами шюстрації задають тільки тоді, коли вони порушені у процесі виготовлення макета верстки або макета зі спуском.

Для всіх видів друку з випуском яких-небудь елементів на поля слід зазначити біля випущеного елемента розмір випуску, наприклад: "випустити в корінець на 12 п. (па 5 мм) ", "випустити у хвіст на 16 п. (на 6 мм) " тощо.

Макет зі спуском з доданням робочої верстки передається друкарні для друку видання.

До коректури, що передається друкарні, додають детальні вказівки щодо друку видання, а також щодо брошурувально-палітурних та оздоблювальних робіт. Ці вказівки мають відображати:

 • номер друкарського замовлення;

 • прізвище й ініціали автора (авторів) твору або назву установи, що випускає видання;

 • назву видання;

 • формат видання (формат вихідного паперового аркуша та його частку);

 • формат шпальти складання (якщо у виданні кілька видів форматів шпальт, то треба вказати всі їхні формати);

 • обсяг видання у фізичних друкованих аркушах;

 • кількість вклейок (накидок, вкладок), їхні формат й обсяг у фізичних друкованих аркушах;

 • тираж;

 • Ціну;

 • характеристику складання видання (ручне, машинне);

 • кількість репродукованих ілюстрацій (окремо чорно-білих і штрихових, тонових; кольорових штрихових, тонових) та лініатуру растра тонових кліше;

 • спосіб друку видання (високий - на плоскодрукарських або на ротаційних машинах: офсетний, глибокий чи комбінований друк з детальним роз'ясненням);

 • спуск для друку (кількість шпальт, вид фальцювання - перпендикулярне, паралельне, комбіноване; кількість згинів; комплектування аркушів - підбиранням або вкладанням);

 • розкладку в корінці та головці;

 • кількість фарб в аркушах (перераховують номери аркушів, де будуть додаткові фарбопрогони; кількість цих фарбопрогонів у кожному аркуші; чи будуть ці додаткові фарбопрогони тільки на одному або на обох боках аркуша; вказують також кольори додаткових фарбопрогонів і наклеюють зразки фарб);

 • спосіб друку та фарбовість вклейок (накидок і вкладок) із зазначенням кількості фотопрогонів;

 • спосіб друку та фарбовість суперобкладинки, обкладинки або палітурки;

 • спосіб друку і фарбовість форзаца (для тонованих форзаців приклеюють зразки кольору);

 • кількість прогонів, вид та колір фарбового матеріалу при тисненні на сторонках палітурки;

 • кількість прогонів, вид і колір фарбового матеріалу при тисненні на корінці;

 • вид шиття блока (до 64 с. -дротом в одну-дві скобки; від 64 до 160 с. - ушиванням у дві-три скобки або брошурне нитками; понад 164 с. - брошурне при покритті м'якою обкладинкою або палітурне нитками на марлі при випуску видань у палітурках з форзацами);

 • відомості про обрізування блока (для видань в обкладинках та обрізних палітурках - після його вставлення, для видань в обкладинках і палітурках з кантами - до вставлення блока; бічні обрізування; без обрізування);

 • формат блока після обрізування у міліметрах;

 • вид покриття (урозпуск, наопашки, бігування - кількість рубчиків);

 • розміщення вклейок (указати аркуші та між якими сторінками), вкладок (указати, між якими аркушами або в який аркуш і між якими сторінками), накидок (указати, на який аркуш);

 • тип обкладинки або палітурки;

 • вид корінця (круглий, прямий);

 • вид форзаца (приклеюваний, пришивний);

 • спосіб установлення книжкового блока (на гільзу, без гільзи);

 • фарбування обрізу ( колір);

 • лакування обкладинки, суперобкладинки, палітурки;

 • вид паперу (для тексту — назва, номер, щільність, колір, формат; для обкладинки, палітурки, суперобкладинки, вклейок (наки-док, вкладок), форзаца - назва, колір, щільність, формат);

 • вид тканини (для сторінок палітурки - назва, колір; для корінця - назва, колір);

 • вид картону (назва, колір);

 • вид фольги (колір);

 • вид капталу (колір);

 • вид закладки ляссе (колір).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.