Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕПСТВ / н.-мет. пос│бник.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
653.82 Кб
Скачать

Перелік питань для закріплення теми

1. Громадянське суспільство й соціально-трудові відносини. Сутність соціально-трудових відносин та загальна характеристика їх системи.

2. Сторони, суб’єкти, предмет соціально-трудових відносин

3. Принципи і типи соціально-трудових відносин.

4. Якість трудового життя як результат і показник стану соціально-трудових відносин.

5. Фактори, що визначають розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві.

6. Основні напрями соціального захисту і соціальні гарантії у сфері праці. Соціальна політика держави: соціальний захист, соціальне страхування населення.

7. Напрями колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці.

8. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки.

9. Форми і принципи соціального партнерства.

Тематика рефератів

1. Соціальне партнерство як основа ефективної діяльності та соціального розвитку сучасного підприємства.

2. Проблеми вирішення трудових конфліктів на підприємствах.

3. Профспілки як суб’єкт соціально-трудових відносин: аналіз зарубіжного досвіду та сучасні реалії в Україні.

4. Система соціального страхування та перспективи її розвитку (міжнародний та вітчизняний досвід, реалії та перспективи).

5. Соціально-економічна концепція людського розвитку на сучасному етапі. Оцінка стану соціального розвитку країн світу.

Тести

1. Система управлінських, організаційних, регулюючих дій і заходів, спрямованих передусім на сприяння цілеспрямованій діяльності громадян, їх всебічному розвитку, забезпеченню відповідного рівня їх життя і праці, їх соціальному захисту:

а) соціальне партнерство;

б) соціальна політика;

в) соціально-трудові відносини;

г) соціальне страхування.

2. Інтегральним показником, що відображає рівень соціально-трудових відносин, є:

а) рівень життя;

б) якість трудового життя;

в) рівень освіти населення та стан здоров’я;

г) оцінка ефективності праці.

3. Добровільні громадські організації громадян, які пов’язані спільними виробничими інтересами за родом діяльності, створені з метою представництва й захисту їх соціально-трудових прав та інтересів, є:

а) політичними партіями;

б) професійними спілками;

в) суб’єктами соціального партнерства;

г) арбітражними комісіями.

4. Спосіб створення необхідних економічних передумов для збереження працездатності економічно активної частини населення, та забезпечення у разі втрати працездатності, старості, втрати годувальника відноситься до:

а) соціального забезпечення;

б) соціального партнерства;

в) соціального захисту;

г) соціального страхування.

5. Прагнення держави, роботодавців і найманих працівників досягти загального блага в суспільстві шляхом підвищення продуктивності праці, розвиток НТП, збільшення ВНП, підвищення рівня життя – це:

а) принцип соціального партнерства;

б) мета соціального партнерства;

в) напрям соціальної політики;

г) сутність системи соціального захисту населення

Практичне завдання до розв’язання

Виписати і закрити бригаді робітників акордний наряд на виконання облицювальних робіт в приміщенні поліклініки за наступними даними:

  • кількість робітників – 8 осіб;

  • тривалість робіт за графіком – 18 днів;

  • тривалість зміни при однозмінному режимі роботи – 8 год.;

  • сума заробітної плати за калькуляцією – 46800 грн.

Соседние файлы в папке ЕПСТВ