Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕПСТВ / н.-мет. пос│бник.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
653.82 Кб
Скачать

Перелік питань для закріплення теми

  1. Суть, значення, завдання, функції та об’єкти нормування праці.

  2. Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу.

  3. Система норм і нормативів з праці. Способи вивчення витрат робочого часу.

  4. Методи нормування трудових процесів. Аналіз виконання норм і порядок їх перегляду.

Тематика рефератів

  1. Сучасні проблеми нормування праці на підприємстві та в галузі: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду.

  2. Економічна ефективність застосування і виконання норм праці на підприємстві.

  3. Застосування методів нормативних спостережень за виробничими процессами .

Тести

1. У встановленні норми загалом на операцію без розподілу її на складові елементи полягає метод нормування праці:

а) розрахунково-аналітичний;

б) мікроелементний;

в) укрупнений;

г) дослідно-статистичний.

2. Регламентовані величини режимів роботи обладнання на виробництві, витрат праці та часу перерв у роботі встановлюють:

а) функції організації праці;

б) функції нормування праці;

в) нормативи з праці;

г) норми з праці.

3. Нормативи з праці, які поділяються на міжгалузеві, галузеві та місцеві, класифікуються за ознакою:

а) за укрупненням;

б) за призначенням;

в) за сферою використання;

г) за періодом дії.

4. Що таке норма виробітку?

а) обґрунтована кількість роботи чи послуг, яку слід виконати одним чи групою працівників за одиницю часу;

б) затрати праці на виконання одиниці роботи, виготовлення одиниці продукції чи обслуговування одиниці обладнання;

в) кількість продукції, одиниць обладнання, виробничі площі, які обслуговуються на протязі доби групою виконавців;

г) сукупність заходів направлених на встановлення фактичних затрат праці.

5. Що таке фотографія робочого дня?

а) це вид спостереження, коли досліджується частина трудової операції, що циклічно повторюється протягом зміни;

б) це вид спостереження, коли протягом зміни послідовно фіксуються затрати робочого часу на протязі всієї зміни;

в) це вид спостереження, коли досліджується відповідність класифікації працівника до робіт, які він виконує;

г) це вид спостереження, коли досліджується знаряддя праці.

Практичні завдання до розв’язання

Завдання 1. Виконати обробку фотографії робочого дня токаря 4-го розряду за даними таблиці 3.1. Скласти баланс робочого часу, визначити ефективність використання робочого часу, розрахувати норму часу на обробку однієї деталі, відрядну розцінку та змінну норму виробітку, якщо годинна тарифна ставка 4-го розряду становить 12,2 грн., норматив робочого часу на підготовчо-завершальну роботу становить 4 %, на відпочинок – 5%, обслуговування робочого місця – 3%, протягом зміни оброблено 1400 деталей.

Таблиця 3.1 – Лист спостереження фотографії робочого дня

Види робіт

Поточний час, год-хв

1

2

3

Початок спостереження

7-00

1

Отримання інструктажу

7-05

2

Отримання заготівок

7-13

3

Отримання інструменту

7-17

4

Налагоджування верстата

7-30

5

Обточування деталі

8-18

6

Заміна piзaкa

8-21

7

Змащення верстата

8-27

8

Відпочинок

8-35

9

Обточування деталі

9-40

10

Прибирання стружки

9-50

11

Відпочинок

9-56

12

Отримання нової технологічної карти

10-00

13

Отримання заготівок

10-05

14

Заміна інструменту

10-12

15

Переналагоджування верстата

10-27

16

Розмови

10-37

17

Обточування деталі, пішов на обід

12-00

18

Повернувся з обіду

13-00

19

Чекання ремонту верстата

13-10

20

Усунення неполадки слюсарем

13-30

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

21

Обточування деталі

14-50

22

Відпочинок

14-57

23

Обточування деталі

15-17

24

Прибирання робочого м1сця

15-25

25

Здавання деталей у ВТК

15-35

26

Передчасне завершення роботи

15-45

27

Передавання зміни, закінчення спостереження

16-00

Завдання 2. Виконати обробку хронометражних спостережень за процесом монтажу залізобетонних плит перекриття методом граничних значень та методом відносної середньоквадратичної помилки за даними хронометражу вибіркового (табл. 3.2), розрахувати норму часу на одиницю виробничого процесу, якщо норматив часу на підготовчо-завершальну роботу (ПЗР) становить 3% оперативного часу, на відпочинок – 10%, технологічні перерви – 4%.

Таблиця 3.2 – Результати проведення хронометражу вибіркового

Елементи

процесу

Витрати робочого часу за циклами, секунди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Стропування плити

55

230

65

60

55

50

60

60

55

70

60

50

60

55

55

65

2. Підйом з поворотом

110

115

115

105

115

110

100

125

110

120

135

115

110

105

110

3. Опускання плити

18

21

23

16

23

13

25

22

32

27

4. Розстропування

плити

25

25

25

25

30

30

30

25

40

30

25

30

25

35

20

25

5. Зворотній хід крану

70

73

80

61

98

98

100

71

74

65

80

Завдання 3. Як зміниться діюча відрядна розцінка 12,24 грн., якщо наказом по підприємству норма виробітку збільшиться на 20%?

Завдання 4. Розрахувати місцеву норму часу та розцінку на виконання мурування стін середньої складності в 1,5 цеглини на складному розчині з прорізами під розшивку із звичайної цегли за даними таблиці 3.3, якщо нормативи часу становлять: на підготовчо-завершальну роботу – 4%; на відпочинок – 12;%. Середня годинна тарифна ставка робітників 17,68 грн.

Таблиця 3.3 – Результати проведення фотообліку змішаного

Елементи виробничого

процесу

Витрати часу за спостереженнями

Одиниця вимірювання

1

2

3

Натягування причального шнура

л.-хв.

натяг

36

15

38

15

39

15

Подавання та розкладання цегли

л.-хв.

тис. шт.

144

0,84

152

0,89

156

0,91

Перемішування, подавання, розстилання розчину

л.-хв.

куб. м

108

1,39

114

1,47

117

1,51

Мурування цегли в конструкцію стін

л.-хв.

куб .м

124

3,48

342

3,68

351

3,77

Вкладання перемичок над прорізами

л.-хв.

проріз

36

3

38

3

39

3

Протирання поверхні стіни, розшивка швів

л.-хв.

кв. м

72

8,9

76

9,7

78

9,9

Чекання вказівок майстра

л.-хв.

68

87

58

Відпочинок

л.-хв.

124

120

118

Одержання інструменту та завдання

л.-хв.

40

36

27

Соседние файлы в папке ЕПСТВ