Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕПСТВ / н.-мет. пос│бник.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
653.82 Кб
Скачать

2.3. Визначення середніх показників бригади робітників

Для виконання даного практичного заняття студентам необхідно засвоїти тему лекційного курсу «Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва».

Розпочинаючи вивчення цієї теми, потрібно досконало зрозуміти суть і значення поняття «праця», знати її економічне, юридичне та філософське значення, уяснити сутність та соціально-економічну роль праці.

Студентам необхідно засвоїти, за якими ознаками класифікують види праці. Основні з них: переважно фізична і переважно розумова, праця проста та праця кваліфікована, продуктивна та непродуктивна, праця управлінська та виконавча, абстрактна і конкретна.

Необхідно також розуміти основні положення соціально-економічної концепції гуманізації праці та засвоїти поняття категорії «гідної праці».

Під час проведення заняття студенти виконують тестові завдання та розв’язують прикладні задачі.

Отримані практичні навички закріплюються студентами напряму підготовки «Економіка підприємства» під час виконання курсової роботи з дисципліни; студентами інших напрямів підготовки – при виконанні індивідуальної контрольної роботи.

Перелік питань для закріплення теми

1. Сутність та соціально-економічна характеристика категорії «праця».

2. Зміст, характер і види праці.

3. Еволюція праці як чинника виробництва. Гуманізація праці.

Тематика рефератів

1. Роль праці в суспільному житті.

2. Сутність та розвиток концепції гуманізації праці.

3. Праця як елемент самовираження людини.

Тести

1. Що таке праця?

а) виробництво матеріальних благ;

б) використання робочої сили;

в) доцільна діяльність людини;

г) виконання якої-небудь роботи.

2. Як визначається продуктивність праці?

а) це виробництво продукції в одиницю часу;

б) це час, протягом якого виробляється певна кількість продукції;

в) це продуктивна діяльність людей;

г) це збільшення виробництва продукції в порівнянні з минулим періодом.

3. Свідома доцільна діяльність людей з видозмінення сил природи та пристосування їх до задоволення своїх потреб, це – :

а) сфера життєдіяльності;

б) зайнятість у сфері виробництва;

в) трудовий процес;

г) праця.

4. Відображає професійну приналежність праці, склад виконуваних робіт, їх складність, послідовність виконання:

а) завдання праці;

б) зміст праці;

в) вид праці;

г) функція праці.

Практичне завдання до розв’язання

Визначити середній розряд, середню годинну тарифну ставку і середній тарифний коефіцієнт бригади робітників у наступному складі: 1 розр. – 3 особи; 2 розр. – 2 особи; 3 розр. – 2 особи; 4 розр. – 4 особи; 5 розр. – 2 особи; 6 розр. – 1особа. Визначити середній розряд робіт, доручених бригаді. Заробітна плата за калькуляцією становить 19404 грн., трудомісткість робіт – 1800 люд.-год. Чи можна доручати цій бригаді виконання даних робіт?

Тарифна сітка оплати праці у будівництві наведена у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Тарифна сітка оплати праці у будівництві

Розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифний коефіцієнт

1

1,087

1,184

1,337

1,542

1,792

2,075

2,394

Годинна тарифна ставка

12,37

13,36

14,67

16,56

19,07

22,22

25,60

29,60

Соседние файлы в папке ЕПСТВ