Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
123.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать
    1. Керівництво курсовими роботами

Керівництво курсовими роботами здійснюють професори, доценти, викладачі й асистенти фахових кафедр, які мають досвід науково-педагогічної та практичної роботи. Кафедра призначає наукових керівників та встановлює терміни виконання курсових робіт.

Тематика подається студентам у вигляді надрукованих у кількох примірниках списків. Кожен студент обирає індивідуальну тему курсової роботи.

Кафедра затверджує за кожним студентом обрану тему, призначає наукового керівника, який протягом семестру стежить за ходом виконання робіт і не рідше двох разів на семестр звітує на засіданні кафедри про хід виконання курсових робіт студентами.

Керівники визначають графік консультацій (індивідуальних, групових), повідомляють про строки подачі курсових робіт на перевірку та час їх захисту. На консультаціях викладач знайомить студентів із тим, як:

  • скласти первинний план курсової роботи;

  • добирати наукову літературу з обраної теми;

  • опрацьовувати наукові джерела (тексти досліджуваних творів);

  • користуватися виписками з джерел;

  • у процесі читання, вивчення літератури та збирання матеріалу оформляти курсову роботу;

  • цитувати й робити посилання на джерела;

  • оформляти текст курсової роботи.

Викладач дає також поради щодо техніки укладання картотеки досліджуваного джерела; радить, як треба писати курсову роботу, дає настанови щодо бібліографічних пошуків, складання та оформлення списку використаної літератури; дає вказівки щодо мовного оформлення роботи.

Студентам корисно ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо написання курсових робіт та орієнтовним календарним планом виконання курсової роботи.

2.3. Календарний план виконання курсових робіт

Над темою курсової роботи студент працює протягом двох семестрів. Керівник курсової роботи разом із студентом складають календарний план виконання курсової роботи (Див. календарний план).

Календарний план написання курсової роботи

Дати

Етапи роботи

Жовтень

Ознайомлення з тематикою курсових робіт. Вибір теми курсової роботи. Ознайомлення із запропонованою керівником основною літературою до обраної теми, графіком виконання курсової роботи. Відвідання групової консультації.

Листопад

Збирання й організація матеріалу з теми курсової роботи, оформлення опрацьованого матеріалу. Відвідання індивідуальної консультації.

Грудень

Читання й реферування літератури з теми, збирання матеріалу, складання першого варіанту розгорнутого плану курсової роботи. Відвідання індивідуальної консультації.

Лютий

Відвідання індивідуальної консультації. Ознайомлення керівника з ходом виконання першого (чорнового) розділу курсової роботи з обраної теми.

Березень

Відвідання індивідуальної консультації. Подання другого розділу курсової роботи в першій редакції керівникові, одержання порад щодо удосконалення роботи.

Квітень

Подання керівникові остаточного варіанту курсової роботи.

Травень

Захист курсової роботи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]