Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать
 1. Аналіз фінансової стійкості підприємства на основі співвідношення власних і залучених фінансових ресурсів

Співвідношення між обсягами власних і позикових фінансових ресурсів потребує дослідження вертикальної структури джерел формування фінансових ресурсів і динаміки їх розвитку

Здійснюється розрахунок та оцінка показників, які визначають величину, що характеризує співвідношення між власними і залученими фінансовими ресурсами

– абсолютна автономія; стійка автономія;

– концентрація залученого капіталу;

– загальна залежність підприємства;

– загальна незалежність підприємства;

– зовнішня поточна залежність;

– зовнішня довгострокова залежність;

– рівень незалежності власних фінансових ресурсів;

– рівень залежності власних фінансових ресурсів;

– рівень абсолютного покриття залучених фінансових ресурсів власним капіталом;

– рівень стійкого покриття залучених фінансових ресурсів власним та прирівняним до нього капіталом;

– рівень абсолютного ризику авансування фінансових ресурсів у господарську діяльність;

– рівень стійкого ризику авансування фінансових ресурсів у господарську діяльність;

– рівень покриття необоротних активів довгостроковими зобов’язаннями

-

Розраховують рівень координації фінансових ресурсів РКФРп, який характеризує співвідношення власних і залучених фінансових ресурсів за двома рівнями:

1) постійно стійка величина (тільки з урахуванням власного капіталу)

РКФРп = ВК : З;

2) умовно стійка величина (з урахуванням власного капіталу, наявних забезпечень наступних витрат і платежів (ЗНВП) та довгострокових зобов’язань (ДЗ), розрахунків, які здійснюються при формуванні доходів майбутніх періодів (ДМП), РКФРп = (ВК + ЗНВП + ДЗ) : (ПЗ + ДМП), де З – зобов’язання; ПЗ – поточні зобов’язання

 1. Оцінювання запасу фінансової стійкості підприємства

Визначення запасу фінансової стійкості дає змогу встановити обсяг реалізації, який забезпечує підприємству певну його стійкість

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Розкрийте поняття «фінансова стійкість».

 2. Розкрийте шляхи забезпечення максимальної прибутковості фінансових ресурсів, розміщених в активах підприємства.

 3. Схарактеризуйте процедуру проведення аналізу фінансової стійкості підприємства.

 4. Визначте основні джерела аналізу показників фінансової стійкості підприємства та дайте їм характеристику.

 5. Назвіть завдання аналізу показників фінансової стійкості підприємства.

 6. Розкрийте методичні підходи до аналізу показників фінансової стійкості підприємства.

 7. Розкрийте зміст і методику аналізу абсолютних показників фінансової стійкості.

 8. Назвіть коефіцієнти, за допомогою яких оцінюється фінансова стійкість підприємства.

 9. Наведіть алгоритми розрахунку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства.

 10. Розкрийте економічну сутність кожного коефіцієнта фінансової стійкості підприємства.

11. Що є сталими джерелами фінансування оборотних активів підприємства?

12. Схарактеризуйте абсолютний фінансовий стан підприємства.

13. Схарактеризуйте нормальний фінансовий стан підприємства.

14. Схарактеризуйте передкризовий фінансовий стан підприємства.

15. За якої умови фінансовий стан підприємства вважається кризовим?

16. Наведіть алгоритм розрахунку власного оборотного капіталу.

17. Розкрийте процес оцінювання запасу фінансової стійкості підприємства.