Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до написання анотації

Анотація – це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без деталей. Це може бути анотація книги, наукової статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.

Структура анотації:

 • вступ (тема, мета роботи, яка анотується);

 • основна частина (сутність роботи, що анотується);

 • висновок (призначення роботи, що анотується).

Мовні засоби,які використовуються для логічного і зв’язного викладення інформації:

 1. Фрази, які можна використати для визначення темироботи, яка анотується:

The book (textbook, chapter, paper etc) is devoted (dedicated) to …

Книгу (підручник, розділ, статтю тощо) присвячено …

The book (textbook, section, paper etc) deals with …

У книзі (підручнику, розділі, статті тощо) розглядається …

 1. Фрази, які можна використати для визначення метироботи:

The purpose of the research (study, investigation etc) was …

- to clarify …

- to determine (ascertain, establish) …

- to elucidate …

- to explain …

- to prove (validate) …

- to substantiate …

- to compare …

Метою дослідження було ...

- з’ясувати (внести ясність у) …

- визначити (встановити) …

- висвітити (роз’яснити) …

- пояснити …

- довести …

- обґрунтувати …

- порівняти ...

The book (paper, section etc) presents

 • the analysis of …

 • the comparison of …

 • the description of …

 • the discussion of …

 • the results of the research on / in (investigation of / into, study of) …

 • a review of literature on …

 • a survey of the relevant literature

Книга (стаття, розділ тощо) представляє

- аналіз …

- порівняння …

- опис …

- обговорення …

- результати дослідження …

 • аналіз літератури з …

- огляд відповідної літератури

1.2. Для викладення сутностіроботи, що анотується, можна використати такі фрази:

The essence of the book (paper, section etc) is that…

Суть книги (статті, розділу тощо) полягає у тому, що …

The study emphasizes (stresses) the importance of …

У дослідженні підкреслюється важливість …

The author focuses on …

Автор зосереджується на …

Particular importance (significance, value, weight) is attached to …

Особливе значення надається …

Readers’ attention is called (attracted, drawn) to …

Увага читачів привертається до …

The obtained data are exemplified with …

Прикладом отриманих даних служить ...

It follows from the book (paper, chapter etc) that …

Із книги (статті, розділу тощо) виходить, що …

Hence (therefore, thus) it can be concluded that …

Отже (таким чином), можна зробити висновок, що …

1.3. Фрази, які можна використати при визначенні цільової аудиторіїроботи, що анотується:

The book (textbook, paper etc.) is intended for …

Книга (підручник, стаття тощо) призначена для ...

The book (textbook, paper etc) may be useful (helpful, valuable) for ...

 • bankers and accountants

 • human resource managers

 • students of Economics

Книга (підручник, стаття тощо) може бути корисною для ...

 • банкірів і головних бухгалтерів

 • менеджерів з персоналу

 • студентів-економістів

Написавши чорнетку анотації, необхідно її відредагувати.

Під час редагуванняанотації важливо звернути увагу на таке:

- наскільки чітко додержано структуру анотації;

- чи дає вступ уявлення про тему та мету анотованого твору;

- наскільки точно визначено сутність анотованої роботи;

- чи не використана зайва інформація;

- чи правильно побудовані речення;

- наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування анотації на комп’ютері. Це дозволить вам заощадити час і сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда “Тезаурус”).

Приклад анотації на матеріалі тексту “Financialactivitiesandtheirmanagement”.

Financial activities and their management

Finance is the application of economic principles and concepts to business decision-making and problem solving. It is the function in a business responsible for acquiring funds for the firm, managing funds within the firm, and planning for the expenditure of funds on various assets.

Finances of a business enterprise need management. It is just the sphere of financial management. Financial management is the investment and financing decision making that goes on within all types of firms. The firm may be a business enterprise, such as manufacturing company, an accounting firm, an oil producer, a credit union, or a charitable organization. The small retail firm requires such decisions as where to get funds for its seasonal cash needs, selecting the appropriate level of inventory and cash on-hand, and deciding when best to expand. The large corporation needs to set its credit terms, decide where to get funds needed for expansion etc.

Any person or company starting or doing some business has three questions to answer, all connected to finance.

The first question is, “What long-term investments are necessary?” This means identifying the business to be done, and the buildings, machinery, and equipment needed to do it.

The second question is, “Where and how can the firm get long-term financing to pay for those investments?” Will the firm’s own money be sufficient? If not, will it try to interest others to invest in the business and share ownership, or will it borrow money?

The third question is, “How will the firm manage everyday financial activities?” These activities include collecting money from customer, paying suppliers, paying salaries and wages, administrative costs, etc.

The financial structure of a company is called corporate finance. The Financial Department in a company is responsible for its corporate finance.

It is known, that financial management is the responsibility of the Vice-President for Finance, who supervises the work of the Financial Department of a company.

High-level positions of a business that focus primarily on financial management typically include: Vice-President for Finance, Treasurer, Controller and Chief Financial officer. The Vice-President for Finance is charged with policy-making duties and acts as a liaison between financial manager and other management personnel. Often the Vice-President for Finance oversees the activities of the Controller and the Treasurer. The Treasurer is charged with obtaining capital for investments and investing cash in other assets of business. The Controller is charged with accounting and auditing functions and financial planning.

The Chief Financial officer is generally part of the top layer of management that reports to the Board of Directors.

All the financial activities are aimed at answering the three questions listed above. The answer to the first question is called capital budgeting. It is the process of planning and managing the firm’s long-term investments. To do that, the Financial Manager has to try to find opportunities for investments which are worth more to the firm than they cost to be acquired. That means that the amount of cash to be received as a result of an investment should be greater than its cost, i.e. greater than the amount of money spent to gain it.

The answer to the second question is found in capital structure. This structure is a mixture of long-term debt and the equity that a firm uses to finance its operations. Debt is a result of the firm borrowing money to finance its operations. Equity is the value of its property (also used as security for the financing) after deducting all the charges to which that property may be liable. The Financial Manager should decide on the suitable balance of debt and equity – what mixture of debt and equity is best for the firm. He or she should also find the least expensive sources of funding for the firm.

The working capital management is the answer to the third question. Working capital is the firm’s short-term assets - for instance, inventory. It also includes short-term liabilities, such as paying suppliers. Managing the working capital is necessary to ensure continuity of the firm’s operations without interruption. It requires a number of decisions, such as how much cash and inventory should be readily accessible at a moment’s notice, how to obtain short-term financing, etc.

Decisions made regarding any of these three basic questions of finance involve risks. That is why no firm can avoid some financial losses. But efficient financial management can bring those losses to a minimum, thus maximizing the profits.