Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Виконати вправи 15, 16 (с. 108-109). Література: [2].

 2. Pre-readingtask(с. 18). Література: [1].

 3. Підготуватися до обговорення факторів, які впливають на започаткування та розвиток нового бізнесу.

 4. Підготуватися до лексичного тестування з матеріалами Unit 1, 2 Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №5

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: започаткування й ведення бізнесу

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження порівняння з уявною ситуацією; удосконалити вміння висловлюватися з питань, пов’язаних з факторами, які впливають на розвиток й ведення нового бізнесу; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу з теми «Започаткування й ведення бізнесу».

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Робота над текстом 4.

 4. Обговорення факторів, які впливають на започаткування, ведення та розвиток нового бізнесу.

 5. Виконання тестового завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Перевірте виконані вдома вправи 15, 16 (с. 108-109). Література: [2].

 1. Щоб навчитися виражати порівняння з уявною ситуацією, виконайте вправу 17 та вивчіть уважно інструкцію 5, після чого виконайте вправи 18, 19 (с. 109 – 111).

2.1. Для перевірки правильності перекладу ключових слів та словосполучень з підрозділу Pre-reading task(с. 18), працюючи в парах, порівняйте свій варіант їх перекладу з варіантом партнера по спільній роботі.Література: [1].

2.2. Прослухайте і повторіть за диктором ключові слова та словосполучення, що містяться в тексті 4 (підрозділ Pre-reading task) на с. 19. Про що може йти мова в цьому тексті?

3.1. Прочитайте швидко (за 4-5 хвилин) текст 4 (с. 19). Література: [1].

3.2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

3.3. Виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 20.

4. Користуючись знаннями, отриманими під час читання текстів 1 – 5 з теми та від прослуховування діалогічного тексту Т1, а також матеріалом підрозділу “Discussion” (с. 20), обговоріть в невеликих групах (по 3-4 особи) фактори, які впливають на започаткування, ведення й розвиток нового бізнесу.

5. Виконайте завдання тесту № 2. Література: [4].

Домашнє завдання:

 1. Вправа 20 (с. 111). Література: [2].

 2. Задавання до Vocabulary 1(с. 21). Література: [1].

 3. Текст “Thestrategyofacompany” для самостійного опрацювання.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №6

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: фінансовий менеджмент у бізнесі

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце; навчитися розуміти інформацію і коротко висловлюватися про фінансовий менеджмент у бізнесі; розуміти інформацію під час читання нового тексту.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 5.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 20 (с. 111). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправу 21 та вивчіть уважно інструкцію 6, після чого виконайте вправи 22, 23 (с. 111 - 115).

2. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення з підрозділу Vocabulary 1 (с. 21). Чи пам’ятаєте ви їх значення? Література: [1].

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), висловіть свої думки щодо фінансової структури компанії, фінансової діяльності компанії та менеджерів, які підпорядковуються віце-президенту з фінансів (підрозділ Pre-reading taskc. 22).

4.1. Прочитайте швидко (за 5-7 хвилин) текст 5 (с. 22). Спробуйте знайти в ньому підтвердження ваших припущень відносно фінансової структури компанії, фінансової діяльності компанії та менеджерів, які підпорядковуються віце-президенту з фінансів.

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 a, b, c (Comprehension check) на с. 24.