Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправи 24, 25 (с. 115). Література: [2].

 2. Завдання 1 до Vocabulary с. 25. Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ Заняття №7

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: фінансовий менеджмент у бізнесі

Мета заняття: удосконалювати вміння вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце; удосконалювати вміння висловлюватися та вести бесіду з питань, пов’язаних з організацією фінансового менеджменту в бізнесі та посадовими обов’язками фінансових менеджерів компанії.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2].

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над лексичними одиницями.

 3. Робота над текстом 6.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 24, 25 (с. 115). Література: [2].

1.2. Для вдосконалення вмінь виражати побажання і розуміти побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправи 26 та 27 (с. 116).

2. Працюючи в парах, складіть можливі сполучення «прикметник + іменник», об’єднуючи слова згідно наданого прикладу (завдання 2 до Vocabulary на с. 25).Література: [1].

3.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 6 (с. 26).

3.2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

3.3. Виконайте завдання 2 (Comprehension check на с. 26).

3.4. Прочитайте по черзі вголос запитання до відповідей відносно роботи менеджера з фінансів.

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до обговорення обов’язків менеджерів, які пов’язані з фінансовою діяльністю компанії.

 2. Текст “Financialforecasting” для самостійного опрацювання.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №8

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: фінансовий менеджмент у бізнесі

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження переваги уявної ситуації; удосконалювати вміння висловлюватися та вести бесіду з питань, пов’язаних з організацією фінансового менеджменту в бізнесі та посадовими обов’язками фінансових менеджерів компанії; удосконалювати навички складати анотацію прочитаного тексту; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу з теми «Фінансовий менеджмент у бізнесі».

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3],збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Обговорення діяльності та посадових обов’язків менеджерів, які пов’язані з фінансовою діяльністю компанії.

 3. Складання анотації тексту 6.

 4. Виконання тестового завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Щоб навчитися виражати перевагу уявної ситуації, виконайте вправу 28, вивчіть уважно інструкцію 7, після чого виконайте вправи 29, 30 (с. 116 - 120). Література: [2].

2.1. Працюючи в парах, розіграйте ситуації, представлені в підрозділі Role-play (с. 27). Література: [1].

2.2. Працюючи в парах, перегляньте схему завдання С (Comprehension checkнаc. 24 ) і скажіть, у чому полягає різниця між функціями обох груп менеджерів? (одна група підпорядковується казначею компанії, а друга – головному бухгалтеру-контролеру).

2.3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи) обговоріть, яких менеджерів у фінансовому відділі слід мати кожній компанії. Для того, щоб скоротити витрати, якою повинна бути кількість менеджерів та які функціональні обов’язки вони повинні виконувати. Повідомте результати всій групі.

3.1. Перегляньте рекомендації до написання анотації, статті, книги тощо (с. )

3.2. Вивчіть уважно приклад анотації на матеріалі тексту 5 “Financialactivitiesandtheirmanagement” ( завдання 2 на с. 32).

3.3. Користуючись вищезазначеними рекомендаціями та прикладом анотації тексту 5, напишіть анотацію тексту 6 (завдання 2 с. 32).

4. Виконайте завдання тесту № 3. Література: [4].