Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Текст «Thebasicpropositionsofmonetarism» (PartsI,II) (с. 131-134) – для самостійного опрацювання.

 2. Підготуватися до написання та обговорення переваг та недоліків методів калькуляції витрат.

 3. Підготуватися до лексичного тестування з теми «Витрати у бізнесі».

ПРАКТИЧНЕ Заняття №4

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: витрати у бізнесі; калькуляція витрат.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру

Мета заняття: удосконалювати вміння висловлюватися в усній та письмовій формах з питань переваг та недоліків методів калькуляції витрат у бізнесі; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу з теми «Витрати у бізнесі. Калькуляція витрат»; вдосконалювати навички самостійного опрацювання літератури за фахом.

Обладнання:навчальний посібник[1], словник – мінімум[3].

План заняття:

 1. Обговорення факторів, які впливають на витрати у бізнесі та методів калькуляції цих витрат.

 2. Виконання тестового завдання.

 3. Самостійне опрацювання тексту «Themonetaryrule».

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1 Користуючись знаннями , отриманими під час читання текстів 13 (с. 61) та 14 (с. 65), працюючи в парах, назвіть фактори, які впливають на витрати у бізнесі. Дайте визначення основних методів калькуляції витрат у бізнесі.

1.2. Працюючи в невеликих групах (по 3 – 4 особи), обміняйтесь думками щодо переваг та недоліків кожного з методів калькуляції витрат у бізнесі, про які йдеться в тексті 14 (с. 65). Обсудіть ваші особисті аргументи, а потім повідомте спільну точку зору всій групі.

2. Виконайте завдання тесту № 7.

3. Опрацюйте самостійно текст “Themonetaryrule” (с. 134)

Домашнє завдання:

 1. Завдання до Vocabulary1 (с. 69). Література: [1]

 2. Перекладіть письмово текст «Thedeclineofmonetarism» (с. 136) для самостійного опрацювання.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №5

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: фінанси підприємства.

Мета заняття: навчитися розуміти інформацію і коротко висловлюватися про використання фінансів підприємства; удосконалювати вміння письмового анотування прочитаного.

Обладнання:навчальний посібник[1], словник – мінімум[3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Робота з лексичними одиницями.

 2. Виконання дотекстового завдання.

 3. Робота над текстом 15

 4. Складання анотації тексту 15.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

 1. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення з підрозділу Vocabulary1 (с. 69). Чи пам’ятаєте ви їх значення?

 2. Працюючи в невеликих групах (по 3 – 4 особи), висловіть свої думки щодо структури активів бізнесу, а також, як може структура двох подібних бізнесів, що працюють в одній галузі промисловості, відрізнятися одна від одної? (підрозділ Pre–readingtaskна с. 70).

3.1. Прочитайте швидко (за 5 – 7 хвилин) текст 15 (с. 70). Спробуйте знайти в ньому підтвердження ваших припущень відносно структури активів компанії.

3.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 73.

3.3. Вивчіть уважно схему 1 (с. 73). Обсудіть, працюючи в парах, фактори, які впливають на структуру активів бізнесу.

 1. Напишіть анотацію тексту 15 (перевіряється викладачем у позааудиторний час).