Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до редагування доповіді

Під час редагування доповіді, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

- чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею повідомлення;

- наскільки повно розкрита тема;

- чи не порушена логічна побудова виступу;

- чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

- чи не використана інформація, що не стосується теми;

- наскільки логічно виділені абзаци;

- наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

- чи правильно побудовані речення;

- наскільки дотримані мовні норми комунікативної достатності.

Доцільно здійснювати редагування доповіді на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда “Тезаурус”).

Методичні рекомендації до усної презентації доповіді

Нарешті, декілька порад щодо підготовки до власне виступу.

Перед тим, як представити свою доповідь, студенту необхідно прочитати її уважно вголос декілька разів. Студент повинен добре володіти матеріалом, тільки в цьому разі презентація буде мати успіх. Під час презентації текст доповіді краще не читати з аркуша, а розповідати. Доцільно заздалегідь потренуватися: зробити доповідь перед своїми рідними або перед дзеркалом.

Під час доповіді слідкуйте за голосом. Не слід говорити дуже голосно і швидко, але потрібно пам’ятати, що дуже повільний темп і тихий голос можуть призвести до втрати інтересу з боку слухачів (в цьому разі постарайтеся знову заволодіти їх увагою). Необхідно підтримувати зворотний зв'язок зі слухачами: ставити запитання, додавати трохи жестів, гумору. Презентація не повинна бути занадто довгою (максимум 5 хвилин).

5. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль (іспит) проходить у письмовій та усній формах. Мета іспиту – оцінити комунікативну компетенцію студентів у чотирьох мовленнєвих уміннях: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

Структура іспиту з навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Оцінювана компетенція

Кількість

завдань

Аудіювання (письмові завдання)

2

Читання (письмові завдання)

2

Письмо (письмові завдання)

2

Говоріння1 (усні завдання)

2

Перелік тем для монологічного повідомлення

 1. What should I know to start a new business?

 2. Contents of a business plan.

 3. The main factors influencing the development of a business.

 4. The financial manager's tasks and activities.

 5. Assets (fixed assets, current assets).

 6. Liabilities.

 7. Financial statements (the profit and loss account, funds flow statement, value added statement).

 8. Valuation of assets (the straight line method of depreciation and declining balance method of depreciation).

 9. Costs (fixed costs, variable costs, direct costs, indirect costs, overheads, marginal costs).

 10. Costing methods (absorption costing, marginal costing, standard costing).

 11. Influences on the asset structure of a business.

 12. The main sources of finance for any business (owners’ capital, its advantages and disadvantages).

 13. Borrowing (secured loans, syndicated loans, personal guarantees, debentures, bank loans).

 14. Other sources of funds (medium-term funds, short-term funds)

 15. Money and its functions (medium of exchange, measure of value, store of value).

 16. Bank credit.