Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

  1. Написати літературний огляд прочитаних текстів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 для самостійного опрацювання.Література: [1]. (Перевіряється викладачем під час індивідуальної роботи зі студентами).

  2. Підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді). Тривалість доповіді: 3-4 хвилини.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №17

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1

Мета заняття: представити результати індивідуальної (проектної) роботи у вигляді доповіді на конференції.

Обладнання:графопроектор (за потребою).

План заняття:

1. Відкриття конференції головуючим.

2. Виступи доповідачів; дискусія з проблем, порушених у доповідях.

3. Підбиття підсумків конференції головуючим, закриття конференції.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді) кожний студент має показати:

 • знання структури наукової доповіді;

 • вміння розкрити сутність теми доповіді;

 • вміння користуватися мовними засобами, притаманними науковому стилю мовлення.

У процесі конференції студенти повинні продемонструвати навички участі у дискусії, а головуючий - навички ведення конференції.

Домашнє завдання:

Підготуватися до семестрової контрольної роботи з тем 8, 10, 13, 14:

 • Умовний спосіб

 • Лексика професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: започаткування й ведення бізнесу; фінансового менеджменту у бізнесі; бухгалтерського обліку у бізнесі.

 • Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру з питань: започаткування й ведення бізнесу; фінансового менеджменту у бізнесі; бухгалтерського обліку у бізнесі.

 • Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру (тексти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10).

Практичне Заняття №18

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру

Мета заняття: виявити рівень володіння комунікативними компетенціями з тем 8, 10 13, 14.

Обладнання:завдання контрольної роботи №3 з англійської мови для студентів, які навчаються за напрямом“Фінанси і кредит”.

План заняття:

 1. Виконання завдань контрольної роботи №3.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час виконання завдань необхідно показати:

 • володіння лінгвістичними компетенціями (знання лексики професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: започаткування й ведення бізнесу; фінансового менеджменту у бізнесі; бухгалтерського обліку у бізнесі; знання форм і функцій умовного способу)

 • володіння прагматичною і соціолінгвістичною компетенціями (розуміння значущої інформації під час читання та прослуховування текстів з питань: започаткування й ведення бізнесу; фінансового менеджменту у бізнесі; бухгалтерського обліку у бізнесі).

Семестр 2

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: витрати у бізнесі; калькуляція витрат.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру

Мета заняття: навчитись розуміти інформацію і коротко висловлюватися про різні види витрат у бізнесі; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання:навчальний посібник [1], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Робота з новими лексичними одиницями.

 2. Виконання дотекстового завдання.

 3. Робота над текстом 12.

 4. Самостійне опрацювання тексту «Classical economics».

Методичні рекомендації до практичного заняття

  1. Для оволодіння новими лексичними одиницями, необхідними для розуміння сутності різних видів витрат, виконайте завдання 1 з підрозділу Vocabulary (с. 54).Література: [1]

  2. Прослухайте ці слова та словосполучення , повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

 1. Працюючи в невеликих групах, обговоріть постійні та перемінні витрати у бізнесі (Pre-reading task на с. 55).

  1. Прочитайте швидко (за 5 - 7 хвилин) текст 12(с.56), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше.

  2. Для перевірки розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check на с. 59).

  3. Працюючи в парах, виконайте завдання 3, 5, 7 (с. 59–60).

  4. Прочитайте по черзі вголос отримані результати виконаних завдань 3, 5, 7 (с. 59–60).

 1. Опрацюйте самостійно текст «Classical economics» (c. 122).