Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

  1. Вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2].

  2. Текст 8 (с. 36) – техніка читання; завдання 2 (Comprehension check на с. 39).

  3. Підготуватися до лексичного тестування з теми «Бухгалтерський облік у бізнесі»

ПРАКТИЧНЕ Заняття №12

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: бухгалтерський облік у бізнесі

Мета заняття: удосконалювати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; уміти коротко висловлюватися з питань, пов’язаних з активами бізнесу; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу з теми «Бухгалтерський облік у бізнесі».

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

  1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

  2. Обговорювання активів компанії.

  3. Виконання тестового завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 5 (с. 133).

2.1. Прочитайте по черзі вголос текст 8 (с. 36). Література: [1].

2.2. Для перевірки точності розуміння тексту 8, працюючи в парах, перекладіть його на рідну мову.

2.3. Прочитайте по черзі вголос запитання до відповідей відносно активів компанії із завдання (Comprehension checkс. 39).

2.4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обсудіть декілька видів активів компанії (підрозділ Discussionна с. 40).

3. Виконайте завдання тесту № 5. Література: [4].

Домашнє завдання:

  1. Вправа 6 (с. 133-135). Література: [2].

  2. Текст “Businessdocuments” для самостійного опрацювання.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №13

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: бухгалтерський облік у бізнесі

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; зрозуміти під час читання інформацію, що стосується балансової відомості як одного з видів фінансової звітності діяльності підприємства.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3].

План заняття:

  1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

  2. Робота над текстом 9.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 6 (с. 133-135). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 7 (с. 135-136).

2.1. Користуючись словником у разі необхідності, уважно прочитайте текст 9 (с. 40). Література: [1].

2.2. Працюючи в парах, перекладіть текст 9 (с. 40) на рідну мову.

2.3. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання у завданні 2 (Comprehension check на с. 43).

2.4. Прочитайте текст 9 ще раз і випишіть синоніми слів та дефініцій, поданих в завданні 3 (Comprehension checkна с. 43).

2.5. Працюючи в парах, ознайомтеся з виробничою ситуацією стосовно першого року діяльності родинного бізнесу Бейнз (завдання 4 на с. 44). Вирішіть цю виробничу ситуацію, потім представте свій варіант усій групі.