Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправа 35 (с. 122). Література: [2].

 2. Завдання до Vocabulary (с. 33).

ПРАКТИЧНЕ Заняття №10

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: бухгалтерський облік у бізнесі

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження того, що за часом певна ситуація вже мала б мати місце; навчитися розуміти інформацію і коротко висловлюватися про бухгалтерський облік у бізнесі.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2, ]словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 7.

 5. Рольова гра на тему «Наймання на роботу»

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 35 (с. 122). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати те, що за часом певна ситуація вже мала б мати місце, виконайте вправу 36, вивчіть уважно інструкцію 9, після чого виконайте вправи 37, 38 (с. 122 - 124).

2. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення (Vocabulary) на с. 33. Чи пам’ятаєте ви їх значення? Література: [1].

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task на с. 33).

4.1. Прочитайте текст 7 (с. 34). Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно важливості ведення обліку в бізнесі та професії бухгалтера?

4.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension checkс.34).

5. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role-play (с. 35).

Домашнє завдання:

 1. Вправи 39-40 (с. 124). Література: [2].

 2. Тексти “Whatisaccounting” та “Financialaccounting”для самостійного опрацювання.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №11

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: бухгалтерський облік у бізнесі

Мета заняття: сформувати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; навчитися розуміти основну інформацію про активи та пасиви бізнесу під час читання тексту.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3],магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 8.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 39-40 (с. 124), потім виконайте вправу 41 (с. 125). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися розпізнавати умовний спосіб під час читання, вивчіть інструкцію 1, потім виконайте вправи 1, 2 (с. 126 - 131).

2.1. Для оволодіння лексичними одиницями з теми „Активи і пасиви бізнесу” виконайте завдання 1 до Vocabulary (с. 35).Література: [1].

2.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи) обміняйтеся думкам стосовно двох речей, вкрай важливих для ведення бухгалтерського обліку в бізнесі. (Pre-reading task на с. 36).

4.1. Прочитайте швидко (за 4-5 хвилин) текст 8 (с. 36). Чи справдилися ваші припущення?

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 1 (Comprehension checkс. 38).