Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Вивчаємо граматику -підручник.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Таблиця 3

Форми Present Participle

Active

Passive

Simple

doing

being done

Perfect

having done

having been done

Інструкція 1

Present Participle може вживатися в активному і пасивному стані.

В активному стані Present Participle має 2 часові форми:

 • Simple (виражає дію, що відбувається одночасно з дією, яка виражається присудком речення).

Present Participle у формі Simple іноді виражає дію у теперішньому часі безвідносно до часу, вказаного присудком речення.

Наприклад:

Єврогроші, що обертаються зараз у кількох країнах Європи, були введені в обіг у січні 2002 року. – Euro money circulating in several European countries was introduced in January 2002.

 • Perfect (виражає дію, що передує дії, яка виражається присудком речення).

У пасивному стані Present Participle має також дві часові форми: Simple та Perfect.

Перфектна форма Present Participle у пасивному стані вживається дуже рідко.

ІІ. Деякі особливості уживання Present Participle

Інструкція 2

 • У функції означення Present Participle вживається замість:

1) українського активного дієприкметника:

Південно-східна Азія має одну з найбільш швидко зростаючих економік у світі. – South East Asia has one of the fastest growing economies in the world.

 1. українського підрядного означального речення:

Ми – за дешевий імпорт, який призводить до більшої конкуренції. - We are for cheap imports leading to greater competition.

 • Якщо Present Participle у функції означення не має при собі залежних слів, він ставиться безпосередньо перед означуваним словом.

Наприклад:

Незабаром ми побачили поїзд, що наближався. – Soon we saw the approaching train.

 • Якщо Present Participle у функції означення має при собі залежні слова, він ставиться безпосередньо після означуваного слова.

Наприклад:

Поїзд, що наближався до станції, був із Манчестера. – The train approaching the station was from Manchester.

У функції означення Present Participle вживається тільки у формі Simple Active.1

*Вправа 4. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. установіть функцію підкресленої частини;

 2. користуючись таблицею 3 та інструкціями 1 - 2, напишіть речення англійською мовою.

 1. Зверніть увагу на статтю, що описує ситуацію на ринках нашого міста. (to describe)

 2. М-р Джонсон, який керував фірмою декілька років тому, живе зараз у Франції. (to run)

 3. Сторона, що приймає, відповідає за дотримання протоколу. (to receive)

 4. Людина, яка перевіряє фінансові звіти компанії, називається аудитором. (to review)

 5. Хто та дівчина, що сміється? (to laugh)

 6. Компанія, яка поставляла нам товар, збанкрутувала. (to supply)

Інструкція 3

 • У функції обставини часу Present Participle може вживатися замість:

 1. українського дієприслівникового звороту

а) недоконаного виду (якщо дія, що виражається дієприслівником, відбувається одночасно з дією, яка виражається присудком речення):

Працюючи в інвестиційному журналі, він писав статті про нові інвестиційні можливості. – When working for an investment magazine, he wrote articles about new investment opportunities.1

б) доконаного виду (якщо дія, що виражається дієприслівником, передує дії, яка виражається присудком речення):

Написавши статтю, він відніс її до журналу. – Having written the article, he took it to the magazine.

 1. українського підрядного речення часу.

Наприклад:

Коли секретарку запитали, вона відповіла, що не знає, куди пішов директор. – When being asked, the secretary said that she didn’t know where the director had gone.

Present Participle (Simple) у функції обставини часу часто вживається зі сполучником when (коли) або while (у той час як).

 • Сполучник when зазвичай уживається, коли йдеться про звичайну, багаторазову дію, яка усвідомлюється як факт.

Наприклад:

Читаючи англійські книжки, він завжди виписував цікаві вирази. – When reading English books, he always wrote out interesting expressions.

 • Сполучник while уживається, коли йдеться про одноразову дію, яка усвідомлюється як процес.

Наприклад:

Обговорюючи це питання, ми декілька разів телефонували до головного офісу – While discussing this question, we called the main office several times.

Якщо дія, яка передує присудку речення, виражається українським дієприслівником доконаного виду, утвореним від таких дієслів, як “прибути (arrive)”, “увійти (enter)”, “прийти (come)”, “пройти (pass)”, “сказати (say) та деяких інших дієслів, що самі по собі виражають завершену дію, в англійському реченні слід ужити Present Participle у формі Simple.

Наприклад:

Підійшовши ближче, я впізнав дівчину. – Coming near, I recognized the girl.

Слід мати на увазі, що в усному мовленні зазвичай вживається не Present Participle, а підрядне обставинне речення.

Порівняйте:

Писемне мовлення

Усне мовлення

Переходячи вулицю, спочатку подивіться ліворуч. – When crossing the street, first look to the left.

Коли переходите вулицю, спочатку подивіться ліворуч. – When you cross the street, first look to the left.

Підрядне речення обставини часу зі сполучником when або while уживається також у випадках, коли присудок українського підрядного речення часу містить дієслово “бути (be)”.

Наприклад:

Коли він був дитиною, він часто малював тварин та птахів. – When he was a boy, he used to draw animals and birds.

Інструкція 4

 • У функції обставини причини Present Participle може вживатися замість українського дієприслівникового звороту:

а) недоконаного виду (якщо дія, що виражається дієприслівником, відбувається одночасно з дією, яка виражається присудком речення):

Знаючи Майка дуже добре, я не міг повірити, що він зробив це. – Knowing Mike very well, I couldn’t believe that he had done that.

б) доконаного виду (якщо дія, що виражається дієприслівником, передує дії, яка виражається присудком речення):

Не отримавши ніякої інформації від партнерів, вони відправили їм телеграму. – Not having received any information from their partners, they sent them a telegram.

У функції обставини причини може вживатися заперечна форма Present Participle.

 • У функції обставини причини Present Participle може вживатися також замість українського підрядного речення причини.

Наприклад:

Оскільки мене повідомили про зустріч своєчасно, я був готовий до можливих запитань. – Being informed about the meeting in good time, I was prepared to possible questions.

У функції обставини причини може вживатися Present Participle дієслова to be.

Наприклад:

Оскільки директор був зайнятий, він не зміг прийняти мене. – Being busy, the director couldn’t receive me.

В усному мовленні для вираження причини зазвичай вживається не Present Participle, а відповідне речення.

Порівняйте:

Писемне мовлення

Усне мовлення

Ясно розуміючи, що Нік був неправий, я відмовився від зустрічі з ним. – Seeing clearly that Nick wasn’t right, I refused to meet him.

Оскільки я ясно розумів, що Нік був неправий, я відмовився від зустрічі з ним. – I saw clearly that Nick wasn’t right, so I refused to meet him.

Інструкція 5

 • У функції обставини способу дії або супровідної дії Present Participle може вживатися замість українського дієприслівникового звороту недоконаного виду.

Наприклад:

Він стояв біля вікна, обмірковуючи своє майбутнє. – He stood at the window thinking about his future.

*Вправа 5. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. установіть функцію підкресленої частини;

 2. користуючись таблицею 3 та інструкціями 1, 3, 4, 5, напишіть речення англійською мовою.

 1. Гуляючипо парку, ми зустріли нашого колишнього директора. (to walk)

 2. Оскільки товар був запакований у міцні ящики, він прибув не пошкодженим. (to pack)

 3. Загубившиадресу свого приятеля, я не зміг відправити йому листа. (to lose)

 4. Коли Девід був молодим, він плавав кожного дня. (to be)

 5. Вона сказала це, сіяючи від щастя. (to beam with)

 6. Він пішов з офісу, сказавши, що повернеться о п’ятій. (to say)

 7. Укладаючиугоду, сторонам слід обговорювати всі деталі. (to conclude)

 8. Отримавшинеобхідну інформацію, продавець відправив покупцям свої пропозиції. (to obtain)

 9. Окільки він був чесною людиною, він відмовився від грошей. (to be)

 10. Приймаючи замовників, він завжди пригощає їх кавою. (to receive)

 11. Не знаючи мови, він не міг зрозуміти їхньої розмови. (to know)

 12. Оскільки Майка не представили іншим гостям, він приєднався до нас. (to introduce)

 13. Відкриваючи конференцію, президент компанії побажав успіху її учасникам . (to open)

 14. Оглядаючи вантаж, ми виявили декілька пошкоджених ящиків. (to examine)

 15. Перевіривши бухгалтерський запис, контролер склав звіт. (to audit)

*Вправа 6. (Робота у парах). Намагаючись не звертатися за допомогою до інструкцій, напишіть англійською мовою подані нижче речення

 1. Не розуміючи суті розмови, він увесь час мовчав. (to understand)

 2. Увійшовши доконференц-залу, він побачив, що збори ще не почалися. (to enter)

 3. Мандруючиза кордоном, вони завжди зупинялися у дорогих готелях. (to travel)

 4. Очікуючисвого партнера, я прочитав у газеті цікаве повідомлення. (to wait for)

 5. Оскільки м-р Браун - економіст, він може відповісти на ваші запитання. (to be an economist)

 6. Закінчившиперевірку, аудитор підписав папери. (to complete)

 7. Коли вона була маленькою дівчинкою, вона віддавала перевагу хлопчачим іграм. (to be)

 8. Директор розмовляв по телефону, одночасно підписуючи якісь папери. (to sign).

 9. Спізнившись налітак, мені довелось їхати поїздом. (to miss)

 10. Оскільки телеграму відправили пізно ввечері, її доставили мені тільки наступного ранку. (to send)

 11. Зібравши вcі матеріали, він написав детальний звіт про роботу комісії. (to collect)

 12. Вона переглядала журнали, шукаючи потрібну статтю. (to seek)

 13. Звертаючись за роботою, не забудьте надіслати своє резюме. (to apply for)

 14. Отримавши повідомлення, менеджер попросив секретаря негайно з’єднати його з управляючим банку. (to receive)

 15. Відкриваючи поточний рахунок, він ознайомився з іншими послугами банку. (to open)

*Вправа 7. 1) Прочитайте речення. Визначте функцію виділеної курсивом частини:

а) у першому реченні;

б) у другому реченні;

в) у третьому реченні.

 1. Директор не приймав нікого, при цьому деякі з попередніх домовленостей були перенесені на наступний понеділок.

 2. Оскільки він був зайнятий, дівчині довелося чекати у приймальній до 4 години.

 3. Після того, як усі "за" і "проти" були проаналізовані, рада директорів прийняла рішення про злиття з ICI.

2) Визначте в кожному реченні функцію слова або словосполучення, підкресленого однією рискою.

 1. Визначте в кожному реченні функцію слова або словосполучення, підкресленого двома рисками.

 1. Визначте в кожному реченні функцію слова, виділеного жирним шрифтом.

 1. Чи позначає підмет, підкреслений однією рискою, ту ж особу чи предмет, що й підмет, виділений жирним шрифтом?

 2. Порівняйте українські складні речення з їх англійськими еквівалентами. Визначте структуру англійських речень.

 1. The Director did not receive anyone, some of the arrangements being postponed for the next Monday.

 2. He being busy, the girl had to wait in reception till 4 p.m.

 3. All the pros and cons having been analysed, the Board of Directors made a decision on merging with ICI.

 1. Якою частиною мови виражено в англійському простому реченні:

а) підмет українського сурядного речення, виділеного курсивом, у першому прикладі?

б) підмет підрядного обставинного речення причини у другому прикладі?

в) підмет підрядного обставинного речення часу в третьому прикладі?

 1. Якою частиною мови виражено в англійському простому реченні:

а) присудокукраїнського сурядного речення, виділеного курсивом, у першому прикладі?

б) присудкиукраїнських підрядних речень у другому та третьому прикладах?

Інструкція 6

Якщо в українському складному реченні підмет одного з сурядних речень або ж підмет обставинного речення (часу, причини, способу дії, супровідної дії, умови) позначає особу (предмет), відмінну від особи (предмета), яку позначає підмет іншого сурядного або головного речення, в англійській мові можна використати просте речення зі спеціальною конструкцію, яка називається номінативним дієприкметниковим зворотом і складається з іменника або займенника та Present Participle. При цьому:

 • підмет українського сурядного або підрядного обставинного речення виражається іменником у загальному відмінку або займенником у називному відмінку.

 • присудок українського підрядного обставинного речення виражається Present Participle1.

Іноді номінативний дієприкметниковий зворот уживається з прийменником with.

Наприклад:

Верстати монтують тут, при цьому деякі деталі надходять з інших заводів. - The machines are assembled here, with some parts arriving from other factories.

Номінативний дієприкметниковий зворот завжди відокремлюється від решти речення комою.

 • Номінативний дієприкметниковий зворот уживається у писемному, особливо науковому, стилі мовленні.

*Вправа 8. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. визначте підмет і присудок у головному та підрядному або у складносурядних реченнях;

 2. користуючись інструкцією 6, напишіть речення англійською мовою.

 1. Наступного дня, оскільки це був вівторок, усі учасники переговорів зустрілися на заводі. (to be)

 2. AMS Trading була заснована в 1968 році, а в 1972 році назву компанії змінили на Amstrad. (to change)

 3. Вантаж прибув своєчасно, причому жодний ящик не був пошкоджений. (to damage)

 4. У Британії страхування проти хвороби та безробіття здійснюється державою, при цьому внески працівників вираховуються з їхніх зарплат. (to deduct)

 5. Багато людей мають високий рівень комп’ютерної грамотності, а комп’ютерні ігри дуже популярні як у дітей, так і дорослих. (to be popular)

 6. Оскільки вся інформація про доставку зберігається у комп’ютері, це дозволяє вам перевірити доставку одним телефонним дзвінком. (to hold)

*Вправа 9. (Робота у парах). Намагаючись не звертатися за допомогою до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Дніпропетровський фінансовий технікум було засновано в 1977 році, а в 1998 році його було реорганізовано у фінансово-економічний інститут. (to reorganize)

 2. Після того, як обладнання було завантажено, продавець отримав коносамент. (to ship)

 3. Експеримент закінчився успішно, при цьому результати попередніх тестів були повністю підтверджені. (to confirm)

 4. Після того, як статтю вже опублікували, виявилося, що деякі наведені в ній цифри неточні. (to publish)

 5. Оскільки прибутки компанії за минулий рік значно знизились, на зборах акціонерів було вирішено не виплачувати дивіденди. (to decrease)

 6. Бухгалтер визначає напрямки, за якими може розвиватися фірма, причому ніяка реорганізація не планується без допомоги бухгалтера. (to plan)

*Вправа 10. 1) Прочитайте речення. Визначте функцію виділеної курсивом частини:

 1. Я бачив, як консультант чекав у приймальній.

 2. Секретарка чула, як вона розмовляла з кимсь по телефону.

2) Визначте функцію слова, підкресленого а) однією рискою; б) двома рисками:

 1. Я бачив, як консультант чекав у приймальній.

 2. Секретарка чула, як вона розмовляла з кимсь по телефону.

3) Порівняйте українські складні речення з їх англійськими еквівалентами. Визначте структуру англійських речень.

   1. I saw the consultant waiting in reception.

   2. The secretary heard her talking to someone on the phone.

4) Якою частиною мови виражено в англійському простому реченніпідметукраїнського підрядного додаткового речення:

а) у першому прикладі?

б) у другому прикладі?

5) Яку функцію виконують слова consultantта herв англійських реченнях?

 1. Якою частиною мови виражено в англійському простому реченні присудок українського підрядного додаткового речення?

 1. Яку функцію виконують слова waiting та talking в англійських реченнях?

Інструкція 7

Замість українського підрядного додаткового речення часто вживається об’єктний дієприкметниковий комплекс, який складається з двох додатків.

 • Підмету українського підрядного додаткового речення відповідає перший додаток, виражений іменником у загальному відмінку або особовим займенником в об’єктному відмінку.

 • Присудку українського підрядного додаткового речення відповідає другий додаток, виражений Present Participle.

Об’єктний дієприкметниковий комплекс або складний додаток може вживатися після так званих дієслів сприймання:

feel – почувати, відчувати

hear – чути

listen to – слухати (когось, щось)

notice - помічати

observe- спостерігати, помічати

see– бачити

sense- відчувати, почувати

smell- відчувати запах

spot- помічати

watch – спостерігати, стежити

Наприклад:

Я чув, як Мері розмовляла з кимось по телефону. - I heard Mary speaking to somebody on the phone.

Хіба ти не бачив, як він брав цю книжку? - Didn’t you see him taking this book?

Зверніть увагу на різницю в уживанні об’єктного дієприкметникового комплексу та об’єктного інфінітивного комплексу.

Порівняйте:

Об’єктний інфінітивний комплекс

(констатує факт дії)

Об’єктний дієприкметниковий комплекс

(розглядає дію як процес)

Вона відчула, що хтось схопив її за руку. – She felt someone take hold of her arm.

Вона відчула, що її серце шалено б’ється. – She felt her heart beating vigorously.

*Вправа 11. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. визначте підмет і присудок у підрядному реченні;

 2. користуючись інструкцією 7, напишіть речення англійською мовою.

 1. Вона відчула, що хтось дивиться на неї. (to look)

 2. Я часто чув, як місіс Джексон розмовляє з замовниками по телефону. (to talk)

 3. Я чув, як м-р Уотсон розповідав гостям про нову модель автомобіля. (to tell)

 4. Відвідувачі спостерігали, як роботи збирали автомобілі. (to assemble)

 5. Він помітив, що дівчина знищила файл. (to delete)

 6. Він слухав, як місіс Сміт розмовляла з замовниками. (to talk)

*Вправа 12. (Робота у парах). Намагаючись не звертатися за допомогою до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Я міг чути, що в сусідній кімнаті розмовляють люди. (to talk)

 2. Ми стежили за тим, як вони пакували обладнання. (to pack)

 3. Я бачив, як хлопець поцілував дівчину. (to kiss)

 4. Місіс Браун відчувала, що він спостерігає за нею. (to watch)

 5. Вони не бачили, що вона пішла. (to leave)

 6. Я помітила, що вони шепотілися про щось. (to whisper)

Вправа 13 (контрольна). Напишіть речення англійською мовою, вживаючи, де можливо, Present Participle.

 1. Він розмовляв по телефону, проглядаючи проект контракту. (to look through)

 2. У приймальній ми побачили незнайомого чоловіка, який розмовляв з секретаркою. (to speak)

 3. Лінда спостерігала, як вони залишали конференц-зал. (to leave)

 4. Розвантажуючисудно, ми помітили декілька пошкоджених ящиків. (to unload)

 5. Ми бачили, як вона відкривала рахунок у цьому банку. (to open)

 6. Підвищившипродуктивність, підприємство змогло знизити ціни на свою продукцію. (to increase)

 7. Компанія, що надіслала нам запрошення, займається виробництвом цієї апаратури понад 30 років. (to send)

 8. Оскільки Джек був тоді членом університетської команди з баскетболу, йому доводилося тренуватися майже кожного дня. (to be)

 9. Коли ми були в школі, ми були нерозлучні. (to be)

 10. Чоловіки, що обговорюють бюджет, – представники місцевої влади. (to discuss)

 11. Пройшовши до конференц-залу, учасники переговорів сіли за великий стіл у центрі. (to pass)

 12. Не так давно я розмовляв з вченим, працюючим над цією проблемою. (to work)

 13. Не маючи багато часу, ми вирішили обговорити умови контракту негайно. (to have)

 14. Коли його запитали, чи має намір він вкладати гроші в ці акції, він відповів, що так. (ask)

 15. Оскільки платіж не було зроблено своєчасно, ми відправили їм листа. (to make)

 16. Після того, як товар було розсортовано, його відправили до складу. (to sort)