Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Вивчаємо граматику -підручник.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

B: Couldn’t you move?

A: No, because if I (3)___ (move) to London, I (4)___ (need) to sell the house, and I don’t want to do that at the moment.

B: Did he have any other ideas?

A: He suggested retraining to become an accountant, but that’s not a solution either. Even if I (5)___ (start) next week, I (6) ______ (not / be) qualified for at least three years, and that is too long. So I don’t really know what I’m going to do.

Вправа 9. Працюючи в парах, дайте пораду людям.

Example: A student who doesn’t work very hard.

 • If I were you, I’d work a bit harder.

 1. A woman who always goes to bed very late.

 2. A friend who smokes more than 50 cigarettes a day.

 3. A man who is very thin and unhealthy.

 4. A friend with a bicycle that often goes wrong.

 5. A man who is very unhappy in his job.

 6. Someone with a very bad toothache.

 7. A person who is trying to open a tin with a hammer.

 8. A friend who has just bought a new car, and the car has just broken down.

 9. A man who wants a job in Sweden, but can’t speak Swedish.

ФВправа 10. 1) Скажіть, що трапилось би, якби ситуація була іншою.

Example: I can’t give you a lift because I haven’t got a car.

If I had a car, I could give you a lift.

 1. We won’t have a holiday because we haven’t got any money.

 2. I don’t know the answer, so I can’t tell you.

 3. There aren’t any eggs, so I won’t make an omelette.

 4. We have three children, so we won’t take a year off and travel the world.

 5. I’m not very clever, so I won’t be a doctor.

 6. He spends all his money gambling (to gamble – грати в азартні ігри). He isn’t a wealthy man.

 7. I haven’t got any spare time. I won’t learn Russian.

 8. Jim works very hard. He has no time to spend with his family.

 9. I’ve got a headache. I can’t go swimming.

 10. We haven’t got a big house. We can’t invite friends to stay.

2 ) Прослухайте речення і перевірте себе.

3) Під час другого прослуховування проговоріть речення разом з диктором, звертаючи особливу увагу на інтонаційний малюнок кожної фрази.

ФВправа 11. 1) Послухайте людей, які розповідають, що б вони зробили, якби виграли ₤2 million.

2) Під час другого прослуховування занотуйте, що ці люди зробили б з грішми.

3) Користуючись нотатками, скажіть, чи зробили б ви те ж саме з ₤2 million.

Вправа 12. Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і випишіть засоби вираження наказу або вимоги, поради або рекомендації, пропозиції, а також необхідності та важливості того, щоб дана ситуація мала місце, в узагальненому вигляді, тобто представляючи присудок підрядного речення як відповідну форму дієслова.

 1. Директор зажадав, щоб звіт було завершено негайно. - The director demanded that the report should be completed immediately. Or: The director demanded that the report be completed immediately.

 2. Було рекомендовано, щоб ми почекали адміністрацію. - It was recommended that we should wait for the authorities. Or: It was recommended that we wait for the authorities.

 3. Він запропонував, щоб ми продали старі станки, а купили сучасні. - He suggested that we should sell the old machines and buy modern ones. Or: He suggested that we sell the old machines and buy modern ones.

 4. Необхідно, щоб він знайшов ці книжки. - It is necessary that he should find these books. Or: It is necessary that he find these books.

 5. Я раджу, щоб ви дуже уважно вивчили всі цифри. - I advise that you should study all the figures very carefully. Or: I advise that you study all the figures very carefully.

 6. Було дуже важливо, щоб ми відклали обговорення. - It was very important that we should delay discussion. Or: It was very important that we delay discussion.

Інструкція 4

Для вираження наказу або вимоги, поради або рекомендації, пропозиції, а також необхідності та важливості того, щоб дана ситуація мала місце, може вживатися складне речення.

 • У головному реченні для передачі значень наказу, вимоги, поради, рекомендації, пропозиції, необхідності та важливості можуть уживатися:

а) дієслова:

advise - радити

ask - просити

command - наказувати

decree - видавати декрет, закон

demand - вимагати, зажадати

insist - наполягати, настоювати

order - наказувати

prefer - віддавати перевагу

propose - пропонувати

recommend - рекомендувати, радити

request - просити

require - вимагати, зажадати

stipulate - ставити умову, обумовлювати

suggest - пропонувати

urge - наполягати, настоювати

б) прикметники у складі безособових речень (Важливо, щоб ...; Було рекомендовано, щоб ... тощо):

desirable - бажаний

imperative - настійний

important - важливий

mandatory - обов'язковий

necessary - необхідний

obligatory - обов'язковий

urgent - настійний, вкрай необхідний

в) іменники:

demand - вимога

desire - бажання

order - наказ

proposal - пропозиція

recommendation - рекомендація

request - прохання

resolution - резолюція

suggestion - пропозиція

 • Підрядне додаткове речення приєднується до головного сполучником that, а дієслово-присудок підрядного речення має форму should+Simple Infinitive або Simple Infinitive:

... that + S + should + Simple Infinitive

Або:

... that + S + Simple Infinitive

Наприклад:

Вона наполягла, щоб ми зупинилися в її будинку замість готелю. – She insisted that we (should)stay at her house instead of a hotel.

Важливо, щоб вони отримали всю доступну допомогу. – It is important that they (should) receive all the help available.

Комітет відкинув пропозицію, щоб опціони на акції були запропоновані молодшим службовцям. - The committee rejected a suggestion that share options (should) be offered to junior employees.

В американському варіанті англійської мови вживається тільки другий спосіб утворення підрядного додаткового речення.

В обох випадках Simple Infinitive вживається без частки to.

*Вправа 13. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 2, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Необхідно, щоб завтра замовники зв'язалися з нами. (to contact)

 2. Було дуже важливо, щоб м-р Уілсон погодився на нашу пропозицію. (to agree)

 3. Наші партнери наполягли, щоб котракт був підписаний негайно. (to sign)

 4. Місцева влада вимагає, щоб завод закрили не пізніше вересня. (to close)

 5. Я наполягаю, щоб ви відправили цього листа факсом. (to send)

 6. Бажано, щоб ми витрачали більше на рекламу. (to spend)

 7. Наша пропозиція полягає в тому, щоб уряд знизив податки. (to decrease)

 8. Було прийнято резолюцію про те, щоб тарифи були підвищені вже у травні. (to increase)

 9. Директор запропонував, щоб ми заплатили нашим постачальникам наступного місяця. (to pay)

 10. Парламент видав закон про те, щоб податок на бензин було скасовано. (to abolish)

 11. Було вкрай необхідно, щоб це питання було врегульоване до приїзду наших партнерів. (to settle)

 12. Ми поставили умову, щоб строки платежу були змінені. (to change)

*Вправа 14 (Робота в парах). Намагаючись не звертатися до інструкції, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Центральний банк вимагає, щоб комерційні банки знизили кредитні ставки. (to reduce)

 2. Юрист порадив, щоб умови договору були переглянуті. (to reconsider)

 3. Директор наказав, щоб службовці працювали в суботу до тих пір, поки ситуація не стабілізується. (to work)

 4. Нашим проханням було, щоб обладнання доставили якнайшвидше. (to deliver)

 5. Наш менеджер зажадав, щоб я проконсультувався у юриста. (to see)

 6. Я наполягаю, щоб всі речі були ретельно спаковані. (to pack)

 7. Їх вимога полягає в тому, щоб ми продали свої акції. (to sell)

 8. Важливо, щоб фінансовий директор був присутній на зборах. (to be)

 9. Наші партнери запропонували, щоб ми розширилися в Латинській Америці. (to expand)

 10. Ми просимо, щоб ви відклали початок продажу цього продукту. (to delay)

 11. Необхідно, щоб ти показав свою рекламу менеджеру з маркетингу. (to show)

 12. Наші замовники віддають перевагу тому, щоб вантаж доставляли морем. (to deliver)

Вправа 15 (контрольна). Напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Необхідно, щоб наш товарообіг збільшився наступного року. (to increase)

 2. Важливо, щоб ми зберегли свою долю на ринку. (to keep)

 3. Є обов'язковим, щоб претенденти включали імена двох рекомендувачів. (to include)

 4. Було наказано, щоб фінансовий аналіз компанії було завершено до кінця тижня. (to finish)

 5. Рада директорів наполягає на тому, щоб злиття відбулося не пізніше травня. (to take place)

 6. Я пропоную, щоб пані Коваленко направили до Берлінського офісу нашої компанії. (to send)

 7. Рекомендується, щоб усі платежі здійснювалися з 20 по 28 число кожного місяця. (to make)

 8. Ми радимо, щоб ваш уряд робив менші витрати. (to spend less)

 9. Вкрай необхідно, щоб нам видали візу на цьому тижні. (to give)

 10. Було обумовлено, щоб підвищення зарплати було не менше 3%. (to be)

 11. Бажано, щоб рахунок було сплачено протягом тижня. (to pay)

 12. Рекомендація Центрального банку полягає в тому, щоб ми не зменшували кількість готівки. (to decrease)

*Вправа 16. Перепишіть речення, заповнюючи пропуски правильною формою дієслів:

to ensure

to be

to place

to hold

to continue

to speak

to form

to fax

 1. It is imperative that you … an advertisement about our goods in the local newspaper.

 2. Their demand is that the new government ... within a week.

 3. It is desirable that he ... to the Sales Manager about the new lot of goods.

 4. It was stipulated that the cargo ... against various risks.

 5. Our request is that these documents ... immediately.

 6. It is mandatory that the sales conference ... in June.

 7. The resolution of the meeting was that the strike ... .

 8. The opposition urges that there ... a tax rise in the next budget.

*Вправа 17. 1) Проаналізуйте подані нижче приклади і визначте те або ті речення, де уявна ситуація, з якою здійснюється порівняння, усвідомлюється як така, що:

а) збігається у часі з присудком головного речення;

б) передує присудку головного речення.

 1. Він поводиться так, нібито він багатий.

 2. Вона мала такий вигляд, ніби виграла головний приз.

 3. Вона ходить так, начебто вчилася на модель.

 4. Він сказав це так, неначе відповідав Білу, а не Тому.

2) Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і випишіть засоби вираження порівняння з ситуацією, що суперечить реальності, в узагальненому вигляді, тобто представляючи присудок підрядного речення як відповідну форму дієслова:

а) якщо уявна ситуація усвідомлюється як така, що збігається у часі з присудком головного речення;

б) якщо уявна ситуація усвідомлюється як така, що передує присудку головного речення.

  1. He acts as if (as though) he were rich.

  2. She looked as if (as though) she had won the grand prize.

  3. She walks as if (as though) she had studied modeling.

  4. He said that as if (as though) he were answering Bill, and not Tom.

Інструкція 5

 • Для вираження порівняння з ситуацією, яка суперечить реальності і усвідомлюється як така, що збігається у часі з присудком головного речення, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Simple (іноді - Past Continuous):

... as if (as though) + S + Past Simple (Past Continuous)

Наприклад:

Він сказав це так, неначе відповідав Білу, а не Тому. - He said that as if (as though) he were answering Bill, and not Tom.

Дієслово to be у підрядному реченні зазвичай має форму were як у множині, так і в однині:

Він поводиться так, нібито він багатий. - He acts as if (as though) he were rich.

 • Для вираження порівняння з ситуацією, яка суперечить реальності і усвідомлюється як така, що передує присудку головного речення, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Perfect:

as if (as though) + S + Past Perfect

Наприклад:

Вона мала такий вигляд, ніби виграла головний приз. - She looked as if (as though) she had won the grand prize.

Якщо треба виразити порівняння з ситуацією, що не суперечить реальності, дієслово-присудок підрядного речення вживається у потрібному часі:

Схоже на те, що буде дощ. - It looks as if (as though) it is going to rain.

По твоєму голосу відчутно, що ти маєш сумнів у моїх словах. - You sound as if (as though) you doubt my words.

*Вправа 18. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 3, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Він розмовляє з нею так, нібито не знає правди. Але ж це не так. (to know)

 2. Макс нервував так, наче ніколи раніше не виступав. (to give a presentation)

 3. Вона говорила так, ніби їй вже запропонували цю роботу. (to offer)

 4. Ти виглядаєш так, немовби втратив усі свої гроші. (to lose)

 5. Схоже, наші партнери вже прийняли рішення з цього питання. (to take)

 6. Уряд поводився так, начебто економіка країни процвітала. (to be prosperous)

*Вправа 19. (Робота в парах). Намагаючись не звертатися до інструкції, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Схоже, інфляція не перевищить 5%. (to exceed)

 2. Вони продовжували розмовляти, нібито не чули мене. (to hear)

 3. Рада директорів поводиться так, начебто не розуміє фінансового стану компанії. (to understand)

 4. Вона запитала це так, ніби не працювала тут вже понад 10 років. (to work)

 5. Він виконує цю роботу так, наче вона не є його обов'язком. (to be)

 6. Тім говорить так, немовби проблему вже вирішено. (to settle)

Вправа 20 (контрольна). Напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Джек поводиться так, начебто його вже підвищили. (to promote)

 2. Містер Діксон виглядав так, нібито вже підписав контракт. (to sign)

 3. Схоже, вони розпродали всі свої запаси. (to sell out)

 4. Ненсі продовжувала працювати, немовби нічого не трапилось. (to happen)

 5. Ти говориш так, ніби твоя компанія виробляє це обладнання. (to manufacture)

 6. Намагайся розмовляти з клієнтом так, начебто не знаєш, що трапилось. (to know)

*Вправа 21. 1) Проаналізуйте подані нижче речення і визначте, в якому з них побажання того, щоб уявна ситуація, яка суперечить реальності, мала місце, стосується:

а) теперішнього часу;

б) майбутнього часу;

в) минулого часу.

 1. Добре було б, якби ви погодилися тоді з нашою пропозицією!

 2. Якби я був багатим!

 3. Їй так хочеться, щоб я поїхала з ними!

2) Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і випишіть в узагальненому вигляді засоби вираження побажання того, щоб уявна ситуація, яка суперечить реальності, мала місце:

а) у теперішньому часі;

б) у майбутньому часі;

в) у минулому часі.

 1. I wish (that) you had agreed to our proposal then. Or: If only you'd agreed to our proposal then.

 2. I wish (that) I were rich. Or: If only I were rich.

 3. She wishes (that) I were coming with them. Or: She wishes (that) I could come with them.

Інструкція 6

1) Побажання того, щоб ситуація, що суперечить дійсності, мала місце, можна виразити за допомогою складного речення.

У головному реченні вживається дієслово wish (= хочеться, щоб ...; якби ....; було б непогано, якби ... тощо).

 • Для вираження побажання того, щоб уявна ситуація, що суперечить дійсності, мала місце у теперішньому часі, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Simple:

S1 + wish + (that) + S2 + Past Simple

Наприклад:

Якби не треба було зараз вчити ці правила! – I wish I didn’t have to learn these rules at the moment!

Дієслово to be у підрядному реченні зазвичай має форму were як у множині, так і в однині:

Якби я був багатим! - I wish (that) I were rich.

 • Для вираження побажання того, щоб уявна ситуація, що суперечить дійсності, мала місце у майбутньому часі, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Continuous або could / would + Infinitive:

S1 + wish + (that) + S2 + Past Continuous

Або:

S1 + wish + (that) + S2 + could / would + Infinitive

Наприклад:

Їй так хочеться, щоб я поїхала з ними! - She wishes (that) I were coming with them. Or: She wishes (that) I could come with them.

З першою особою (I, we) зазвичай вживається не would, а could + Infinitive.

 • Для вираження побажання того, щоб уявна ситуація, що суперечить дійсності, мала місце у минулому часі, дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Perfect:

S1 + wish + (that) + S2 + Past Perfect

Наприклад:

Добре було б, якби ви погодилися тоді з нашою пропозицією! - I wish (that) you had agreed to our proposal then.

Сполучник that у цих реченнях є необов'язковим, особливо в розмовному мовленні.

Зверніть увагу на випадки, коли побажання уявної ситуації усвідомлюється як жаль відносно того, що дана уявна ситуація має або мала місце. Якщо в українському підрядному реченні вживається позитивна форма дієслова, в англійському - негативна, і навпаки:

Мері жалкує, що відхилила їхню пропозицію роботи. (=Мері хочеться, щоб вона не відхиляла їхню пропозицію роботи) - Mary wishes she hadn't turned down their offer of a job.

Мері жалкує, що не прийняла їхню пропозицію роботи. (=Мері хочеться, щоб вона прийняла їхню пропозицію роботи) - Mary wishes she had accepted their offer of a job.

2) У розмовному стилі мовлення побажання того, щоб ситуація, що суперечить дійсності, мала місце, можна також виразити простим реченням, яке починається словами "if only" (якби, коли б тільки).

 • Дієслово-присудок такого речення може мати форму Past Simple, Past Continuous, could / would + Infinitive або Past Perfect в залежності від часу, до якого мовець відносить уявну бажану ситуацію:

- до теперішнього часу:

Якби мені не доводилося їздити автобусом на роботу кожного дня! - If only I didn't have to take a bus to work every day!

- до майбутнього часу:

Коли б ви могли прийти сьогодні на вечірку! - If only you could come to the party tonight!

- до минулого часу:

Якби у мене було більше часу вчора ввечері! - If only I had had more time last night!

*Вправа 22. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 4, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Було б непогано, якби мої повноваження на вчорашніх переговорах були більшими. (to be)

 2. Якби зараз не йшов дощ! (to rain)

 3. Місцевій владі хочеться, щоб податкові надходження до місцевого бюджету були більшими. (to be)

 4. Коли б зараз у нас були канікули! (to have)

 5. Якби тільки завтра наша фірма підписала контракт! (to sign)

 6. Жалкую, що не звернув увагу на його попередження. (to pay attention)

 7. Якби ви могли приєднатися до нас після відвідування заводу! (to join)

 8. Шкода, що завтра я їду у відрядження. (to go)

*Вправа 23. (Робота в парах). Намагаючись не звертаючись до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Коли б ти не спізнився на вчорашню зустріч! (to be late)

 2. Нам хочеться, щоб нашим партнером була фірма з міцним фінансовим положенням. (to be).

 3. Добре було б, якби нам не доводилося скорочувати працівників. (to have)

 4. Шкода, що ми не послухали його поради, коли купували нове обладнання. (to follow)

 5. Том жалкував, що продав свої акції. (to sell)

 6. Мері хочеться, аби завтра вона могла обговорити це питання з директором. (to discuss)

 7. Якби ти працювала у нашому відділі! (to work)

 8. Нашому босу хочеться, щоб наш бізнес розширювався і різноманітився й надалі. (to expand; to diversify)

Вправа 24 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Якби ти учора перевірив ці цифри! (to check)

 2. Було б непогано, якби наша країна була членом Європейського Союзу. (to be)

 3. Коли б вони змогли надати нам 10% знижку! (to give)

 4. Добре було б, якби ви повернулися завтра. (to come back)

 5. Джон жалкує, що йому доводиться займатися скаргами клієнтів. (to have)

 6. Якби мені не треба було іти до академії сьогодні! (to have)

 7. Нашому менеджеру хочеться, щоб ми відкрили шість нових філій. (to open)

 8. Шкода, що вчора у мене не було більше часу для переговорів. (to have)

*Вправа 25. Напишіть речення, вживаючи дієслова в дужках у правильній формі.

 1. Now when they are planning to send him to Brazil, he wishes that he ___ (to know) Spanish.

 2. I could not fall asleep till morning. I wish I ___ (not to drink) so much coffee in the evening.

 3. I wish you ___ (to study) the contract very carefully before you sign it.

 4. If only I ___ (not to sack), but I was.

 5. My idea of buying these shares proved to be bad. I wish I ___ (never to suggest) it.

 6. I wish we ___ (can meet) again next summer.

 7. I started working at sixteen. If only I ___ (to go) to university!

 8. It was only 10 o'clock. They wished they ___ (not to have) to leave the party so early.

 9. I love sunny weather. I wish it ___ (to be) warm all the year round.

 10. I wish you ___ (to go) skiing with us yesterday: we had such a good time!

 11. The police can't find the thieves. If only they ___ (can).

 12. I wish I ___ (to earn) more, but I don't.

*Вправа 26. (Робота в парах) Скажіть подані нижче речення дещо інакше, вживаючи в головному реченні дієслово wish.

 1. It's a pity you did not win the contract.

 2. Helen feels sorry to be useless in this situation.

 3. Mike regrets saying that to her.

 4. Pete was very sorry that he had failed his driving test.

 5. I am sorry that they won't return before Christmas.

 6. It's a pity that you are not seeing the accountants on Friday afternoon.

 7. If only you were always as happy as you are today.

 8. We shouldn't have given a discount to our distributors.

 9. I don't like it when my daughter stays out so late.

 10. Jack regretted that he had not done a course in business English.

ФВправа 27. 1) Прослухайте висловлювання двох англійців – студента та робітника компанії. Чи подобаються вам їх погляди?

2) Напишіть про зміни, які б зробили ви в одній з цих ситуацій.

*Вправа 28. 1) У поданих нижче реченнях побажання певної ситуації усвідомлюється як надання суб'єктом переваги цій ситуації. Визначте, в яких реченнях таке побажання:

а) скоріше за все здійсниться;

б) суперечить дійсності.

 1. Краще б мені зустрітися з нашими замовниками завтра, а не сьогодні.

 2. Краще б ви зателефонували мені завтра.

 3. Для Ніка краще, щоб Мері працювала у відділі реклами, а не там, де вона працює зараз.

 4. Дік вважає, що краще б я продав свої акції місяць тому.

 5. Моя сестра вважає, що краще б вона поїхала до Англії минулого року.

2) Визначте, в яких реченнях суб'єкт бажаної ситуації є іншим, ніж суб'єкт побажання цієї ситуації.

 1. Визначте, в яких реченнях бажана ситуація, відноситься до:

а) теперішнього або майбутнього часу;

б) минулого часу.

4) Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень. Що відрізняє речення, в яких суб'єкт бажаної ситуації є іншим, ніж суб'єкт побажання цієї ситуації?

 1. I would rather meet our customers tomorrow than today.

 2. I would rather that you call me tomorrow.

 3. Nick would rather that Mary worked in the Marketing Department than where she works now.

 4. Dick would rather that I had sold my shares a month ago.

 5. My sister would rather have gone to England last year.

 1. Запишіть в узагальненому вигляді засоби вираження переваги ситуації, яка скоріше за все матиме місце:

а) якщо суб'єкт бажаної ситуації є тим самим, що й суб'єкт побажання цієї ситуації.

б) якщо суб'єкт бажаної ситуації є іншим, ніж суб'єкт побажання цієї ситуації.

 1. Запишіть в узагальненому вигляді засоби вираження переваги ситуації, яка суперечить дійсності, при цьому:

а) суб'єкт бажаної ситуації є тим самим, що й суб'єкт побажання цієї ситуації;

б) суб'єкт бажаної ситуації є іншим, ніж суб'єкт побажання цієї ситуації, а бажана ситуація стосується:

  1. теперішнього або майбутнього часу;

  2. минулого часу.

Інструкція 7

Якщо побажання того, щоб певна ситуація мала місце, усвідомлюється як перевага цієї ситуації, можна використати речення зі словосполученням would rather (= краще б; вважати за краще; віддавати перевагу).

1) Для вираження переваги ситуації, яка скоріше за все матиме місце, при цьому суб’єкт бажаної ситуації є тим самим, що й суб'єкт побажання цієї ситуації, вживається просте речення з дієсловом-присудком у формі would rather +Simple Infinitive:

S + would rather + Simple Infinitive

Наприклад:

Краще б мені зустрітися з нашими замовниками завтра, а не сьогодні. - I would rather meet our customers tomorrow than today.

2) Для вираження переваги ситуації, яка скоріше за все матиме місце, при цьому суб'єкт бажаної ситуації є іншим, ніж суб'єкт побажання цієї ситуації, вживається складне речення, в якому дієслово-присудок підрядного речення має форму Simple Infinitive:

S1 + would rather that + S 2 + Simple Infinitive

Наприклад:

Краще б ви зателефонували мені завтра. - I would rather that you call me tomorrow.

3) Для вираження переваги ситуації, яка суперечить реальності, при цьому суб'єкт бажаної ситуації є тим самим, що й суб'єкт побажання цієї ситуації, вживається просте речення з дієсловом-присудком у формі would rather + Perfect Infinitive:

S + would rather + Perfect Infinitive

Наприклад:

Моя сестра вважає, що краще б вона поїхала до Англії минулого року. - My sister would rather have gone to England last year.

Заперечна форма утворюється додаванням частки not перед інфінітивом:

Я краще б не зустрічався завтра з нашими замовниками. - I would rather not meet our customers tomorrow.

Вважаю за краще, щоб ви не телефонували мені завтра. - I would rather that you not call me tomorrow.

Моя сестра вважає, що краще б вона не їздила до Англії минулого року. - My sister would rather not have gone to England last year.

В усіх цих випадках інфінітив уживається без частки to.

 1. Для вираження переваги ситуації, яка суперечить реальності, при цьому суб'єкт бажаної ситуації є іншим, ніж суб'єкт побажання цієї ситуації, вживається складне речення:

 • в якому дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Simple, якщо бажана ситуація стосується теперішнього або майбутнього часу:

S 1 + would rather that + S 2 + Past Simple

Наприклад:

Для Ніка краще, щоб Мері працювала у відділі реклами, а не там, де вона працює зараз. - Nick would rather that Mary worked in the Marketing Department than where she works now.

 • в якому дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Perfect, якщо бажана ситуація стосується минулого часу:

S1 + would rather that + S2 + Past Perfect

Наприклад:

Дік вважає, що краще б я продав свої акції місяць тому. - Dick would rather that I had sold my shares a month ago.

Заперечна форма утворюється додаванням частки not після дієслова did або had:

Нік вважає, що краще б Мері не працювала у відділі реклами. - Nick would rather that Mary did not work in the Marketing Department.

Дік вважає, що краще б я не продавав свої акції місяць тому. - Dick would rather that I had not sold my shares a month ago.

*Вправа 29. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 5, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Містер Джоунс вважає, що краще б він не підписував учора контракт. (to sign)

 2. Наш бос вважає, що краще б ми працювали більше, ніж зараз. (to work)

 3. Джордж вважає, що краще б йому не зустрічатися з нашими замовниками на сьогоднішній вечірці. (to meet)

 4. Вважаю, вам краще застрахувати це обладнання. (to insure)

 5. Генрі вважає, що краще б ми погодилися на їхні умови на вчорашніх переговорах. (to agree)

 6. Я краще б погодився на їхні умови, ніж на ваші. (to accept)

*Вправа 30. (Робота в парах). Намагаючись не звертаючись до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Вважаю, що краще б тобі подзвонити страховому агенту не завтра, а сьогодні. (to call)

 2. Краще б я купила ці верстати, аніж ті, що ми бачили вчора. (to buy)

 3. Для нас було б краще, аби наші постачальники доставили запасні частини не вчора, а тиждень тому. (to deliver)

 4. Для них було б краще, аби конкуренти не виставили нову модель раніше за них. (to bring out)

 5. Вважаю, що краще би ціни не зростали так швидко, як зараз. (to grow)

 6. Генеральний директор вважає, що йому краще було б не дотримувався поради нашого юриста. (to follow)

Вправа 31 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Пітер вважає, що було б краще, аби йому не доводилося займатися запитами. (to have)

 2. Наш фінансовий менеджер вважає, що нам краще не вкладати всі гроші в цей проект. (to invest)

 3. Містер Джексон вважає, що краще звільнити кількох робітників. (to fire)

 4. Краще б я продав ці акції вчора, а не сьогодні. (to sell)

 5. Вважаю, що краще б ви розглянули це замовлення вчора. (to deal with)

 6. Для нас краще, щоб ви не відкладали переговори до наступного місяця. (to postpone)

*Вправа 32. 1) Визначте функцію виділеної курсивом частини у поданих нижче реченнях.

 1. Боюсь, щоб завтра не було дощу.

 2. Він боявся, щоб партнери не скасували зустріч.

2) Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і запишіть в узагальненому вигляді засоби утворення підрядного додаткового речення, яке вживається для вираження побоювання відносно можливості уявної ситуації, якщо:

а) головне речення стосується теперішнього часу;

б) головне речення стосується минулого часу.

 1. I'm afraid lest it should rain tomorrow. Or: I'm afraid that it may rain tomorrow.

 2. He feared lest the partners should cancel the meeting. Or: He feared that the partners might cancel the meeting.

Інструкція 8

Для вираження побоювання відносно можливості уявної ситуації вживається складне речення.

Присудком головного речення найчастіше бувають такі мовні засоби:

to be afraid - боятися

to fear – боятися

Підрядне додаткове речення може приєднуватися до головного сполучниками lest (щоб ... не) та that (щоб).

 • Якщо підрядне додаткове речення приєднується до головного сполучником lest, його дієслово-присудок має форму should + Simple Infinitive:

lest + S + should + Simple Infinitive

Ця форма характерна для літературного стилю мовлення.

Наприклад:

Він боявся, щоб партнери не скасували зустріч.- He feared lest the partners should cancel the meeting.

 • Якщо підрядне додаткове речення приєднується до головного сполучником that, його дієслово-присудок має форму may + Simple Infinitive (коли головне речення стосується теперішнього часу) та might + Simple Infinitive (коли головне речення стосується минулого часу):

that + S + may / might + Simple Infinitive

Наприклад:

Боюсь, щоб завтра не було дощу.- I'm afraid that it may rain tomorrow.

Якщо причина побоювання усвідомлюється як реальна, вживається дійсний спосіб:

Боюсь, вони скасують зустріч. – I’m afraid they will cancel the meeting.

*Вправа 33. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 6, напишіть подані нижче речення англійською мовою.

 1. Вони боялися, щоб товар не було пошкоджено при перевезенні. (to get damaged)

 2. Боюсь, їм доведеться звільнити близько двох сотен робітників. (to have)

 3. Містер Браун боїться, щоб компанія не постраждала дуже сильно через страйк. (to suffer)

 4. Боюсь, щоб наші партнери не затримали доставку запасних частин. (to delay).

*Вправа 34.(Робота в парах).Намагаючись не звертатися до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Боюсь, вам знадобляться величезні інвестиції. (to need)

 2. Боюсь, щоб вони не поглинули вашу компанію. (to take over)

 3. Ми побоюємося, щоб нам не довелося збільшити видатки на транспортування. (to have)

 4. Його батьки боялися, щоб він не спізнився на літак. (to miss)

Вправа 35 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення. Дайте, де це можливо, кілька варіантів.

 1. Побоююся, щоб інфляція не зростала й надалі. (to grow)

 2. Боюсь, ви не зможете сплатити всі податки у встановлений строк. (to be able)

 3. Вона боялася, щоб ми не погодилися на їхні вимоги. (to agree)

 4. Керівництво компанії побоюється, щоб виробництво не зменшилося у найважливіший момент. (to decrease)

Вправа 36. Проаналізуйте англійські еквіваленти українських речень і запишіть в узагальненому вигляді засоби вираження того, що за часом дана ситуація вже повинна була б мати місце.

 1. Пора вже, щоб керівництво компанії дало відповідь на наш запит. – It’s time the company management answered our enquiry. Or: It’s time the company management should answer our enquiry.

 1. Давно пора, щоб нове комп’ютерне устаткування було доставлене. – It’s high time the new computer equipment were delivered. Or: It’s high time the new computer equipment should be delivered.

Інструкція 9

Для вираження того, що за часом дана ситуація вже повинна була б мати місце, вживається складне речення.

У цьому випадку уявна ситуація суперечить дійсності!

У головному реченні використовується безособова конструкція It’s (high) time (“Час” / “Пора” або “Давно пора”).

Дієслово-присудок підрядного речення має форму Past Simple (Past Continuous) або should + Simple Infinitive:

It’s (high) time + S2 + Past Simple / Past Continuous

Або:

It’s (high) time + S2 + should + Simple Infinitive

Наприклад:

Пора вже, щоб керівництво компанії дало відповідь на наш запит. – It’s time the company management answered our enquiry. Or: It’s time the company management should answer our enquiry.

Давно пора, щоб нове комп’ютерне устаткування було доставлене. – It’s high time the new computer equipment were delivered. Or: It’s high time the new computer equipment should be delivered.

Дієслово to be у підрядному реченні має форму were як у множині, так і в однині.

Якщо треба виразити, що дана ситуація має розпочатися саме зараз, тобто усвідомлюється як реальна, вживається просте речення з інфінітивом:

Час починати обговорення. – It’s time to start discussion.

Нам пора вже йти. – It’s time for us to leave.

*Вправа 37. (Робота у невеликих групах). Користуючись інструкцією 7, напишіть подані нижче речення англійською мовою1.

 1. Давно пора, щоб вони підвищили нам зарплату. (to raise)

 2. Саме час взятися за проблему міського транспорту. (to tackle)

 3. Пора вже, щоб мою скаргу розглянули. (to deal with)

 4. Пора б уже, щоб Ганну підвищили. (to promote)

 5. Саме час вкладати гроші у цей проект. (to invest)

 6. Давно пора, щоб ви сплатили всі податки. (to pay)

*Вправа 38. (Робота в парах). Намагаючись не звертатися до інструкції, напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Пора б вам уже розплатитися з усіма боргами. (to pay off)

 2. Час підбити підсумки нашої розмови. (to sum up)

 3. Тобі давно пора знайти роботу. (to find)

 4. Пора б уже керівництву компанії підняти ставки за надурочну працю. (to increase)

 5. Пора б їм уже прочитати контракт! (to read)

 6. Їм пора йти. (to leave).

Вправа 39 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення.

 1. Йому вже давно пора піти у відставку. (to retire)

 2. Вам давно пора розв’язати це питання (to settle).

 3. Час подавати фінансовий звіт. (to submit)

 4. Нам давно пора надати їй ту заробітну плату, яку вона хоче. (to give)

 5. Пора підписувати контракт. (to sign)

 6. Давно вже пора, щоб наша компанія була прибутковою. (to be)

*Вправа 40. (Робота в парах). Скажіть подані нижче речення, вживаючи слова у дужках у правильній формі.

 1. It’s high time the employees (to be) in the office.

 2. It’s time for us (to sell) these shares.

 3. It’s time our company (to produce) better goods.

 4. It’s time (to give) Mr Franks a ring.

 5. It’s high time the analysis of the four fiscal periods (to give).

 6. It’s time they (to cut) costs.

 7. It’s high time our partners (to improve) productivity.

 8. It’s time (to get) our products 'placed' on some popular TV shows.

Вправа 41. 1) Прочитайте вірш-пародію. На людину якої професії написано його?