Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Вивчаємо граматику -підручник.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Інструкція 5(продовження). Таблиця 4

Для правильного розуміння ing-форми виконайте такі дії:

 1. Якщо ing-форма – означення, подивіться, чи стоїть вона

перед означуваним словом. після означуваного слова

Тоді ця форма – Present Participle.

Перекладіть її активним дієприкметником:

The existing system needs to be changed. – Існуючу систему потрібно змінити.

Іноді це може бути герундій.

Перекладіть його іменником або неозначеною формою дієслова:

There are profitable crediting opportunities for the banks. – Для банків існують можливості прибуткового кредитування.

Two aspects of borrowing possibilities affect consumption spending. – Два аспекти можливості взяти позику впливають на споживацькі витрати.

без прийменника.

з прийменником of, for.

Тоді ця форма – Present Participle.

Перекладіть її підрядним означальним реченням:

The workshop, producing spare parts, is closed for reconstruction. - Цех, що виробляє запасні частини, закрито на реконструкцію.

Тоді ця форма - герундій.

Перекладіть її іменником або неозначеною формою дієслова:

In that article he described his method of investigating the problem. – У тій статті він описав свій метод дослідження цієї проблеми.

Is there any risk of losing the order? - Чи існує який-небудь ризик втратити замовлення?

Таблиця 4 (продовження)

2. Якщо ing-форма – обставина і перед нею

cтоїть прийменник after, before, by, in, instead of, on (upon), through, тоді ця форма – герундій.

Перекладіть її іменником, дієприслівником або підрядним обставинним реченням:

The buyers examined the goods carefully before concluding the contract. – Покупці старанно оглянули товар перед укладанням контракту.

She became successful by providing the right product at the right place. – Вона досягла успіху, постачаючи потрібну продукцію у потрібне місце.

He borrowed the money from a friend after being refused a bank loan. – Він позичив гроші у товариша після того, як йому відмовили у банківській позиці.

Instead of opening up new shops herself, she set up a franchise. – Замість того, щоб самій відкривати нові магазині, вона заснувала франшизу.

cтоїть прийменник without, тоді ця форма – герундій.

Перекладіть її дієприслівником з часткою не:

He went away without leaving his address. – Він поїхав, не залишивши своєї адреси.

немає прийменника, тоді ця форма – Present Participle.

Перекладіть її дієприслівником, підрядним обставинним реченням, що приєднується сполучниками оскільки, коли., після того як, якщо або складносурядним реченням,що приєднується сполучниками а, і, причому, при цьому:

Entering the room, she saw the members of the Board of Directors. – Увійшовши до кімнати, вона побачила там членів ради директорів.

Being written in pencil, the letter was difficult to read. – Оскільки лист був написаний олівцем, його було важко читати.

Weather permitting, we will start tomorrow morning. - Якщо погода дозволить, ми відправимося завтра вранці.

The author described in details the relations between the financial sector and the real economy, the role of the transmission mechanism being emphasized. - Автор докладно описав відносини між фінансовим сектором і реальним сектором економіки, при цьому наголос було зроблено на ролі передатного механізму.

стоїть сполучник when або while, тоді ця форма – Present Participle.

Перекладіть її дієприслівником недоконаного виду або підрядним обставинним реченням:

Leaders have to be correct when criticizing subordinates. – Керівники мають бути коректними, критикуючи підлеглих.

While seeing our suppliers, we touched on some disputable questions. - Коли ми зустрічалися з нашими постачальниками, ми торкнулися деяких суперечних питань.

 • У функції обставини

 • іменником:

The buyers examined the goods carefully before concluding the contract. – Покупці старанно оглянули товар перед укладанням контракту.

 • дієприслівником:

She became successful by providing the right product at the right place. – Вона досягла успіху, постачаючи потрібну продукцію у потрібне місце.

 • заперечною формою дієприслівника (якщо герундій стоїть після прийменника without):

He went away without leaving his address. – Він поїхав, не залишивши своєї адреси.

 • неозначено-особовою формою дієслова у складі підрядного обставинного речення:

He borrowed the money from a friend after being refused a bank loan. – Він позичив гроші у товариша після того, як йому відмовили у банківській позиці.

 • неозначеною формою дієслова у складі підрядного обставинного речення:

Instead of opening up new shops herself, she set up a franchise. – Замість того, щоб самій відкривати нові магазині, вона заснувала франшизу.

Приклади перекладу Present Participle

 • У функції означення

а) після означуваного слова

 • особовою формою дієслова у складі підрядного означального речення:

The workshop, producing spare parts, is closed for reconstruction. - Цех, що виробляє запасні частини, закрито на реконструкцію.

б) перед означуваним словом

- активним дієприкметником:

The existing system needs to be changed. – Існуючу систему потрібно змінити.

 • У функції обставини

 • дієприслівником доконаного або недоконаного виду:

Entering the room, she saw the members of the Board of Directors. – Увійшовши до кімнати, вона побачила там членів ради директорів.

Leaders have to be correct when criticizing subordinates. – Керівники мають бути коректними, критикуючи підлеглих.

 • сполученням особової форми дієслова “бути” з пасивним дієприкметником у складі підрядного обставинного речення:

Being written in pencil, the letter was difficult to read. – Оскільки лист був написаний олівцем, його було важко читати.

 • особовою або неозначено-особовою формою дієслова у складі підрядного обставинного речення, яке може приєднуватися до головного речення сполучниками оскільки; коли; після того, як:

While seeing our suppliers, we touched on some disputable questions. - Коли ми зустрічалися з нашими постачальниками, ми торкнулися деяких суперечних питань.

Being offered an additional discount, they agreed to sign the contract. - Оскільки їм запропонували додаткову знижку, вони погодилися підписати контракт.

 • У функції частини номінативного дієприкметникового звороту (у сполученні з іменником або займенником)

 • особовою або неозначено-особовою формою дієслова у складі підрядного обставинного речення, яке може приєднуватися до головного речення сполучниками оскільки; коли; після того, як; якщо:

Weather permitting, we will start tomorrow morning. - Якщо погода дозволить, ми відправимося завтра вранці.

A design fault having been found, all of the machines were recalled. - Після того, як в конструкції виявили помилку, всі верстати були взяті назад.

 • особовою або неозначено-особовою формою дієслова у складі складносурядного речення, яке може приєднуватися до іншої частини речення сполучниками а; і; причому; при цьому:

The author described in details the relations between the financial sector and the real economy, the role of the transmission mechanism being emphasized. - Автор докладно описав відносини між фінансовим сектором і реальним сектором економіки, при цьому наголос було зроблено на ролі передатного механізму.

*Вправа 5. (Робота у невеликих групах). У поданих нижче реченнях:

1) визначте функцію ing-форми;

2) визначте форму ing-форми;

 1. користуючись інструкціями 4 - 5, передайте речення засобами рідної мови;

 2. прочитайте англійські речення вголос.

 1. A lot of special security features are usually used in making banknotes of every country.

 2. Having been made many years ago, the equipment is out of date.

 3. The Federal Reserve Banks act to commercial banks as lenders by rediscounting bills.

 4. Having sent the letter, we left the post-office.

 5. I will not be able to translate this document without looking up a few words in the dictionary.

 6. Their breaking the agreement made us seek another supplier.

 7. Money has three functions, the crucial feature being its acceptance as a means of payment.

 8. They have been the agents of Peterson & Co for a few years, selling cosmetics all over the world.

 9. He regrets telling us this very unpleasant news.

 10. He heard the manager discussing the price with the suppliers.

 11. Merchant banks and discount houses deal only with special customers providing funds for special purposes.

 12. She insisted on my being sent to the conference.

 13. Developing a high technology product like a compact disc requires a great deal of investment.

 14. The Board members disagreed as to the crediting opportunities of the bank for the next year.

*Вправа 6. (Робота у парах). У поданих нижче реченнях:

1) визначте функцію ing-форми;

2) визначте форму ing-форми;

3) намагаючись не звертатися до інструкцій, передайте речення засобами рідної мови;

4) прочитайте англійські речення вголос.

 1. The conference participants discussed possible ways of overcoming the recession.

 2. I felt Jim touching my elbow.

 3. He is proud of having been appointed to this post.

 4. Modern banks play a key role in determining the total quantity of money in the economy.

 5. A central bank acts as banker to the government, taking responsibility for the control of the money supply and the funding of the government’s budget deficit.

 6. Maria’s agreeing to the company’s terms was being discussed during the evening meal.

 7. The government, operating through profit incentives or direct controls on the banking system, seeks to control the quantity of money in the economy.

 8. A reserve requirement of the central bank acts like a tax on commercial banks by forcing them to hold a higher fraction of their total assets as bank reserves.

 9. When imposing a reserve requirement, the central bank wants to reduce the money supply.

 10. On coming home, I began to work at once.

 11. Some monetarists say that inflation is caused by too much money chasing too few goods.

 12. Dealing with financial forecasts is the most difficult part of my job.

 13. The results justify our not following the rules.

 14. A clearing system is a set of arrangements in which debts between banks are settled by adding up all the transactions in a given period and paying only the net amounts that are needed to balance inter-bank accounts.

Вправа 7 (контрольна). Прочитайте уголос і перекладіть на рідну мову подані нижче речення.

 1. A commercial bank borrows money from the public, crediting them with a deposit.

 2. In turn, the bank lends money to firms, households or governments wishing to borrow.

 3. Some building societies have started issuing cheque books to their depositors.

 4. There is practical difficulty in deciding which financial intermediaries are banks.

 5. We use money for payments or receipts when making transactions in other markets.

 6. The clearing banks are so named because they have a central clearing house for handling payments by cheque.

 7. The central bank can affect the banks’ cash reserves ratio in two ways: by imposing required reserve ratios on the commercial banking system or by setting the discount rate at a penalty level which induces banks to play safe and hold extra cash reserves to minimize the risk of having to borrow from the central bank.

 8. Banks do not charge directly for the expenses of clearing and processing cheques.

 9. An open market operation occurs when the central bank alters the monetary base by buying or selling financial securities in the open market.

 10. The government can finance the budget deficit by printing money.

 11. It sells securities to the Bank in exchange for cash, which is then used to meet the excess of spending over tax revenue.

 12. Trying to keep everyone in the office happy is the most difficult part of my job.

 13. His being sent to our Paris office was quite unexpected.

 14. We listened to Jane giving an account of the negotiations.