Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Вивчаємо граматику -підручник.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Етап V Дієприкметник минулого часу - The Past Participle

Інструкція 1

 • Past Participle має пасивне значення і не має відповідної активної форми.

 • Past Participle не має часових форм, але зазвичай виражає дію, що вже відбулася.

Наприклад:

На аркуші паперу було кілька строк, написаних олівцем. – On the sheet, there were a few lines written in pencil.

Деякі особливості уживання Past Participle

Інструкція 2

У функції іменної частини присудка Past Participle відповідає українському пасивному дієприкметнику.

Наприклад:

Клієнт виглядав дуже роздратованим. – The client looked very annoyed.

Інструкція 3

 • У функції означення Past Participle вживається замість:

а) українського пасивного дієприкметника:

Узяті в борг гроші мають бути повернені протягом місяця. – The borrowed money has to be returned within a month.

б) українського підрядного означального речення з пасивним значенням:

Ми отримали перелік товарів, що імпортуються цією фірмою. – We received the list of goods imported by this firm.

 • Якщо Past Participle у функції означення не має при собі залежних слів, він зазвичай ставиться перед означуваним словом.

Наприклад:

Удосконалена комп’ютерна графіка, безперечно, змінить спосіб нашого життя і роботи. – Improved computer graphics are certain to change the way we live and work.

Іноді, зокрема, у писемному мовленні, Past Participle у функції означення без залежних слів може ставитися після означуваного слова.

Наприклад:

При зливанні, дві або більше втянуті компанії заздалегідь консультуються одна з одною. – With a merger, two or more companies involved consult with each other previously.

 • Якщо Past Participle у функції означення має при собі залежні слова, він ставиться після означуваного слова.

Наприклад:

Автомобілі, що виробляються цією кампанією, користуються популярністю в багатьох країнах. – Cars manufactured by this company enjoy popularity in many countries.

*Вправа 1. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

  1. установіть функцію підкресленої частини;

  2. користуючись інструкціями 1 - 3, напишіть речення англійською мовою.

 1. Південний схід Англії – найбільш густо заселена частина Британії. (to populate)

 2. Ви перевищили строк кредиту, який зазвичай надається. (to allow)

 3. Рахунок, відкритий у нашому банку, принесе вам річний доход у 15%. (to open)

 4. Ви виглядаєте втомленим. (to tire)

 5. Банк Англії - одна з найдужче захищених будівель у Лондоні. (to protect)

 6. Товари, що купуються за кордоном, називаються видимим імпортом. (to buy)

 7. Ми живемо у місті, заснованому майже 230 років тому. (to found)

 8. Він був таким схвильованим, що не міг заснути. (to excite)

 9. Товари, що постачаються на ринки нашого міста, потребують експертної оцінки. (to supply)

 10. Акції, випущені компанією “Дженерал Моторс”, піднялись на 3 пункти. (to issue)

*Вправа 2. (Робота у парах). Намагаючись не звертатися за допомогою до інструкцій, напишіть англійською мовою подані нижче речення, вживаючи Past Participle.

 1. Заявник має надати засвідчену копію документу про освіту. (to authenticate)

 2. Юнак виглядав дуже здивованим. (to surprise)

 3. Зафрахтованесудно прибуде до Одеси наступного тижня. (to freight)

 4. Більшість компаній з обмеженою відповідальністю – це акціонерні компанії, якими володіють акціонери. (to limit; to own)

 5. Корпорацією володіють люди, які називаються акціонерами. (to call)

 6. Більшість корпорацій – це закриті корпорації. (to close)

 7. Секретар компанії повинен бути кваліфікованою особою, членом визнаної установи або асоціації. (to qualify; to recognise)

 8. Товари, що продаються за кордон, називаються видимим експортом. (to sell)

 9. Премія зазвичай виплачується за певну виконану роботу. (to do)

 10. Долари випускаються Федеральною Резервною Системою, заснованою Конгресом у 1913 році. (to establish)

*Вправа 3. (Робота у парах). Користуючись у разі необхідності словником, напишіть речення, вживаючи Present Participle або Past Participle.

 1. He works very hard. It’s not (surprising / surprised) that he’s always (tiring / tired).

 2. I find going round art galleries and museums very (tiring / tired).

 3. He’s one of the most (boring / bored) people I’ve ever met. He never stops talking and he never says anything (interesting / interested).

 4. I’ve got nothing to do. I’m (boring / bored).

 5. The teacher’s explanation was (confusing / confused). Most of the students didn’t understand it.

 6. There is no need to get (annoying / annoyed) just because I’m a few minutes late.

 7. I’m starting a new job next week. I’m quite (exciting / excited) about it.

 8. I was (disappointing / disappointed) with this position. I had expected it to be better.

 9. It’s sometimes (embarrassing / embarrassed) when you have to ask people for money.

 10. I had never expected to get the job. I was really (amazing / amazed) when I was offered it.

 11. The news was (shocking / shocked).

 12. We were very (shocking / shocked) when we heard the news.

Вправа 4 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення, вживаючи Present Participle або Past Participle.

 1. Чоловік, що розмовляє по телефону, працює в нашому офісі. (to speak)

 2. Прайс-лист, що додається до контракту, ви отримаєте завтра. (to attach)

 3. Послуги, запропоновані банком, були розглянуті нашим бухгалтером. (to offer)

 4. Фільм був дуже хвилюючим. (to excite)

 5. Ми бажаємо придбати акції, які випускає ваш концерн. (to issue)

 6. Існує два види людей, що ведуть справи на фондових біржах. (to deal)

 7. Оплату за обладнання, придбане на вашому заводі, було зроблено через акредитив. (to buy)

 8. Дівчина виглядала дуже здивованою. (to surprise)

 9. Страховий поліс – це документ, який встановлює точні строки та умови страхової угоди. (to set out)

 10. Гроші, зароблені на будівництві, були вкладені в нове підприємство. (to earn)

 11. Виконана робота має оплачуватися своєчасно. (to do)

 12. Тайвань – одна з країн, що найбільш швидко розвиваються. (to develop)