Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю знань

 1. Викласти алгоритм створення, супроводження та затвердження податкових ризиків. Власники ризиків.

 2. Охарактеризувати порядок створення нових ризиків, формування картки податкового ризику.

 3. Які показники використовуються при аналізі результатів дії ризиків, їх актуальності і обов’язковості.

4. Викласти порядок обчислення показників галузевого ризику, регіонального ризику, ризику типу діяльності, внутрішнього показника податкового ризику.

Література

(1 – 16, 20, 22, 24, 26, 32 - 36)

Тема 6. Вибір оптимальної стратегії в умовах податкового ризику

Мета роботи: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо вибору оптимальної стратегії в умовах податкового ризику.

План вивчення теми

  1. Розподіл платників за групами ризиків податкового супроводження, їх характеристика.

  2. Складання планів роботи з клієнтами, які відносяться до різних груп ризику.

  3. Принципи організації супроводження платників ПДВ за категоріями уваги.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання слід з’ясувати як здійснюється розподіл платників за групами ризиків податкового супроводження та дати їх характеристику. Далі необхідно проаналізувати заходи, що застосовують податкові органи з метою протидії податковим ризикам, як тим, що виникають в результаті ненавмисних і навмисних порушень. Розглядається зміст заходів протидії податковим ризикам з урахуванням специфіки механізмів оподаткування окремих податків та особливостей різних режимів оподаткування.

При вивченні другого питання слід розглянути етапи складання планів роботи з клієнтами, які відносяться до різних груп ризику. Крім того розглядається стратегія податкових органів щодо таких категорій уваги платників податків: нових підприємств, надійних клієнтів, стабільних клієнтів, ризикованих клієнтів, «шахраїв». При цьому визначається мета роботи, зміст програм обслуговування клієнтів та перевірочних заходів, методи усунення податкових ризиків, бажані результати роботи.

При вивченні третього питання детально розглядаються принципи організації супроводження платників ПДВ за категоріями уваги, з’ясовуються дії підрозділів органів податкової служби (сценарії поведінки) при опрацюванні платників ПДВ - юридичних і фізичних осіб та їх декларацій, віднесених до відповідних категорій уваги. Розглядаються види підготовчої роботи, проведення просвітницької роботи, порядок виконання робіт при проведенні документальних перевірок, реалізація результатів перевірок.

Завдання до самостійної роботи

щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

 1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

 2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

 1. Охарактеризувати заходи, що застосовуються податковими органами з метою протидії податковим ризикам.

 2. Викласти особливості методів контролю податкових органів за платниками різних категорій уваги.

3. Охарактеризувати принципи організації супроводження платників ПДВ за категоріями уваги.

Література

(1 – 16, 20, 22, 24, 26, 32 - 36)