Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

Ситуаційні завдання

 1. Проаналізувати процедуру організації податкового аудиту на підприємстві та заходи по його покращенню. Зробити відповідні висновки.

 2. З’ясувати, чи вірним є твердження: „Нестабільність законодавчої бази як фактор збільшення ризиків ненавмисних порушень податкового законодавства”. Зробити відповідні висновки.

 3. Проаналізувати порядок надання податкових роз’яснень та їх значення для уникнення податкових ризиків. Зробити відповідні висновки.

 4. На підставі законодавчої та нормативної бази проаналізувати види відповідальності за порушення податкового законодавства. Зробити відповідні висновки.

 5. На підставі законодавчої та нормативної бази проаналізувати процедуру застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства. Зробити відповідні висновки.

Задача 1.

З метою мінімізації оподаткування розрахувати суму амортизаційних відрахувань, яка зменшує оподатковуваний прибуток звітного періоду за умови таких даних. Балансова вартість основних фондів на початок кварталу становить:

 • Будівля адміністративного корпусу - 1 302 000 грн.

 • Будівлі цеху - 1 200 000 грн.

 • Комп’ютерна техніка - 500 500 грн.

 • Станкове обладнання - 150 300 грн.

 • Офісні меблі - 40 000 грн.

 • Телевізори - 5 000 грн.

 • Магнітофони - 3 000 грн.

Зробити відповідні висновки.

Задача 2.

Торговельна організація 20.03.20ХХ р. придбала на ринку цінні папери вартістю 15 000 грн. Через три місяці, отримавши дохід за цими цінними паперами в розмірі 1 200 грн. (в ІІ кварталі 20ХХ р.), організація змушена була їх продати. Виручка від реалізації цінних паперів становила 14 900 грн. Розрахуйте, які суми і в яких періодах можуть бути віднесені до валового доходу або до валових витрат торговельної організації. Поясніть, ступінь впливу отриманих результатів на розмір оподатковуваного прибутку. Як можна мінімізувати об’єкт оподаткування податку на прибуток не порушуючи податкове законодавство?

Задача 3.

Підприємство міста Києва, на балансі має вантажний автомобіль. У ІІІ кварталі 20ХХ р. придбано 7 т бензину (неетильованого). Використано (списано) у ІІІ кварталі 20ХХ р. 3,5 т. У IV кварталі 20ХХ р. використано решту купленого бензину.

1. Розрахувати суму збору за забруднення навколишнього середовища та вказати періоди, в які він має бути сплачений.

2. Обґрунтувати ступінь впливу збору за забруднення навколишнього середовища на показники діяльності підприємства.

3. Запропонувати можливі шляхи зменшення сум збору за забруднення навколишнього середовища і уникнення потенційно можливих податкових ризиків.

Тестові завдання

1. Конфірмація – це прийом аудиту, який полягає в:

а) одержанні у письмовій або усній формі відповіді третьої незалежної сторони;

б) службовому спостереженні господарських операцій;

в) поданні запитів до платника податків, який перевіряється.

2. Адміністративний штраф за податкове правопорушення на підприємстві сплачується за рахунок:

а) валових витрат підприємства;

б) чистого прибутку підприємства;

в) особистих доходів посадової особи.