Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

3. При визначенні міри кримінальної відповідальності під великим розміром коштів слід розуміти недоплати:

а) сум податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ;

б) сум податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ;

в) сум податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ.

4. Визначити розмір доплати фіксованого податку у разі залучення приватним підприємцем найманих робітників:

а) 50% від заробітної плати кожного робітник;

б) 50% від суми фіксованого податку за кожного робітника;

в) 50% від суми фіксованого податку сукупно за всіх найманих робітників;

г) 50 грн. за кожного робітника.

5. Фінансові санкції у вигляді стягнення двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян застосовується:

  1. до установ банків або юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття рахунків у банках;

  2. до юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття рахунків у банках;

  3. до установ банків або юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках.

Ключові терміни і поняття: податкові правопорушення, ненавмисні порушення податкового законодавства, податкові роз’яснення, уникнення, (обхід) податку, податкове планування, нейтралізація податкових ризиків, мінімізація оподаткування, ухилення від сплати податків у незаконній формі.

Теми доповідей та рефератів

1. Характеристика чинників, які сприяють податковим правопорушенням: моральні, політичні, економічні тощо.

2. Особливості внутрішнього контролю підприємства за дотриманням податкового законодавства.

3. Оптимізація діяльності фінансової служби підприємства з метою недопущення помилок в податковому обліку і при складанні податкової звітності.

Література

(1 – 16, 20, 22, 24, 26, 32 - 36)

Практичне заняття № 4

Тема 5. Показники податкового ризику

Мета заняття:

закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички

щодо порядку створення, супроводження та затвердження податкових ризиків, визначення показників податкових ризиків.

План практичного заняття

1. Порядок створення, супроводження та затвердження податкових ризиків.

2. Показники, що використовуються при аналізі результатів дії ризиків, їх актуальності і обов’язковості.

3. Методика формування алгоритму податкових ризиків.

Методичні рекомендації

У першому питанні розглядається алгоритм створення, супроводження та затвердження податкових ризиків, а також порядок застосування в органах державної податкової служби автоматизованої системи роботи з податковими ризиками. Далі розглядається порядок створення проекту податкового ризику, вивчається Картка податкового ризику, назви та значення її показників, порядок визначення показників картки податкового ризику та її заповнення.

При розгляді другого питання здійснюється аналіз показників, що використовуються при аналізі результатів дії ризиків, їх актуальності і обов’язковості. Крім того у цьому питанні викладається механізм проведення аналізу результатів дії ризиків: інформація для його проведення, формування показників картки перевірок платника податків з допомогою податкових ризиків, порядок узагальнення інформації в розрізі видів ризиків, податкових інспекцій, галузей економіки, областей.

При розгляді третього питання характеризується методика формування алгоритму податкових ризиків по ПДВ, етапи оцінювання податкового ризику суб’єкта господарської діяльності – платника ПДВ. Окремо викладається порядок обчислення показників що використовуються при розподілі платників ПДВ за категоріями уваги - показників галузевого ризику, регіонального ризику, ризику типу діяльності, внутрішнього показника податкового ризику.

Проблемні питання практичного заняття

1. Яким чином, на вашу думку, можна найбільш ефективно здійснювати створення, супроводження та затвердження податкових ризиків?

2. Які, на вашу думку, етапи, аспекти порядку визначення показників Картки податкового ризику потребують удосконалення?

3. Яка, на вашу думку, інформація при заповненні Картки податкового ризику є найбільш важливою, що використовується при аналізі результатів дії ризиків?

3. Які, на вашу думку, показники є найбільш оптимальними при здійсненні аналізу результатів дії ризиків, їх актуальності і обов’язковості?

4. Які, на вашу думку, показники є найбільш оптимальними при розподілі платників ПДВ за категоріями уваги?