Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Методологія управління податковими ризиками

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади управління

податковими ризиками

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи визначення податкового ризику

Тема 2. Технологія управління податковим ризиком

Тема 3. Загальні принципи розподілу платників податків за категоріями уваги

Змістовий модуль 2. Кількісні та якісні підходи

Управління податковими ризиками

Тема 4. Внутрішні механізми нейтралізації податкового ризику

Тема 5. Показники податкового ризику

Тема 6. Вибір оптимальної стратегії в умовах податкового ризику

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: ПМК

1.3. Зміст навчальної дисципліни «Управління податковими ризиками»

Модуль 1. Методологія управління податковими ризиками

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади

управління податковими ризиками

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи визначення податкового ризику

Економічний зміст поняття ризику. Поняття податкового ризику.

Законодавча і нормативна база податкових ризиків. Методологічні основи визначення податкового ризику.

Мета діяльності і функції податкових органів в сфері виявлення та усунення податкових ризиків.

Суб’єктивні і об’єктивні фактори, що впливають на діяльність клієнта і наявність податкових ризиків, властивих клієнту.

Тема 2. Технологія управління податковим ризиком

Робота податкових органів по моніторингу податкових ризиків.

Виявлення податкових ризиків в ході доперевірочної роботи. Порядок проведення попереднього аналізу вірогідності порушень податкового законодавства. Формування переліку ризиків, які повинні використовуватись при проведенні перевірок.

Виявлення податкових ризиків при здійсненні невиїзних документальних (камеральних) перевірок. Порядок і послідовність дій податкових органів при прийманні та комп’ютерній обробці звітних документів платників податків.

Виявлення податкових ризиків при проведенні планових і позапланових документальних перевірок. Джерела інформації для проведення документальних перевірок. Методика виявлення факторів, що засвідчують можливість виникнення податкового ризику та податкових ризиків на різних етапах проведення документальної перевірки платника податків. Підстави для проведення зустрічних перевірок.

Тема 3. Загальні принципи розподілу платників податків за категоріями уваги

Формування інтегрованого образу клієнта як елемент індивідуального податкового супроводження. Джерела інформації, на основі яких створюється інтегрований образ клієнта.

Аналіз інформації про платника податків, принципи її групування. Структура (картка) інтегрованого образу клієнта. Паспорт платника. Структура економічної одиниці. Аналіз фінансово-господарської діяльності. Аналітична інформація в галузевому розрізі. Аналіз бухгалтерської звітності. Платіжна поведінка.

Групування ризиків податкового супроводження. Оцінка ризиків. Ризики зміни. Ризики фінансово-господарської діяльності. Ризики бухгалтерського обліку. Ризики податкової поведінки. Ризики платіжної поведінки. Ризики негативної динаміки. Ризики збиткової діяльності. Загальні ризики.

Формування груп ризиків податкового супроводження.

Критерії розподілу клієнтів на групи фіскальної важливості. Індивідуальна робота з клієнтами.

Порядок взаємодії підрозділів податкової служби при формуванні інтегрованого образу клієнта.

Загальні положення і мета розробки Порядку розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження. Визначення термінів «категорія уваги», «критерій розподілу», «фактор ризику», «податкова поведінка».

Критерії розподілу платників ПДВ за фіскальною важливістю і податковою поведінкою. Характеристика платників ПДВ за категоріями уваги. Етапи розподілу платників за категоріями уваги: розподіл платників за наявністю ризиків господарювання; фіскальною важливістю; внутрішнім показником податкового ризику.

Особливості визначення категорій уваги до суб’єктів господарської діяльності – платників ПДВ, які ведуть регулярну господарську діяльність більше одного року і до одного року. Порядок зміни категорій уваги до платника податків.

Визначення категорії уваги до податкової декларації з ПДВ.

Змістовий модуль 2. Кількісні та якісні підходи

управління податковими ризиками