Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

Тестові завдання

1. Штрафна санкція (штраф) – це:

 1. плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання, яка справляється з платника податку у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами;

 2. плата у вигляді процентів нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податку у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання;

 3. письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу.

2. Розмір фінансових санкцій за донарахування контролюючим органом податкового зобов’язання при виявленні в декларації арифметичних або методологічних помилок складає:

 1. 5% суми донарахованого податкового зобов’язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

 2. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 3. 10% від суми податкового зобов’язання.

3. Пеня на суму недоїмки нараховується починаючи:

 1. з дати, яка настає за датою, встановленою для подання декларації;

 2. з 10-го дня з дати, встановленої для подання декларації;

 3. від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати.

4. Записи про нарахування фінансових санкцій в особових рахунках платника проводяться на підставі:

 1. податкових декларацій;

 2. виписок із особових рахунків бланків з додатком копій платіжних доручень;

 3. рішень начальника (заступника начальника) ДПІ.

5. Податкові декларації за податковий період, який відповідає календарному кварталу, повинні представлятися до податкової інспекції:

 1. протягом 30 календарних днів з дня закінчення звітного періоду;

 2. протягом 60 календарних днів з дня закінчення звітного періоду;

 3. протягом 40 календарних днів з дня закінчення звітного періоду.

Ключові терміни і поняття: індивідуальне податкове супроводження, ризики податкового супроводження, ризики зміни, ризики фінансово-господарської діяльності, ризики бухгалтерського обліку, ризики податкової поведінки, ризики платіжної поведінки, ризики негативної динаміки, ризики збиткової діяльності, загальні ризики, „категорія уваги”, „критерій розподілу”, „фактор ризику”, „податкова поведінка”.

Теми доповідей та рефератів

 1. Запобіжні заходи податкових органів в сфері виявлення та усунення податкових ризиків: їх недоліки та напрями удосконалення.

 2. Аналіз суб’єктивних та об’єктивних факторів, що впливають на діяльність клієнта і наявність податкових ризиків, властивих клієнту.

 3. Правові та методологічні засади порядку і послідовності дій податкових органів при прийманні та комп’ютерній обробці звітних документів платників податків.

Література

(1 – 16, 20, 22, 24, 26, 32 - 36)

Практичне заняття № 3

Змістовий модуль 2. Кількісні та якісні підходи

управління податковими ризиками

Тема 4. Внутрішні механізми нейтралізації податкового ризику

Мета заняття:

закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички

щодо внутрішніх механізмів нейтралізації податкових ризиків на мікрорівні.

План практичного заняття

1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.

2. Застосування методів податкового планування з метою нейтралізації податкових ризиків та мінімізації оподаткування.

3. Здійснення платником операцій, які є підґрунтям для виникнення податкових ризиків.

Методичні рекомендації

У першому питанні висвітлюється поняття податкового аудиту, мета його запровадження, функції, розглядаються типові ненавмисні помилки в податковому обліку та заходи щодо запобігання допущенню помилок, різні аспекти контролю за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків, взаємодія платників податків з податковими органами.

У другому питанні висвітлюються основи податкового планування та його роль в нейтралізації податкових ризиків та мінімізації оподаткування. розглядається приклад податкового планування на підприємстві, висвітлюється питання вибору альтернативних режимів оподаткування з метою спрощення механізму оподаткування платника податків і уникнення потенційно можливих податкових ризиків.

У третьому питанні розглядається перелік господарських операцій, які найчастіше є підґрунтям для виникнення податкових ризиків, основні способи незаконного ухилення від оподаткування, аналізуються втрати бюджету від операцій, що здійснюються в тіньовому секторі економіки, розглядаються заходи, що запроваджуються податковими органами з метою контролю за порушеннями податкового законодавства.

Проблемні питання практичного заняття

 1. Яким чином, на вашу думку, можна удосконалити здійснення внутрішнього контролю платників за дотриманням податкового законодавства?

 2. Яке, на вашу думку, значення податкового планування в нейтралізації податкових ризиків?

 3. Які, на вашу думку, умови є найбільш сприятливими для законного та незаконного ухилення від оподаткування?

 4. Перелік яких господарських операцій, на вашу думку, найчастіше є підґрунтям для виникнення податкових ризиків?