Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

Ситуаційні завдання

 1. Проаналізувати склад та зміст внутрішніх і зовнішніх джерел інформації, на основі яких формується інтегрований образ клієнта. Зробити відповідні висновки.

 2. Проаналізувати нормативну базу з питань розподілу платників податків за категоріями уваги. Зробити відповідні висновки.

 3. Проаналізувати процедуру розподілу платників ПДВ за категоріями уваги. Зробити відповідні висновки.

 4. З’ясувати значення розподілу платників за категоріями уваги для підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи. Зробити відповідні висновки.

Задача 1.

У ІV кварталі 20ХХ р. підприємство відвантажило продукцію на загальну вартість 250 000 грн. Продукція оподатковується ПДВ. Крім того, отримано аванси за продукцію, належну до відвантаження у І кварталі наступного року, на суму 45 000 грн. (у тому числі ПДВ 20%). У ІV кварталі 20ХХ р. підприємство здійснило такі витрати:

 1. Нарахований ФОП становив 5 000 грн.

 2. Витрати на придбання матеріалів - 181 000 грн. (без ПДВ). Балансова вартість матеріальних цінностей на початок звітного періоду становила 5 400 грн., на кінець - 32 000 грн.

 3. Витрати на придбання комп’ютерної техніки - 8 400 грн. (без ПДВ).

 4. Витрати на оплату транспортних послуг сторонній організації - 1 800 грн. (з ПДВ).

 5. Амортизаційні відрахування офісної будівлі - 1 300 грн.

 6. Орендна плата за використання складського приміщення - 780 грн. (з ПДВ).

 7. Витрати на придбання путівок на санаторно-курортне лікування для АУП - 3 000 грн. (без ПДВ).

 8. Сума нарахованих податків та зборів у звітному періоді податків, зборів (податку з власників транспортних засобів, комунального податку) - 2 500 грн.

1. Визначити суму оподатковуваного прибутку підприємства та суму податку на прибуток, належну до сплати.

2. Обґрунтувати ступінь впливу податку на прибуток на показники діяльності підприємства.

3. Здійснити вибір альтернативних режимів оподаткування з метою спрощення механізму оподаткування платника податків і уникнення потенційно можливих податкових ризиків.

Задача 2.

Розрахувати за квартал амортизацію основних фондів виробничого підприємства, що зменшує оподатковуваний прибуток відповідного кварталу за такими даними. Балансова вартість основних фондів на початок кварталу становить:

 1. Будівля офісу - 150 800 грн.;

 2. Будівля цеху - 162 700 грн.;

 3. Будівля складу - 47 300 грн.;

 4. Житловий будинок - 632 900 грн.;

 5. Передавальні пристрої - 93 780 грн.

Обґрунтувати ступінь впливу амортизаційних відрахувань на показники діяльності підприємства.

Здійснити вибір альтернативних варіантів здійснення амортизаційних відрахувань з метою спрощення механізму оподаткування прибутку платника податків і уникнення потенційно можливих податкових ризиків.

Задача 3.

З метою формування інтегрованого образу клієнта як елемента індивідуального податкового супроводження, визначити фінансовий результат від здійснення господарської операції (суму, яка має бути включена до валового доходу). Балансова вартість будівлі на початок звітного кварталу становить 232 700 грн., будівлю реалізовано покупцям за 432 700 грн.

Зробити відповідні висновки.