Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

Тестові завдання

1. Економічна санкція, яка застосовується до платників за порушення строків сплати податків і платежів це:

  1. податок;

  2. пеня;

  3. плата.

2. Хто приймає рішення про застосування фінансових санкцій:

 1. керівник ДПА (ДПІ);

 2. інспектор ДПА (ДПІ);

 3. начальник відділу документальних перевірок.

3. Який розмір адміністративного стягнення застосовується при здійсненні підприємницької діяльності без державної реєстрації:

 1. від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 2. від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 3. від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Який законодавчий акт надає право застосовувати адміністративні штрафи при заниженні суми податку, або іншого платежу:

 1. Закон України „Про державну службу в Україні”;

 2. Закон України „Про систему оподаткування”;

 3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

5. Пеня за несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб визначається у розмірі:

  1. подвійної ставки НБУ;

  2. 120% ставки НБУ;

  3. 0,5% за кожний день прострочення платежу.

Ключові терміни і поняття: картки податкового ризику, показники галузевого ризику, регіонального ризику, ризику типу діяльності, внутрішній показник податкового ризику, що використовуються при розподілі платників ПДВ за категоріями уваги.

Теми доповідей та рефератів

  1. Напрями використання в органах державної податкової служби автоматизованої системи роботи з податковими ризиками.

  2. Методологічні аспекти узагальнення інформації щодо дії податкових ризиків.

Література

(1 – 16, 20, 22, 24, 26, 32 - 36)

Семінарське заняття № 5

Тема 6. Вибір оптимальної стратегії в умовах податкового ризику

Мета заняття:

закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички

щодо вибору оптимальної стратегії в умовах податкового ризику.

План практичного заняття

 1. Основні заходи, що застосовуються з боку податкових органів до клієнтів з метою протидії податковим ризикам.

 2. Методи контролю за платниками різних груп ризиків.

Методичні рекомендації

При викладенні першого питання характеризуються заходи, що застосовують податкові органи з метою протидії податковим ризикам, як тим, що виникають в результаті ненавмисних і навмисних порушень. Розглядається зміст заходів протидії податковим ризикам з урахуванням специфіки механізмів оподаткування окремих податків та особливостей різних режимів оподаткування.

При викладенні другого питання розглядається стратегія податкових органів щодо таких категорій уваги платників податків: нових підприємств, надійних клієнтів, стабільних клієнтів, ризикованих клієнтів, «шахраїв». При цьому визначається мета роботи, зміст програм обслуговування клієнтів, та перевірочних заходів, методи усунення податкових ризиків, бажані результати роботи.

При викладенні третього питання детально розглядаються дії підрозділів органів податкової служби (сценарії поведінки) при опрацюванні платників ПДВ - юридичних і фізичних осіб та їх декларацій, віднесених до відповідних категорій уваги. Розглядаються види підготовчої роботи, проведення просвітницької роботи, порядок виконання робіт при проведенні документальних перевірок, реалізація результатів перевірок.

Проблемні питання практичного заняття

 1. Які, на вашу думку, заходи, що застосовуються з боку податкових органів з метою протидії податковим ризикам, є найбільш дієвими?

 2. Які, на вашу думку, можна застосовувати найбільш оптимальні методи контролю за платниками, що відносяться до різних категорій уваги?

 3. Назвіть, які, на вашу думку, принципи організації супроводження платників ПДВ за категоріями уваги є базовими, а які похідними від них та прокоментуйте їх?