Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

1. Знайти неправильну відповідь: дпс України у своїй діяльності керується:

а) Конституцією України;

б) Законом України “Про державну податкову службу в Україні”;

в) іншими законами України;

г) Указами Президента України;

д) розпорядженнями Державного казначейства України;

є) Постановами Кабінету Міністрів України.

2. Основними завданнями ДПА України є:

а) здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства;

б) здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості;

в) здійснення контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

г) прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

д) усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді: а); б);

ж) правильні відповіді: а); б); г).

3. До компетенції ДПА України входить вирішення наступних питань:

а) організація роботи органів державної податкової служби;

б) видання нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

в) затвердження форм податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків;

г) контроль за виконанням Державного бюджету;

д) роз’яснення через засоби масової інформації порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань податків, інших платежів;

є) усі відповіді правильні;

ж) правильні відповіді: а); б); в); д).

4. Які функції виконує податкова міліція?

а) Визначення ставок податків.

б) Планування податкових надходжень.

в) Контроль за діяльністю податкових інспекторів.

г) Стягнення податків.

д) Розслідування податкових злочинів.

є) Визначення прав та обов’язків платників.

ж) Захист податкових інспекторів.

5. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків в податковій декларації, вважається узгодженим:

  1. у термін, який визначено законодавством для подання податкової звітності;

  2. у день заповнення платником податкової декларації;

  3. з дня подання такої декларації у податкові органи.

6. Вибрати пункт, який найбільш повно розкриває сутність поняття. Податковий контроль – це:

а) особливий вид діяльності, який покликаний забезпечувати інтереси і права держави, державних установ та інших економічних суб’єктів, - платників податків;

б) специфічний вид діяльності щодо забезпечення на базі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих та децентралізованих грошових фондів, а також пошук шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні;

в) єдина система обліку платників податків, а також контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, порядком проведення розрахунків, обліку коштів;

г) сутність дій і операцій з перевірки вартісного розподілу, перерозподілу і витрачання фондів грошових коштів усіма платниками податків.

7. Знайти неправильну відповідь. Документальні позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності платників податків можуть проводитися за наявністю таких умов:

а) за результатами аналізу фінансово-госопдарської діяльності суб’єктів господарювання;

б) виявлення за наслідками зустрічних перевірок фактів. які свідчать про порушення платником податків норм податкового законодавтсва;

в) неподання платником податків в установлений строк документів обов’язкової звітності;

г) виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності.