Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

Завдання 1

Діяльність ВАТ "Підприємство 3" характеризується показниками діяльності відображеними у Додатку 1 , за значеннями даних агрегованого балансу підприємства розраховані основні показники його фінансового стану та представлені результати розрахунків ряду моделей прогнозування банкрутства – Додаток 2. Необхідно:

 1. Охарактеризувати фінансовий стан підприємства.

 2. Визначити недоліки фінансової політики підприємства.

3. Розрахувати відношення простроченої заборгованості до встановленої законодавством норми зобов'язань та зробити висновки щодо досягнення підприємством законодавчих умов порушення справи про банкрутство.

4. Проаналізувати результати розрахунків моделей ймовірності прог­нозування банкрутства підприємства, зробити висновки щодо об'єк­тивності отриманих результатів за різними методиками.

Практичне заняття № 2

Тема 3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства

Мета заняття

 • - закріпити теоретичні знання та прищепити практичні навички складання плану фінансової санації підприємства.

План заняття

 1. Складання плану фінансової санації пфдприємства.

 2. Відповіді на тестові завдання по темі.

Обладнання:

 1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню.

 2. Фінансова звітність підприємств.

 3. ЕКОМ.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Завдання до самостійної роботи

На підставі вихідних даних, отриманих в результаті оцінки фінансового стану підприємства зробити висновки стосовно санаційної спроможності підприємства, запропонувати форми та заходи санації, у вигляді тез розробити план санаційних заходів.

Задача 2. Магістр повинен ознайомитись із ситуацією, зробити висновки стосовно санаційної спроможності підприємства, запропонувати форми та заходи санації, у вигляді тез розробити план санаційних заходів.

Характеристика підприємства:

AT введено в дію у 1982 році, основною його діяльністю є виробництво обладнання для заводів консервної промисловості. До збитковості підприємства призвела безгосподарська діяльність керівництва. Підприємство протягом останніх років працювало з мінімальною потужністю та великою збитковістю, а останній рік взагалі не виробляло продукції, обладнання, не задіяне у виробництві в наслідок низької потужності, не зберігалось належним чином (в механічною та гальванічному цехах до 98% обладнання розукомплектовано і відновленню не підлягає, зафіксовані крадіжки), порушено електропостачання заводу, відсутнє теплопостачання, завдяки невмілому фінансовому менеджменту наявна значна дебіторська заборгованість, яка на момент порушення справи про банкрутство була безнадійною.

Справа про банкрутство ПАТ була порушена у січні 2012 року. В процесі провадження справи надійшли майнові вимоги від дев'яти кредиторів та було встановлено заборгованість по заробітній платі, загальна сума визнаної кредиторської заборгованості боржника складала 1 224 193,21 грн., у т. ч.:

 • вимоги другої черги - 570 454,00 грн., або 46,6%;

 • вимоги третьої черги - 518 650,41 грн., або 42,4%;

 • вимоги четвертої черги - 135 088,80 грн., або 11%.

На момент введення процедури санації фінансовий стан ВАТ характеризувався такими показниками , що наведені нижче (табл. 6):

Таблиця 6

Показники фінансового стану АТ

№п/п

Показники

Значення станом на 01.07.2012

1

Балансова вартість основних засобів, тис.грн.

16044,00

2

Нематеріальні активи та незавершене будівництво, тис.грн.

23,00

3

Виробничі запаси, тис.грн.

602,00

4

Дебіторська заборгованість (безнадійна) тис.грн.

411,00

5

Збитки , тис.грн.

651,00

6

Сума визнаної кредиторської заборгованості, тис.грн.

1 224,19