Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Передмова

Навчальна дисципліна «Управаління фінансовою санацією підприємства» вивчається при підготовці магістрів з напряму 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит».

Вивчення курсу базується на підставі Законів України, інструктивних матеріалів Кабінету Міністрів України та інших директивних органів у справах фінансової санації та банкрутства підприємств.

Мета: формування системи знань з теоретичних засад та практичного здійснення управління процесом фінансової санації та банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.

Завдання: вивчення сутності, методів та форм управління фінансовою санацією,банкрутством та ліквідацією підприємств у розрізі форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання; набуття навичок проведення досудової санації та опанування комплексу питань, пов’язаних із управлінням санацією підприємства в судовому порядку, проведенням санаційної реструктуризації суб’єктів господарювання.

Предмет: антикризове управління процедурою фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Навчальна програма з дисципліни «Управаління фінансовою санацією підприємства» передбачає поглиблене вивчення фінансових відносин, що виникають у ході санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • нормативно-правову базу оздоровлення фінансової системи суб’єктів господарської діяльності та зміцнення економіки за рахунок ліквідації (реорганізації) виробничих структур;

  • контролінг та санаційний аудит при виведенні підприємств з фінансової кризи та ефективному застосуванні ліквідаційних процедур;

  • форми, правила та джерела фінансування санації підприємств;

  • економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємств,санації валюти балансу, оцінки вартості майна, реструктуризації;

  • чинну систему державного регулювання та фінансової підтримки санації підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • використовувати законодавчий та інструктивний матеріал з питань фінансової санації та банкрутства підприємств;

  • діагностувати фінансову кризу за основними моделями банкрутства;

  • аналізувати рівень фінансового розвитку підприємств, здійснювати діагностику санації та визначати форми її проведення, оцінювати можливості та наслідки внутрішньої та зовнішньої санації, виявляти особливості санації валюти балансу, розробляти фінансовий механізм реорганізації, реструктуризації підприємств, визначати роівень державної фінансової підтримки санації підприємств.

Під час вивачення дисципліни у студентів формуються теоретико-методологічні знання, ролзваиваається аналітичне мислення, проявляється професійна заінтересованість, розвиваються навички прийняття управлінських рішень.

Вивчення дисципліни «Управаління фінансовою санацією підприємства» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент».

Основними видами аудиторної роботи є лекції, практичні та семінарські заняття. Під час лекції передбачається висвітлення нового теоретичного матеріалу та узагальнення накопичених знань зданої дисципліни.

Тематичний план відображає основні аспекти курсу «Управаління фінансовою санацією підприємства», але з урахуванням розвитку теорії і практики може корегуватись і доповнюватись у встановленому порядку.

Після закінчення курсу передбачається складання студентами іспиту.