Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[1,2-23,37,40,44,45,48,51,52,54,63,65,66,78,80,81,87,88,91,92-99,100,112]

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль І. Сутність управління фінансовою

Змістовий модуль 1. Основи антикризового управління на підприємстві

Практичне заняття № 1

Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства

Мета заняття

  • - закріпити теоретичні знання та прищепити практичні навички оцінювання санаційної спроможності підприємства

План заняття

  1. Визначення сутності фінансової санації підприємства

  2. Здійснення діагностики фінансової кризи на підприємстві

  3. Відповіді на тестові завдання за темою

Обладнання:

Технічні засоби навчання:

  1. Завдання та методичні рекомендації для їх виконання.

  2. Фінансова звітність підприємств.

  3. ПЕОМ

Методичні рекомендації до практичного заняття

На підставі вихідних даних фінансової звітності Форма № 1 – Баланс і Форма № 2 – Звіт про фінансові результати та даних, отриманих в результаті оцінки ймовірності банкрутства, оцінки динаміки і структури балансу, оцінки ліквідності балансу, оцінки фінансового стану підприємства:

3.1. Виконати оцінку глибини фінасової кризи шляхом визначення типу фінансової стійкості.

3.2 Скласти матрицю фінансової рівноваги для визначення.

3.3. Скласти матрицю СВОТ-аналізу для визначення санаційної спроможності підприємства.

Оцінка глибини фінансової кризи. Ця оцінка може бути виконана шляхом визначення типу фінансової стійкості, що проводиться за наступною методикою (табл. 3.1):

За результатами розрахунків робиться такий висновок:

Еc ≥ 0, Е’т ≥ 0, Е’о ≥ 0 – абсолютна стійкість;

Еc < 0, Е’т ≥ 0, Е’о ≥ 0 – нормальна стійкість;

Еc < 0, Е’т < 0, Е’о ≥ 0 – нестійкий стан;

Еc < 0, Е’т < 0, Е’о < - кризове становище

Таблиця 3.1

Оцінка глибини фінансової кризи

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхи-лення

1. Джерела власних коштів (власний капітал),

2. Необоротні активи

3. Власні оборотні кошти (1-2), Ес

4. Довгострокові зобов’язання

5. Власні і довгострокові джерела формування запасів і витрат (3+4), Ет

6. Поточні зобов’язання

7.Загальна величина джерел формування запасів і витрат, (5+6), Ео

8. Запаси і витрати

9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (5-6), Е’с

10. Надлишок, нестача власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат(5-8), Е’т

11. Надлишок, нестача загальної величини джерел формування запасів і витрат (7-8), Е’о

Тип фінансової стійкості