Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Варіанти домашньої контрольної роботи

Початкова буква прізвища студента

Варіанти контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

Р

Б

С

В

Т

Г

У

Д

Ф

Е

Х

Ж

Ц

З

Ч

І

Ш

К

Щ

Л

Є

М

Ю

Н

Я

О

П

Завдання до домашньої контрольної роботи

Варіант 1

 1. Сутність та основні завдання санаційного аудиту.

 2. Сутність антикризового управління фінансами підприємства.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1, ф. 2 зробити розрахунок основних фінансових показників за 2 останні роки. Розрахувати прогноз фінансового стану підприємства за моделлю Спрінгейта. Зробити висновки.

Варіант 2

 1. Класична модель фінансової санації.

 2. Ефект фінансового лівериджу.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1, ф. 2 розрахувати рівень платоспроможності і ліквідності підприємства за останні 2 роки. Розрахувати прогноз фінансового стану підприємства, використавши модель Альтмана. Зробити висновки.

Варіант 3

 1. Оцінювання санаційної спроможності підприємства.

 2. Фінансово-економічний контролінг та його роль у санації підприємств. Система забалансових показників.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1, ф. 2 визначити рівень платоспроможності, кредитоспроможності за 2 останні роки. Розрахувати прогноз структури балансу, визначивши коефіцієнт Бівера. Зробити висновки.

Варіант 4

 1. Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства.

 2. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1, ф. 2 визначити показники співвідношення виручки, прибутку і валюти балансу. Визначити коефіцієнт Бівера. Зробити висновки.

Варіант 5

 1. Досудова санація.

 2. Приховане та зумисне банкрутство.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1 визначити показники ліквідності підприємства, відновлення або втрати платоспроможності за 2 останні роки. Визначити показник Сash-Flow і розрахувати співвідношення Cash-Flow і заборгованості (нетто). Зробити висновок про здатність підприємства розрахуватись зі своїми боргами за рахунок результатів господарської діяльності.

Варіант 6

 1. Реструктуризація підприємства.

 2. Сутність, завдання та методи санаційного аудиту.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1, ф. 2 визначити показники фінансової стійкості і платоспроможності. Визначити показник Z за моделлю Альтмана і вказати на прогноз платоспроможності чи банкрутства підприємства. Зробити висновки.

Варіант 7

 1. Необхідність прийняття рішення про проведення фінансової санації та її класична модель.

 2. Власний капітал та його складові частки і джерела поповнення.

 1. За приведеною інформацією ф. 1, ф. 2 визначити потребу в капіталі. Розрахувати прогноз фінансового стану підприємства за моделлю Теффлера. Зробити висновки.

Варіант 8

 1. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

 2. Ліквідаційні процедури підприємства.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1, ф. 2 визначити показники платоспроможності, ліквідності підприємства. Визначити ефективність реструктуризації за критерієм зміни платоспроможності. Зробити висновки.

Варіант 9

 1. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств.

 2. Мирова угода.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1, ф. 2 розрахувати основні фінансові показники. Розрахувати прогноз фінансового стану підприємства за моделлю Спрінгейта. Зробити висновки.

Варіант 10

 1. Визначення потреби в інвестиційному та оборотному капіталі.

 2. Доарбітражне та арбітражне врегулювання господарських спорів.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1 визначити показники платоспроможності підприємства. Визначити прогноз можливого банкрутства за моделлю Е.Альтмана.

Варіант 11

 1. Аналіз причин кризи сильних і слабких сторін підприємства.

 2. Форми, правила та умови фінансування санації.

 3. За приведеною фінансовою звітністю ф. 1 визначити основні показники фінансової стійкості. Зробити висновки. Розрахувати коефіцієнт Бівера.

Варіант 12

 1. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансування санації підприємств.

 2. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

 3. За приведеною фінансовою звітністю визначити фінансовий стан підприємства. Зробити висновки.

Варіант 13

 1. Сутність та санаційна спроможність підприємства.

 2. Методичні засади оцінювання вартості майна суб’єктами господарювання.

 3. За приведеною фінансовою звітністю визначити фінансовий стан підприємства за основними показниками. Зробити висновки.

Варіант 14

 1. Система попередження та прогнозування банкрутства.

 2. Ліквідаційні процедури підприємства.

 3. За приведеною фінансовою звітністю розрахувати показники фінансової стійкості за 2 останні роки. Розрахувати потребу в додатковому зовнішньому фінансуванні для відновлення фінансового стану. Зробити висновки.

Варіант 15

 1. Правила фінансування (золоте правило фінансування, золоте правило балансу).

 2. Санація балансу.

 3. За приведеною фінансовою звітністю визначити ознаки приховуваного та доведення до банкрутства. Зробити висновки.

До практичного завдання надається фінансова звітність конкретного підприємства, в якій відображається початковий період фінансової санації і за останній рік звітності. Робота виконується на стандартних аркушах паперу з урахуванням параметрів:

 • верхнє, нижнє і ліве поле – по 2 см;

 • шрифт 14;

 • міжстроковий інтервал – 1,5 см;

 • абзац – 1,25 см;

 • нумерація сторінок наскрізна (арабськими цифрами).

У тексті потрібно роботи посилання на літературні джерела, перелік яких подається вкінці контрольної роботи.

Після перевірки викладачем контрольної роботи студент має захистити основні висновки по прогнозу банкрутства і ефективності проведеної реорганізації, реструктуризації та фінансової санації підприємств.

Максимальна кількість балів за виконану контрольну роботу – 30 балів