Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
232.45 Кб
Скачать

Фінансова санація та банкрутство підприємств

4 год. лекцій

3 год. консультацій Іспит

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII зі змінами і доповненнями ( останні від 11.08.2013)

Фінансова криза - фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві.

Види кризи:

-стратегічна криза ;

-криза прибутковості;

-криза ліквідності .

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Санація боржника до порушення справи про банкрутство - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство.

)

.

з

и

Фінансовий контролінг це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, що спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема, фінансового менеджменту) і містить у собі інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг.

Система раннього попереджання та реагування це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики та шанси, що можуть надходити до підприємства як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища.

Етапи створення СРПР:

-виокремлення сфер спостереження;

-визначення індикаторів раннього попередження, що можуть вказувати на розвиток того чи іншого негативного процесу;

-визначення цільових показників та інтервалів їх зміни в розрізі кожного індикатора;

-розробка висновків щодо впливу тієї чи іншої інформації на діяльність підприємства ;

-забезпечення інформаційного зв’язку між джерелами інформації та її користувачами - керівниками всіх рівнів.