Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1

По результатах звітного року підприємство отримало прибуток в сумі 56200 грн. 15% прибутку направлено на формування резервного фонду, 20% - на формування фонду соціально культурного призначення, 20% - на формування спеціального фонду, решту направлено на нарахування дивідендів власникам підприємства.

Необхідно:

1. Відобразити наведені операції в обліку.

Вправа 2

На момент скликання установчих зборів особи, які підписались на акції, внесли 40% їх номінальної вартості на поточний рахунок у банку, чим засвідчили право власності на активи підприємства. Через місяць акціонер товариства звернувся до правління з проханням виключити його зі складу акціонерів і повернути йому вартість викуплених акцій. Правління відмовило акціонеру в проханні і пояснило порядок вибуття з членів акціонерів.

Необхідно:

1. Відобразити в обліку операцію формування статутного капіталу АТ.

2. Прокоментувати пояснення правління щодо порядку вибуття з членів акціонерів.

Вправа 3

Акціонерним товариством зареєстровано статутний капітал і здійснено випуск акцій номінальною акцією 500 тис. грн. Учасниками оплачено акції у вигляді:

  • грошовими коштами – 40 тис. грн.;

  • основними засобами – 250 тис. грн.;

  • матеріальними оборотними активами – 50 тис. грн.;

  • нематеріальними активами – 50 тис. грн.;

  • цінними паперами - 110 тис. грн.

Частина акцій , що були викуплені перепродано за емісійною вартістю 300 тис. грн. Різницю між емісійною вартістю оплачених і проданих акцій віднесено на додатковий капітал 46 тис. грн.

Необхідно:

Скласти бухгалтерські проводки за наведеними операціями

Вправа 4

Товариство з обмеженою відповідальністю створене фізичними особами ліквідується у зв’язку із закінченням терміну статутної діяльності зафіксованого у Статуті. Для розрахунку по своїм борговим зобов’язанням підприємство реалізувало основні засоби за договірною вартістю 258 тис. грн. ( у т.ч. ПДВ 20%). Сума нарахованого зносу на дату реалізації склала 124 тис. грн., первісна вартість засобів – 170 тис. грн. З отриманих на поточний рахунок коштів від реалізації, 54 тис. грн. направлено на виплату заробітної плати, 36 тис. грн. – перераховано податків до бюджету, 24 тис. грн. – зборів і внесків до фонду соціального страхування, 81 тис. грн. –перераховано постачальникам. Решту господарських засобів, грошових коштів і прибуток розподілено між учасниками. Повернуто учасникам виробничі запаси на суму 12 тис. грн., грошові кошти через касу – 20 тис. грн., розподілено прибуток між учасниками – 4 тис. грн., віднесено на розрахунки з учасниками використаний у звітному місяці прибуток” – 1,5 тис. грн.,

Необхідно:

1. Відобразити в обліку наведені операції.

Питання для самоконтролю

  1. Сутність вкладеного і накопиченого власного капіталу.

  2. Сутність резервного капіталу та його облік.

  3. Який капітал вважається іншим додатковим капіталом ?

  4. Якими записами в обліку відображається дооцінка і уцінка необоротних активів?

  5. У яких нормативних документах наведено вимоги до оцінки власного капіталу у фінансовій звітності?