Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

1. За видами операцій (товарні і нетоварні) Ознаки:

1. Розрахунки за продукцію, товари, роботи, послуги (розрахунки з постачальниками за поставлені ним продукцію і товари, надані ним послуги, виконані підрядниками роботи, .або розрахунки з покупцями за відвантажені їм продукцію і товари, надані послуги чи виконані роботи замовникам.)

2. Розрахунки по нетоварних операціях (розрахунки з бюджетом, розрахунки із фондами соціального захисту населення, розрахунки по заробітній платі, з підзвітними особами тощо)

11. За термінами погашення боргів: (довгострокові і поточні)

Ознаки:

  1. Довгострокові (борги, які згідно умов договору повинні бути сплачені в термін, що перевищує 12 календарних місяців з дати балансу).

  2. Короткострокові (поточні) (борги, які згідно умов договору повинні бути сплачені в термін, що менший за 12 календарних місяців з дати балансу) Поточні зобов'язання відображаються у балансі за сумою погашення.

Приклад:

Таблиця 2.2

з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

  1. .

На поточний рахунок у банку

зарахований короткостроковий кредит

311

601

50000

Нараховані відсотки за кредит

за звітний місяць

951

684

1500

Нараховані відсотки за кредит

за наступний місяць

951

684

1500

Погашена заборгованість перед

банком за позикою

601

311

50000

Погашена заборгованість перед

банком за відсотками

684

311

3000

Оцінка довгострокових зобов'язань залежить від умов та сум активів, яку отримує підприємство в обмін на зобов'язання

Усі довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються у балансі за їх теперішньою вартістю.

Теперішня вартість довгострокового зобов'язання

=

Теперішня вартість основної суми боргу

+

Теперішня вартість ануїтету

Приклад:

На дату складання звітності у підприємства існує зобов'язання по відсотковому векселю (20% річних, які сплачуються щорічно) на суму 100 000 грн. до моменту погашення якого залишається 2 роки. Ринкова ставка подібних векселів - 10%.

Теперішня вартість основної суми боргу визначається за допомогою Таблиці значень теперішньої вартості однієї грошової одиниці (умовно - 0,8264) і дорівнює 100 000 грн. х 0,8264 = 82640 грн.

Теперішня вартість ануїтету визначається за допомогою Таблиці значень теперішньої вартості звичайного ануїтету однієї грошової одиниці (умовно 1,7355) і дорівнює 100 000 грн. х 1,7355 -=34710 грн.

Теперішня вартість довгострокового векселя = 82640 + 34710 = 117350.

Різниця між номіналом (сумою погашення) і теперішньою вартістю становитиме 17350 грн. премії по векселю.

Якщо взяти ринкову ставку 24%, то теперішня вартість векселя визначається так:

100 000 грн. х (0,6504 з таблиці значень) + 20000 х (1,4568з таблиці значень) = 94 176.

В цьому випадку отримана негативна сума - 5824 грн. - це дисконт.

Особливу увагу студенти повинні приділити оцінці довгострокових зобов'язань за облігаціями та акціями. Важливим також є питання оцінки та обліку забезпечень оплати відпусток.

Для вивчення шостого питання слід уважно переглянути Інструкцію до плану рахунків, в якій наведені кореспондуючі рахунки з рахунками зобов'язань та план рахунків.

Рахунки, на яких обліковуються зобов'язання є пасивними. По кредиту відображається сума збільшення зобов'язань, а по дебету - їх погашення.

Для обліку розрахунків за податками й платежами використовується рахунок 64. Аналітичний облік ведеться у

відомостях аналітичного обліку в розрізі видів податків і платежів. З цією метою до рахунків 641 "Розрахунки за податками" і 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" відкриваються субрахунки з відповідними назвами податків і платежів. (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3

з/п

Зміст операції

Дт

Кт

1

Нараховано податок на прибуток

981

641

2

Нараховано комунальний податок

92

641

3

Утримано із заробітної плати

працівників підприємства податок

на доход фізичних осіб

661

641

4

Перераховані з поточного рахунку суми податків

641

311