Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Поточну дебіторську заборгованість класифікують за 3-ома ознаками:

  1. За якою існує впевненість у погашенні її боржником;

  2. За якою існує невпевненість у погашенні її боржником;

  3. За якою не існує впевненості у погашенні її боржником.

В активі балансу на дату його складання можна відобразити всю суму дебіторської заборгованості лише у першому випадку. Якщо тільки з’являється невпевненість у погашенні боргу конкретним боржником, вона переводиться у другу групу і по такій заборгованості створюється резерв сумнівних боргів, за рахунок якого у майбутньому будуть погашатись не повернуті борги дебіторами.

Резерв сумнівних боргів формується за методиками наведеними у П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість" по кредиту синтетичного рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів".

Резерв сумнівних боргів створюється за рахунок витрат іншої операційної діяльності записом:

Дт 944 “Сумнівні та безнадійні борги”

Кт 38 “Резерв сумнівних боргів” на суму. Яка визначається як добуток дебіторської заборгованості та коефіцієнту сумнівності боргів по кожній групі за 3-ма варіантами:

  • на підставі класифікації поточної дебіторської заборгованості за термінами її непогашення та аналізу її фактичного непогашення за попередні звітні періоди;

  • Розрахунку коефіцієнту сумнівних боргів;

  • визначення величини сумнівних боргів виходячи із питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати;

Коли дебіторська заборгованість переходить у 3 - тю групу, вона вважається безнадійною.

(Довідка: Податковим законодавством визначено яка саме заборгованість може вважатись безнадійною. Існують 4 причини.

  1. Закінчення строку позовної давності.

  1. Недостатність майна боржника для погашення боргу.

  1. Дія форс-мажор.

  2. Смерть або позбавлення волі боржника – фізичної особи-боржника).

Така дебіторська заборгованість списується з балансу після інвентаризації, письмового наказу і обґрунтування керівника та погашається за рахунок резерву сумнівних боргів проводкою:

Дт 38 Кт 361, 37, якщо не вистачає коштів резерву.

Додатково робиться запис:

Дт 949 “Інші витрати операційної діяльності” Кт 36, 37” на решту суми”.

Якщо сума списана, як безнадійна, а клієнт після цього повернув кошти, робиться зворотна проводка і отримання платежу відбувається звичайним способом.

Якщо повертаються борги, які ще не визнані безнадійними , а вважались сумнівним боргом:

Дт 30,31,15, 14 Кт 36,37.

Невикористана сума резерву за сумнівним боргом в кінці року при інвентаризації приєднується до доходів проводкою:

Дт 38 Кт 716 “Відшкодування раніше списаних активів”.

За результатами господарської діяльності у підприємства на кінець звітного періоду можуть залишатись не сплачені борги юридичним та фізичним особам. Така заборгованість називається кредиторською. Методологічні засади формування інформації про таку заборгованість в обліку і звітності наведені у П(с)БО 11 “Зобов’язання".

Для вивчення п’ятого питання студентам необхідно ознайомитись із основними положеннями П(с)БО 11 "Зобов'язання", 14 "Оренда "(розд. 2.3), 17 "Податок на прибуток" (2.12), "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", в яких наведені правила оцінки зобов'язань.

Кредиторську заборгованість можна поділити на групи та ознаки: