Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Послідовність складання та обробки документів можна представити у вигляді ланцюжка.

Первинні документи обліку виробітку, фактично відпрацьованого часу, доплат тощо

Особовий рахунок (ФП-54, 54а)

Розрахунково-платіжна відомість (ФП-49)

Для вивчення третього питання необхідно опрацювати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26

"Виплати працівникам". Згідно вимог цього документу, кожний суб'єкт господарювання повинен формувати забезпечення щорічних чергових відпусток. Існують декілька методів формування резервів (забезпечення) на виплату відпускних .

Для різних видів зобов'язань створюються окремі забезпечення. Оцінка забезпечення здійснюється за балансовою вартістю ресурсів, необхідних для погашення відповідних зобов'язань на дату балансу. Підприємство може встановити щомісячний норматив відрахувань для створення відповідних забезпечень (наприклад для створення забезпечень оплати відпусток).

фактично нарахована річна планова сума витрат

Сума забезпечення = заробітна плата Х _на оплату відпусток

працівникам загальний фонд з/плати

Бухгалтерські записи із створення забезпечень на оплату відпусток:

Дт 23

Кт 471 -

нараховане забезпечення виплат відпусток робітникам основного виробництва за січень місяць;

Дт 23

Кт 471 -

нараховане забезпечення відрахувань до фондів на забезпечення виплат відпусток за січень місяць;

Дт 471

Кт 661 -

нараховані відпускні за рахунок забезпечень виплат відпускних;

Дт 471

Кт 65 –

нарахований єдиний внесок на соціальне страхування на відпускні


Вправи для самостійної роботи

Вправа 1

Бригада ремонтників виконує термінові замовлення і оплата праці її членам здійснюється за акордною системою. При цьому встановлені розцінки не за окремі види робіт, а на весь комплекс ремонтних робіт. Замовлення № 43 бригада виконала достроково та якісно.

Як Ви вважаєте чи повинна бути нарахована бригаді премія? Від чого це залежить?

Вправа 2

Норма часу на виготовлення одиниці продукції встановлена 0,25 год. Тарифна ставка робітника-відрядника відповідного розряду, який може виконувати дану роботу за 1 год., дорівнює 3,00 грн.

Яким чином слід розрахувати норму виробітку за зміну (8 год.) і розцінку за одиницю продукції?

Вправа 3

Назвіть, який із вказаних способів ведення табельного обліку, на Вашу думку, найефективніший:

  • карткова система за допомогою спеціальних контрольних годинників;

  • пропускна система, коли облік ведеться за зданими робітниками перепустками;

  • контрольна-пропускна система за допомогою спеціальних пристроїв;

  • ведення обліку у табелях безпосередньо майстрами, бригадирами, начальниками цехів?

Вправа 4

Робітник основного виробництва хворів 15 календарних днів. Бухгалтер на підставі листка з тимчасової втрати працездатності нарахував йому допомогу згідно доходу за останні 6 місяців, що враховується для розрахунку допомоги і склав бухгалтерський запис: Дт 23 Кт 663 - на суму нарахованої допомоги, а на суми утримань до фондів соціального страхування:

Дт 663 т 651 - на суму єдиного внеску на соціальне страхування

Вправа 5

Менеджер відділу поставок сплачує аліменти на 1 дитину в розмірі 30% від заробітної плати. Місячний доход менеджера склав 1800 грн. Бухгалтер розрахував суму аліментів в розмірі 540 грн.

Чи допустив помилку бухгалтер і як її виправити?