Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Розрахунок фактичної собівартості випущеної готової продукції за звітний місяць

Показники, грн.

За видами

продукції

Разом

спідниці

брюки

1

Витрати в незавершене вир-во

на початок місця

3450

1860

5310

2

Витрати за статтями калькуляції

у звітному місяці:

- витрати сировини і матеріалів

- амортизація основних засобів

- заробітна плата

- нарахування на заробітну плату до фондів

- загальновиробничі витрати

- інші витрати

3

Усього витрат за місяць

4

Витрати в незавершене вир-во

на кінець місяця

2700

2860

5560

5

Фактична собівартість випущеної продукції

(р.1 + р.3 -р. 4) (Дт 26 Кт 23)

?

?

?

6

Випущено готової продукції за

звітний місяць, шт.

748

625

х

7

Фактична собівартість одиниці продукції

(р. 5 : р. 6) (якщо продукція споріднена)

При вивченні третього питання студентам необхідно засвоїти порядок обліку витрат звітного періоду. Витратами звітного періоду називаються витрати, які здійснені у минулих або звітному періодах та будуть враховуватись при визначенні фінансового результату у звітному періоді ( доходи – витрати). Такі витрати збираються по Дт рахунків 9 класу. До них відносяться витрати пов’язані з управлінням підприємства (адміністративні витрати – рах 92), із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) (витрати на збут –рах 93), витрати іншої операційної діяльності - рах 94 тощо. В кінці звітного періоду такі витрати списуються на рахунок 79 “Фінансовий результат”. Сальдо такі рахунки не мають.

Вивчення четвертого питання необхідне для отримання знань про формування інформації щодо витрат у фінансовій звітності. У балансі на звітну дату відображаються лише витрати в незавершене виробництво (залишок по Дт рахунку 23). Витрати звітного періоду відображаються у звіті про фінансові результати в розрізі витрат від різних видів діяльності наростаючим підсумком спочатку року. Це дає можливість порівнювати їх з доходами від цих же видів діяльності та аналізувати їх ефективність.

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1

Згідно умов договору підприємство перерахувало за оренду приміщення, що використовує під склад готової продукції плату за 6 місяців наперед.

Яким чином та на якому рахунку витрат, на вашу думку, ці витрати будуть відображатись в обліку?

Вправа 2

За несвоєчасне перерахування до бюджету податків і платежів підприємству нараховано штраф в сумі 170,00 грн.

За рахунок яких витрат будуть списані ці кошти з поточного рахунку після їх перерахування до бюджету?

Вправа 3

При підсумку фактично здійснених постійних загальновиробничих витрат виявилось, що вони менші за норматив встановлений на нормальну потужність, а фактичний обсяг виробництва більший за нормальну потужність.

Чи потрібно розподіляти постійні загальновиробничі витрати на постійні розподілені і постійні нерозподілені? Яким чином вони повинні включатись до виробничої собівартості?

Вправа 4

До бухгалтерії надійшли документи, що засвідчують операції із продажу основного засобу (верстата) та витрати пов’язані з реалізацією. Бухгалтер зробила такі бухгалтерські записи:

1. Списана первісна вартість реалізованого верстата:

Дт 972 Кт 10 - 6900,00.

  1. Відвантажений верстат покупцю за продажною вартістю:

Дт 361 Кт 701 - 7200 з ПДВ.

  1. Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ:

Дт 972 Кт 6411 – 1200.

Чи допущені при відображенні в обліку витрат помилки та яким чином їх слід виправити?

Вправа 5

На кінець звітного періоду в оборотно-сальдовій відомості бухгалтером були відображені залишки по рахунках витрат 9 класу. На підставі відомості бухгалтер склала форму звітності “Баланс”, в якому валюта активу і пасиву не зійшлась.

Поясніть в чому заключається помилка при складанні балансу.

Вправа 6

Згідно умов договору підприємство перерахувало за оренду приміщення, що використовує під склад готової продукції плату за 6 місяців наперед.

Яким чином та на якому рахунку витрат, на вашу думку, ці витрати будуть відображатись в обліку?

Вправа 7

За несвоєчасне перерахування до бюджету податків і платежів підприємству нараховано штраф в сумі 170,00 грн.

За рахунок яких витрат будуть списані ці кошти з поточного рахунку після їх перерахування до бюджету?

Вправа 8

До бухгалтерії надійшли документи, що засвідчують операції із продажу основного засобу (верстата) та витрати пов'язані з реалізацією.

Бухгалтер зробила такі бухгалтерські записи:

1. Списана первісна вартість реалізованого верстата:

Дт 972 Кт 10 - 6900,00.

        1. 2. Відвантажений верстат покупцю за продажною вартістю:

Дт 361 Кт 701 - 7200 з ПДВ.

3. Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ:

Дт 972 Кт 6411 - 1200.

Чи допущені при відображенні в обліку витрат помилки та яким чином їх слід виправити?

Вправа 9

На кінець звітного періоду в оборотно-сальдовій відомості бухгалтером були відображені залишки по рахунках витрат 9 класу. На підставі відомості бухгалтер склала форму звітності “Баланс”, в якому валюта активу і пасиву не зійшлась.

Поясніть в чому укладається помилка при складанні балансу.