Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
65
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Завдання 1.5

План рахунків бухгалтерського обліку та його використання”

Задача 1.5.1

Вихідні дані. У таблиці 1.9 перелічені синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

Таблиця 1.9 – Рахунки та їхні коди

Код рахунку

Назва рахунку

Основні засоби

Знос основних засобів

Готова продукція

Додатковий капітал

Розрахунки з виплати праці

Розрахунки з різними дебіторами

Каса

Рахунки в банках

Продовження табл. 1.9

Код рахунку

Назва рахунку

Розрахунки з підзвітними особами

Сировина і матеріали

Розрахунки зі страхування

Короткострокові позики

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

Статутний капітал

Виробництво

Треба: визначити коди (шифри) наведених рахунків. Застосуйте щодо цього План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Поясніть, як розшифровуються коди рахунків.

Задача 1.5.2

Вихідні дані. Використайте дані задачі 1.5.1 (див. табл. 1.9).

Треба: відкрити “Т”-рахунки по кожному з наведених вище рахунків синтетичного обліку та вказати, де відбувається отримання коштів по них, а де – їхня витрата. Під час виконання задачі застосовуйте Інструкцію про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Задача 1.5.3

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 201, 511, 80, 501, 99, 92, 722, 661, 651, 23, 131, 102, 154, 44, 311, 301, 25, 40, 361, 631.

Треба: пояснити, до яких класів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку вони належать; для чого призначений кожний рахунок; що означають їх дебетові та кредитові обороти; які з перелічених нами рахунків не повинні мати залишків і чому так відбувається.

Задача 1.5.4

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 602, 02, 81, 01, 102, 15, 44, 30, 02, 43, 26, 13, 08, 15.

Треба: відкрити до перелічених нами синтетичних рахунків їх аналітичні (суб)рахунки, декілька, там, де це є можливим.

Задача 1.5.5

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 66, 803, 79, 47, 48, 372, 301, 10.

Треба: відкрити “Т”-рахунки по кожному з наведених рахунків. Вигадайте

суми їхніх сальдо та оборотів таким чином, щоб не отримати по них “червоного сальдо”.

Поясніть, що відбивають дебетові або кредитові обороти по кожному зі застосованих вами рахунків.

Задача 1.5.6

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 60, 95, 93, 70, 66, 65, 131, 10, 15, 30, 02, 43, 26, 13, 44, 46, 39.

Треба: відкрити перелічені синтетичні рахунки, вказати їхній код та назву. Визначте, до якої класифікації рахунків вони належать (див. задачу 1.4.1), чому, як вони використовуються? До чотирьох з них, на ваш вибір, відкрийте два-три аналітичні рахунки та поясніть, для чого вони потрібні.