Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Таблиця 2.3 – Класифікація джерел, за рахунок яких пп “Джамп” одержало ресурси

Джерела

Сума, тис. грн.

 1. Джерела власних коштів

 1. Джерела залучених коштів

а) довгострокова кредиторська заборгованість

б) поточні кредити банків

в) поточна кредиторська заборгованість по розрахунках

Усього залучених коштів

3. Доходи майбутніх періодів

РАЗОМ

Завдання 2.2. “Бухгалтерський баланс підприємства”

Вихідні дані. Відомо, що підприємство “Дельта” має на 31.12.200 Y року:

 • покупні напівфабрикати – 4 000 грн.,

 • запасні частини до устаткування – 450 грн.,

 • довгострокові кредити банку – 17 000 грн.,

 • кошти на поточному рахунку в банку – 20 000 грн.,

 • статутний капітал – 23 550 грн.,

 • знос виробничих запасів – 7 000 грн,

 • заборгованість перед персоналом з оплати праці – 1000 грн.,

 • основні засоби (залишкова вартість) – 14 200 грн.,

 • незавершене будівництво – 2 000 грн.,

 • заборгованість перед бюджетом по податках – 900 грн.

Треба: 1) скласти Баланс підприємства “Дельта” на 31.12.200 Y року;

2) за наведеними нижче даними слід визначити, де в Балансі розташовується та чи інша його стаття (необхідно залишити знак “+” або “v” там, де ви вважаєте це необхідним):

Стаття Балансу

Актив, розділи

Пасив, розділи

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

1. Нерозподілений прибуток

2. Незавершене виробництво

3. Доходи майбутніх періодів

4. Короткострокові кредити банків

5. Статутний капітал

6. Довгострокові фінансові інвестиції

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

8. Поточні зобов’язання щодо розрахунків з бюджетом

9. Товари

10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Завдання 2.3. “Складання бухгалтерських записів до господарських операцій підприємства”

Вихідні дані. На підприємстві ВАТ “Ланцюжок” протягом квітня 200 Х року відбулися такі господарські операції, грн.:

  • отримано готівку в касу з поточного рахунку банку АКБ “Правекс-Банк”– 135 500;

  • видана з каси заробітна плата персоналу – 130 000;

  • видано кошти службовцям на відрядження – 1 140 грн.;

 • повернута касиром у банк своєчасно не одержана працівниками заробітна плата – 2 500;

  • зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку АКБ “Правекс-Банк” – 15 500;

 • отримані основним виробництвом :

- матеріали – 1 000;

- комплектуючі вироби – 2 000;

 • відпущені зі складу канцелярські товари на адміністративні потреби – 500;

 • отримано безкоштовно устаткування для виробництва – 58 700;

 • здана на склад готова продукція – 2 500;

  • нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності працівникам – 12 000;

  • нарахована заробітна плата менеджерам по збуту продукції – 14 200;

 • утримано із заробітної плати прибутковий податок – 18 000;

 • нарахована амортизація по виробничому устаткуванню – 5 000;

 • надійшли до підприємства від постачальника:

- паливо – 10 000;

- МШП – 22 000.

Треба: скласти журнал реєстрації господарських операцій та визначити кореспонденцію рахунків окремо по кожній операції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.