Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Задача 1.3.6

Вихідні дані. 08 лютого 2006 року касир підприємства ВАТ “Дельта” (каса № 1) Хохлова Зоя Володимирівна подала заяву про звільнення у зв’язку з переходом на іншу роботу. Відповідно до діючого законодавства України, керівник підприємства Захарченко С.П. видав наказ від 10.02.2006 р. за № 52 “Про проведення інвентаризації коштів у касі № 1”. Інвентаризація призначена на день приймання-передачі справ – на 27 лютого 2006 року. До складу комісії призначені: головний бухгалтер підприємства Петренко В.І. та бухгалтер Федотова Л.М.

При здійсненні інвентаризації (у встановлений термін) було виявлено, що у касі 1: сума готівки склала 1 247 грн.; вартість лотерейних квитків “Спринт” становила 85 грн.; талонів на бензин − 120 грн. Також у касі на зберіганні знаходилась путівка до турбази “Снігова гора” вартістю 548 грн. За обліковими даними загальна вартість коштів та їх еквівалентів по касі № 1 повинна складати 2 010 грн. У той же час при перевірці касових ордерів встановлено: останній прибутковий касовий ордер має № 18, останній видатковий касовий ордер − № 41.

Треба: використовуючи наведені дані, скласти Акт інвентаризації коштів (за № 9), що знаходились у касі 1 підприємства на дату проведення інвентаризації. Форма Акту наведена у додатку В.

Після складання Акту, там, де це необхідно, зробити запис: “Підтверджую, що всі цінності, перелічені вище, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні”.

Обгрунтувати причину лишків або нестач, якщо вони мають місце, та винести рішення від імені керівника підприємства щодо наслідків.

Завдання 1.4

Класифікація та структура рахунків бухгалтерського обліку”

Задача 1.4.1

Вихідні дані. Відомо, що у підприємства ТОВ “Фантом” є такі окремі види активів, капіталу і зобов'язань, як: основні засоби; поточний рахунок; сировина і матеріали; каса; статутний капітал; розрахунки з різними дебіторами; готова продукція; нерозподілений прибуток; паливо; розрахунки з виплати робітникам; активи на відповідальному зберіганні; незавершене виробництво; товари; короткострокові позики; бланки суворого обліку.

Треба:

 1. дати характеристику всім тим рахункам, які використовує підприємство ТОВ “Фантом” для обліку перелічених вище ресурсів і джерел їхнього утворення, за структурою та призначенням;

2) охарактеризувати перелічені рахунки за економічним змістом;

3) там, де це можливо, представити рахунки у графічному вигляді (тобто, у вигляді “Т”-рахунку): вказати назву та окремі структурні частини; визначити відношення рахунку до балансу (до складу якої статті він має входити).

Для виконання першої вимоги завдання рекомендуємо скористатися табл. 1.8, за такою формою:

Таблиця 1.8 – Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

за структурою та призначенням

Основні

Регулюючі

Операційні

Фінансово-результатні

Забалансові

....

....

....

....

....

Аналогічну таблицю Ви можете скласти також для виконання й другої вимоги завдання за вільною формою.

Задача 1.4.2

Вихідні дані. Відомо, що сальдо по рахунку „Паливо” складало 1500 грн., станом на 01.03.2006 р. Протягом березня 2006 року мали місце наступні події:

 • 03.03.2006 р. надійшло паливо на суму 1 280 грн.;

 • 07.03.2006 р. відпущено паливо на потреби виробництва на 500 грн.;

 • 11.03.2006 р. надійшли матеріали від постачальників сумою на 340 грн.;

 • 25.03.2006 р. відпущено паливо на потреби цеху на 200 грн.

Треба: відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Паливо” (грн.), відобразити його обороти за місяць, визначити сальдо на кінець місяця на 01.04.2006 р.

Задача 1.4.3

Вихідні дані. Відомо, що сальдо по рахунку „Матеріали” складало 18 000 грн., станом на 01.01.2006 р. Протягом січня 2006 року мали місце наступні події:

 • 09.01 – надійшли матеріали від постачальників на суму 2 800 грн.;

 • 12.01 – відпущені матеріали до виробництва у сумі 15 000 грн.;

 • 20.01 – надійшли малоцінні та швидкозношувані предмети вартістю 400 грн.;

 • 22.01.– перераховані з поточного рахунку кошти щодо розрахунку з постачальником матеріалів – 5 200 грн.;

 • 28.01 – повернуті з виробництва матеріали, що не потребують подальшого застосування – 9 200 грн.

Треба: відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Паливо” (грн.), відобра-зити його обороти за місяць, визначити сальдо на кінець місяця на 01.04.2006 р.

Задача 1.4.4

Вихідні дані. Відомо, що сальдо по рахунку „Короткострокові позики” складало 50 000 грн., станом на 30 квітня 2006 р. Протягом квітня 2006 р. мали місце наступні події:

 • 05.04 – взятий короткостроковий кредит у банку АКБ “Аваль” на суму 25 000 грн.;

 • 12.04 – надійшли матеріали до виробництва у сумі 15 000 грн.;

 • 19.04 – перераховані з поточного рахунку кошти щодо розрахунку за короткостроковий кредит сумою 22 000 грн..

Треба: відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Короткострокові позики”, відобразити його структурні елементи та обороти за місяць, визначити сальдо по рахунку на початок місяця.

Задача 1.4.5

Вихідні дані. Відомо, що станом на 15 лютого 2006 р. у касі підприємства ВАТ “Каскад” залишались 1 380 грн. Протягом 14 лютого 2006 р. у касі мали місце наступні операції:

– були взяті у банку АКБ “Індекс-банк” гроші для виплати заробітної плати працівникам, загальною сумою 16 000 грн.;

– сплачена заробітна плата працівникам підприємства у сумі 17 000 грн.;

– видано під звіт на відрядження працівникам – 620 грн.

Протягом 14 лютого 2006 р. у касі мали місце такі операції:

– отримана до каси виручка від реалізації товарів – 4 000 грн.;

– видано завідуючому господарством Малиновському В.Г. 1 560 грн. на господарські потреби.

Треба: визначити кінцеве сальдо по рахунку “Каса” на 13 лютого 2006 року.

Задача 1.4.6

Вихідні дані. Заборгованість підприємства ВАТ “Спорт” по розрахунках з бюджетом (за податками) складала 2 500 грн. на 01.04.2006 р. Протягом квітня

2006 р. заборгованість збільшилась на 1 480 грн.

Треба: закрити рахунок по розрахунках з бюджетом за податками на кінець місяця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.