Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Ііі.1. Комплекс задач контрольного завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання

Контрольна робота складається з комплексу взаємопов'язаних задач. Через те, що всі задачі логічно доповнюють одна одну, їх треба вирішувати послідовно: задача № 3.1, задача № 3.2 і так далі.

Метою завдання є: з'ясування значення бухгалтерського балансу як способу економічного угрупування ресурсів підприємства та джерел їх утворення (в грошовому вираженні, на певну дату), а також набуття навичок щодо складання кінцевого балансу підприємства.

Для вирішення цієї мети необхідно навчитись:

  • складати початковий баланс підприємства на відповідну дату в грошовому вираженні;

  • групувати види активів, капіталу і зобов’язань, що їх має підприємство, на відповідних рахунках синтетичного та аналітичного обліку з визначенням початкових залишків по них;

  • записувати господарські операції за допомогою бухгалтерських записів (проведень);

  • визначати кінцеві залишки по рахунках;

  • складати перевіряльний (сальдову Оборотну відомість) і кінцевий баланси підприємства (на відповідну дату в грошовому вираженні).

Загальна характеристика діяльності підприємства

Умовне підприємство ВАТ “Прогрес” є підприємством, що входить до складу машинобудівної галузі економіки України (точніше, до його підгалузі – сільськогосподарського машинобудування). Основна продукція, що виготовляє це підприємство, – сіялки, віялки, тракторна техніка тощо.

Звітним періодом вважатимемо200 Х рік. Період, що йому передує, – 200 У рік. (Наприклад, 200Урік = 2004 р., а 200Х рік = 2005 р.)

Задача 3.1 “Складання балансу підприємства

на початок звітного періоду”

Необхідно:

Використовуючи інформацію, наведену в табл. 3.1, скласти баланс підприємства ВАТ “Прогрес” на 31.12. 200 У р.

Баланс підприємства необхідно скласти за нижчеприведеною формою, таблиця 3.2.

Таблиця 3.2 – Баланс підприємства ВАТ “Прогрес” на 31.12. 200 У р.

АКТИВ

ПАСИВ

п/п

Статті балансу

Сума, грн.

п/п

Статті балансу

Сума,

грн.

. . .

. . .

. . .

. . .

Рекомендації з виконання задачі

Етап 1. Групування даних по статтях балансу.

Таблиця 3.1 містить дані про склад усіх активів, капіталу і зобов'язань ВАТ “Прогрес”, станом на 31.12. 200 У р., в розрізі окремих їх видів.

Одиниця виміру, яка нами застосовується у табл. 3.1, – гривня.

Ознайомтеся з переліком окремих видів ресурсів умовного підприємства ВАТ “Прогрес” і видів джерел, за рахунок яких підприємство отримало ці ресурси (див. табл. 3.1). Вирішіть, до яких активних або пасивних статей балансу вони відповідно належать.

Згадаємо, що всі ресурси підприємства є його активами, тоді як джерела утворення цих ресурсів є пасивами й можуть бути як власними (капітал), так і запозиченими або залученими (зобов'язання).

Згрупуйте всі наведені в табл. 3.1 дані та віднесіть їх до окремих статей балансу (див. табл. 3.2). Підрахуйте загальну суму по кожній статті балансу.Таблиця 3.1Перелік окремих видів активів, капіталу і зобов'язань, які має ВАТ “Прогрес”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.