Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до ПР з дисципліни Економіка та організація виробництва (№1680).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
324.61 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

C.В. Телятник

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних завдань з курсу

Економіка та організація виробництва”

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»). Укл.: Телятник С.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 39 с.

Укладач: С.В. Телятник

Рецензент: доц. О.В. Димченко

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 15 від 12.06.2008 р.

ЗМІСТ

Тема 1. Промислове підприємство і основи його функціонування.................4

Тестові завдання……………………………………………………………………..4

Запитання для перевірки знань…………………………………………………......7

Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів ………………...…..8

Практичні завдання………………………………………………………….……....8

Тестові завдання……………………………………………………………………12

Запитання для перевірки знань.…………………………………………………...16

Тема 3. Персонал підприємства та продуктивність праці……………….….17

Практичні завдання………………………………………………………….……..17

Тестові завдання……………………………………………………………………19

Запитання для перевірки знань.…………………………………………………...21

Тема 4. Фінансовий аспект функціонування підприємства …………….….22

Практичні завдання………………………………………………………….……..22

Тестові завдання……………………………………………………………………24

Запитання для перевірки знань …………………………………………………...27

Тема 5. Організаційні основи виробництва …………………………………..28

Тестові завдання……………………………………………………………………28

Запитання для перевірки знань….………………………………………………...30

Тема 6. Основи наукової організації та нормування праці………………….31

Практичні завдання………………………………………………………….…..…31

Тестові завдання……………………………………………………………………33

Запитання для перевірки знань …………………………………………………...36

Список літератури……………………………………………..………………….37

Тема 1. Промислове підприємство і основи його функціонування

Тестові завдання

1. Впишіть пропущені слова:

1.1. Підприємство – це ____________________господарюючий суб’єкт, який володіє правами ______________особи і здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою отримання___________________.

    1. Міське господарство – це комплекс розташованих на території__________ підприємств, організацій та установ, які задовольняють матеріальні, ____________ та культурні потреби__________________.

1.3. Колективний договір - це угода між ___________________________ та адміністрацією (власником) підприємства, яка регулює їх виробничі, економічні й __________________відносини.

1.4. Господарське товариство – це підприємства, установи, ________________, що створюються на основі договору _______________особами і громадянами шляхом ________________їх майна і підприємницької діяльності з метою ___________________________.

(12 балів)

  1. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з моменту:

а) відкриття розрахункового рахунку в банку;

б) державної реєстрації;

в) виготовлення власної печатки;

г) укладення і підписання установчих документів.

(4 бали)