Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до КП з Технічної експлуатації ЕТ.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту

РУХОМИЙ СКЛАД ТРАМВАЯ І ТРОЛЕЙБУСА”

(для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання спеціальності

7. 092202 – «Електричний транспорт»)

Харків - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту. Рухомий склад трамвая і тролейбуса.

Укл.: Далека В.Х., Коваленко В.І., Шавкун В.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 79 с.

Укладачі: В.Х. Далека,

В.І. Коваленко,

В.М. Шавкун.

Рецензент: Е.І. Карпушин, к. т. н., проф.

Рекомендовано кафедрою ЕТ

протокол № 5 від «21» грудня 2006 р.

З м і с т

Передмова ……..…………………………………………..……………………. 5

1. Список скорочень і умовних позначень …………..………….…..………… 6

2. Мета і завдання курсового проектування ……………………..…..…….… 8

3. Склад і зміст курсового проекту …………………………………………..…. 9

3.1 Тематика, склад і порядок виконання курсового проекту ………….…...... 9

3.2 Вихідні дані й обсяг курсового проекту ……………………...…………... 10

4. Визначення типу і кількості одиниць рухомого складу …...……….…….12

4.1 Вибір типу рухомого складу …………………….………….……………....12

4.2 Визначення необхідної кількості рухомого складу ….…………………... 14

5. Технологічний розрахунок транспортного підприємства ……………......15

5.1 Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і

ремонту рухомого складу ………………………..…………………….……15

5.2 Розрахунок показників надійності рухомого складу і його елементів …..17

5.3 Обґрунтування організаційної структури підприємства …….…………... 20

5.4 Вибір і обґрунтування методів організації технічного обслуговування та

ремонтів ………………………………………………………………...…… 22

5.5 Розрахунок кількості постів, ліній для зон технічного обслуговування,

ремонтів і діагностування …………………………………..…………….… 22

5.6 Визначення чисельності персоналу депо ………………….…………..….. 24

5.6.1 Склад персоналу депо ………………………………..……………..… 24

5.6.2 Визначення чисельності основних виробничих робітників ……...… 25

5.6.3 Визначення чисельності допоміжних робітників, водіїв,

інженерно-технічних працівників і службовців ……….……..……... 25

5.6.4 Розрахунок чисельності працівників за типовими нормативами…... 28

5.7 Розподіл робітників на постах і робочих місцях …………………..…….. 28

5.8 Вибір технологічного устаткування для технічного обслуговування ….. 30

5.9 Визначення площі депо ……………………………………………………. 32

5.9.1 Розрахунок площі депо …………...…………………….….……........ 32

5.9.2. Розрахунок площі виробничих ділянок цехів …..…….…..….……. 34

5.9.3. Методи розрахунку допоміжних, підсобних, побутових і

адміністративно-господарських приміщень …………………...…... 36

5.9.4. Розрахунок площі зони зберігання (стоянки) рухомого складу ….. 40