Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ _СЕТИ укр_2011.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.26 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

До друку дозволяю До друку рекомендую

Проректор з інформаційних та Заст. Декана факультету еом інноваційних технологій з методичної роботи м.П. Пан о.М. Ляшенко

Методичні вказівки

до практичних занять, виконання курсової роботи і самостійної роботи

з дисципліни

„ Електричні системи та мережі”

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”

спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)

Харків

ХНАМГ

2011

Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової роботи і самостійної роботи з дисципліни „ Електричні системи та мережі ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)/ Укл. Ю. О. Васильєва, О. М. Ляшенко. Харк. нац. акад. міськ. госп. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 67с.

Укладачі: к.т.н., доц. Ю.О. Васильєва,

ст.викл. О.М.Ляшенко

Рецензент: доц. Петченко Г.О.

Рекомендовано кафедрою світлотехніки і джерел світла, протокол № 1 від 29.08.11

ЗМІСТ

стор

I.

Методичні вказівки за курсовим проектом

1.

Структура, зміст і об'єм курсової роботи

2.

Методичні вказівки до виконання окремих розділів роботи

2.1.

Визначення категорій надійності постачання електроенергією

2.2.

Вибір схеми живлення

2.3.

Визначення освітлювальних навантажень освітлювальних установок

2.4.

Вибір трансформатора. Розрахунок втрати напруги загальної потужності трансформатора.

2.5.

Ввідно-розподільний пристрій

2.6.

Вибір перетину провідників

2.6.1.

Вибір перетину провідників за механічною міцністю

2.6.2.

Вибір перетину провідників за нагріванням

2.6.3.

Вибір перетину провідників за втратами напруги

2.7.

Вибір системи заземлення і перетину нульових провідників

2.8.

Вибір перетину провідників по умові вибору апаратів захисту

3.

Завдання на виконання проекту

II.

Методичні вказівки до практичних занять

1.

Приклади розрахунку

2.

Задачі

2.1.

Відповіді до задач

III.

Методичні вказівки для самостійної роботи

1.

Завдання для самостійної роботи

Додаток

Список джерел

І. Методичні вказівки до курсовОго проектуванНя

Завершальний етап вивчення дисципліни «Електричні системи і мережі» — курсове проектування, мета якого — систематизувати, розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання студента. В процесі цієї роботи студенти набувають навичок і досвіду самостійного проектування системи живлення освітлювальних установок. Кожний студент одержує від викладача індивідуальне завдання і відповідно до наведених тут методичних вказівок розробляє проект установки.

Завдання на проектування включає назву об'єктів, для яких повинна бути розроблена електрична мережа, і встановлена потужність комунально-побутових споживачів.

При проектуванні студенту слід, окрім літератури, що рекомендується, використовувати довідковий, нормативний, спеціальний періодичний матеріал, а також типові проекти.