Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ _СЕТИ укр_2011.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.26 Mб
Скачать

Iіі. Методичні вказівки для самостійної роботи

1.Завдання для самостійної роботи

У ході самостійної роботи необхідно вирішити три задачі (див. попередній розділ ) і відповісти на два теоретичні питання.

Варіант роботи визначається номером учня за списком в навчальному журналі.

Відповісти на теоретичні питання

Варіант 1

 1. Основні напрями розвитку енергетики.

 2. Вимоги до пристроїв АВР. Викреслити схему АВР секційного вимикача з пружинним приводом в мережі напругою понад 1 кВ.

Варіант 2

 1. Описати типи електростанцій і їх особливості.

 2. Викреслити схему АВР секційного вимикача напругою до 1 кВ. Як досягається однократність АВР в схемі?

Варіант 3

 1. Структура і призначення енергетичних систем ЕЕС.

 2. Викреслити схему автоматичного одноступінчатого управління батареєю конденсаторів по напрузі. Описати принцип дії схеми при зниженні напруги мережі.

Варіант 4

 1. Радіальні схеми цехових електричних мереж напругою до 1 кВ (особливості схем, область застосування, конструктивне виконання)

 2. Викреслити схему електричних з'єднань підстанції з двома трансформаторами напругою 110/10 кВ.

Варіант 5

 1. Магістральні схеми цехових електричних мереж (особливості схем, область вживання, конструктивне виконання).

 2. Викреслити схему захисту високовольтного асинхронного електродвигуна Рн = 2000 кВт.

Варіант 6

 1. Схеми міських живлячих мереж 6 або 10 кВ.

 2. Види захистів силових трансформаторів ГПП напругою 110-35/10-6 кВ потужністю більше 10 мВА. Принцип дії подовжнього диференціального захисту тр

Варіант 7

 1. Компенсація реактивної потужності. Засоби і способи компенсації.

 2. Схеми електричних мереж напругою 6-10 кВ промислових підприємств.

Варіант 8

 1. Побудова картограми навантажень. Призначення і область вживання АПВ.

2. Вимоги до пристроїв АПВ. Привести схему АПВ

Варіант 9

 1. Види коротких замикань, причини їх виникнення.

 2. Види захистів силових трансформаторів напругою 6-10/0,4-0,23 кВ цехових підстанцій.

Варіант 10

 1. Види перенапружень в електричних мережах.

 2. Схема АВР секційного контактора для трансформаторів

Варіант 11

 1. Вибір числа і потужності трансформаторів цехових п/ст.

 2. Релейний захист паралельних ліній

Варіант 12

 1. Блискавкозахист будівель і споруд 1 і 2 категорії.

 2. Схема максимального направленого захисту.

Варіант 13

 1. Блискавкозахист будівель і споруд 3 категорії.

2. Фізичний сенс короткого замикання в електричних мережах.

Варіант 14

 1. Термічна і електродинамічна дія струмів короткого замикання.

 2. Система обліку і контролю в електричних мережах.

Варіант 15

 1. Методи розрахунку струмів КЗ в електричних мережах.

 2. Призначення захисних заземлень і занулень.

Варіант 16

1. Розрахунок заземлюючої трансформаторної підстанції

 1. Умова вибору високовольтних апаратів і струмоведучих частин.

Варіант 17

 1. Графіки електричних навантажень, область їх вживання.

 1. Основне устаткування електричних станцій і підстанцій

Варіант 18

 1. Класифікація електроприймачів промислових підприємств

 2. Схеми автоматичного розвантаження по струму і частоті.

Варіант 19

 1. Розрахунок електричних навантажень освітлювальних мереж.

 2. Види розрядників, їх конструктивне виконання.

Варіант 20

 1. Конструктивне виконання цехових електричних мереж.

 2. Втрати напруги в електричних мережах, розрахунок електричних мереж за втратами напруги.