Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маркет ргр.docx
Скачиваний:
36
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
81.15 Кб
Скачать

20

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Курсова робота

З дисципліни Маркетинг туризму

На тему: «»

Виконала:

Студентка 4 курсу

Групи ТУР-2

Мальцева Ю.М.

Перевірив:

Колесников О.М.

Харків-2012

Вступ

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління організацій туристської галузі. Необхідно більш швидке реагування на зміну ринкових умов з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.

Розвиток ринкових відносин супроводжується підвищенням ролі прибутку, яка виступає не тільки в якості головного фінансового показника діяльності турфірми, але і є джерелом задоволення різноманітних потреб в цілому.

Основну мету діяльності організацій туризму складає максимізація прибутку. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками, іншими організаціями.

Аналіз прибутку підприємства дозволяє виявити велике число тенденцій розвитку, покликаний вказати керівництву підприємства шляху подальшого успішного розвитку, вказує на помилки в діяльності турфірми, а також виявити резерви зростання прибутку, що, в кінцевому рахунку, дозволяє організації більш успішно здійснювати свою діяльність. Правильний вибір напрямку аналізу прибутку, чітке уявлення сильних і слабких сторін туристського підприємства, дозволяють керівництву приймати адекватні рішення, знижувати ризик невдач, виявити невикористані потужності, тому актуальність даної теми диплома не викликає сумнівів.

У зв'язку з цим, метою курсового проекту є розробка заходів по збільшенню прибутку організації (на прикладі ТОВ "Life Travel")

Для досягнення даної мети необхідно вирішення наступних завдань:

- Розглянути теоретичні питання сутності прибутку, нормативно-правові аспекти формування фінансових результатів діяльності туристської організації;

- Провести комплексний економічний аналіз діяльності організації та аналіз прибутковості ТОВ "Life Travel";

- Розробити організаційно-технічні заходи, спрямовані на збільшення прибутку ТОВ "Life Travel";

- Розрахувати економічну ефективність проекту.

Об'єктом курсового проекту є туристське підприємство ТОВ "Life Travel". Предметом дослідження є прибуток організації ТОВ "Life Travel" В даному курсовому проекті була використана література таких авторів як Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. та деякі інтернет ресурси.

Загальна характеристика підприємства

 Фірмове найменування підприємства: ТОВ «Life Travel».

Туристська фірма розташована за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 12, тел. / Факс +38 (057) 728-03-15. Фірма знаходиться в центрі міста, має місце для паркування автомобілів клієнтів. Підприємство орендує приміщення під офіс у будівлі магазину будматеріалів, по сусідству з різними організаціями. Перед вхідними дверима висить стенд пропонованих маршрутів фірми: чорноморське узбережжя, Туреччина, Єгипет, Іспанія, автобусні тури по Європі. Всередині приміщення є місця для відпочинку відвідувачів, надаються різні брошури, проспекти і фотографії пропонованих турів.

Звертаючись туристську фірму «Life Travel», клієнтові в першу чергу пояснюють які послуги він набуває і як ними скористатися, а також гарантії і зобов'язання агентства та свої права.

Турфірма «Life Travel» працює на ринку туристичних послуг з 2004 року. Пропонує широкий вибір турів і подорожей по всьому світу: відпочинок на морських курортах, екзотичні країни і острови, кращі європейські гірськолижні курорти, автобусні /автобус + ж/д / авіа екскурсійні тури, шоп-тури, лікування, SPA та оздоровлення, морські й океанські круїзи, розробка індивідуальних програм відпочинку.

Послуги:

• замовлення, бронювання та оформлення турів від найбільших російських і зарубіжних туроператорів по всіх напрямках;

• продаж авіа та ж / д квитків;

• організація корпоративних заходів за кордоном;

• індивідуальне бронювання готелів;

• організація освітніх турів для дітей та школярів за кордоном;

• допомога в оформленні закордонних паспортів, віз, запрошень

Основні види діяльності:

• Відпочинок на узбережжі

• Екскурсії

• Морські та річкові круїзи

• Дитячий відпочинок

• Тури на лікування

• Екзотика

• Тури на навчання

• Корпоративний відпочинок

• Паспорти, візи, оформлення документів

• Бронь готелів, квитків та інші послуги.

Фактори зовнішнього середовища

Розробка плану розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери повинна розпочинатись з аналізу факторів зовнішнього середовища, які, на жаль, часто перебувають поза сферою уваги й постійного контролю керівництва підприємства, але мають значний вплив на їх подальший розвиток.

Основне призначення аналізу зовнішнього середовища полягає у визначенні можливостей і загроз, на шляху розвитку підприємства, а також його стратегічних альтернатив. Аналіз зовнішнього середовища є складовою так названого SWOT аналізу. Завдання аналізу полягає у віднайденні реальних можливостей, для забезпечення конкурентних переваг підприємства.

Кількісна оцінка факторів зовнішнього середовища надана в таблиці 1

Фактори

Важливі

Вплив на підприємства

Напрям впливу

Сила впливу

Динаміка валового національного продукту

4

5

+

+20

Темпи інфляції

4

3

-

-12

Зростання ВВП

4

3

+

+12

Облікова ставка НБУ

4

3

+

+12

Збільшення норми оподаткування

4

4

-

-16

Збільшення норми накопичування та збереження

3

4

+

+12

Мінімальна заробітна плата

4

5

-

-20

Ємність правової системи

5

5

+

+25

Групи лобірування

4

4

+

+16

Збільшення кількості населення

5

5

+

+15

Рівень освіти

4

3

+

+12

Взаємодія науки та виробництва

5

5

+

+25

Внутрішня галузева конкуренція

5

4

+

+20

Вплив постачальників

4

5

+

+20

Вплив споживачів продукції, що є замінником

4

3

+

+12

Стабільність уряду

5

5

+

+25

Структура населення

4

5

+

+20

+198

Аналізуючи данні таблиці можна зробити висновок. Тенденції розвитку галузі підприємства мають позитивне значення, бо фактори зовнішнього середовища значно впливають і сприяють розвиток підприємства. Найбільший показник є у таких факторів,як: мінімальна заробітна платня, стабільність уряду, ємність прав системи, збільшення кількості населення, взаємодія науки і виробництва. Ці фактори є основою для розвитку тур агенції. Загальна сила впливу факторів складає 198 балів.