Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міністерство освіти та науки України 1.doc
Скачиваний:
66
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Міністерство освіти та науки України Харківська національна академія міського господарства

Реферат

на тему:" "

виконала студентка 4 курсу

спеціальність 6.092.100-ТГВ

Дугінова К.О.

Керівник роботи

викладач кафедри "Експлуатація газових і теплових систем"

кандидат технічних наук,

професор Сідак В.С.

ст.викладач Слатова О.М.

Харків

2012 Зміст

С.

Вступ.........................................................................................................

3

1

Визначення нижчої теплоти згоряння газу............................................

4

2

Прокладочні, ущільнювальні та лакофарбові матеріали. Типи ізоляції газопроводів...............................................................................

6

3

Газонебезпечні роботи та особливості експлуатації газопроводів у зимовий період.Первинний пуск газу в житловий та п'ятиповерховий будинок.......................................................................

9

4

Принцип роботи газових лічильників.....................................................

15

5

Основні функції ГРП(ГРУ), ШРП з регулятором РДНК-400..............

22

Висновок.....................................................................................................

27

Список використаної літератури............................................................

28

Вступ

1 Визначення нижчої теплоти згоряння газу

1.1 Теплота згоряння газу – Q – кількість теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 куб. м газу.

Вища теплота згоряння-Qв – ц е кількість теплоти, що виділяється під час повного згоряння одиниці маси газу з утворенням СО2 і SO2 в газоподібному, а Н2О у рідкому стані.

Нижча теплота згоряння-Qн – це кількість теплоти, що виділяється під час повного згоряння одиниці маси газу з утворенням СО2 і SO2 в газоподібному, а Н2О у пароподібному стані.

Для газоподібного палива розрізняють теплоту згоряння 1м3 газу за

– нормальних (температура газу 00С і тиск 0,1 МПа)

– стандартних умов(температура газу 200С і тиск 760 мм рт. ст.)

1.2 Нижча теплота згоряння Qн відрізняється від вищої Qв на величину витрати теплоти в кілоджоулях на м3 газу на випарювання вологи, що міститься у газі, а також виділеної під час згоряння водню:

де 25- питома теплота пароутворення, кДж/кг;

9- коєфіціент перерахунку вмісту водню в газі на кількість утвореної води під час його згоряння;

Wp та HP –масові частки вологи та водню в робочій масі газу.

Нижчу теплоту згоряння Qнр у кілоджоулях на м3 для природного та попутного нафтового газів з високим вмістом метану можна розраховувати за такою формулою:

де СН4, С2Н6, С3Н8,.... Н2 - масові частки компонентів у складі газів,%

Для вологого газоподібного палива нижчу теплоту згоряння Qнр у кілоджоулях на кг розраховують за формулою:

де d- вміст водяної пари у газоподібному паливі, кг/м3;

Рст- густина сухого газу, кг/м3;

а - вміст пилу та золи в газоподібному паливі кг/м3

Дані для розрахунку ніжчої теплоти згоряння природного газу наведенов таблиці 1.

Таблиця 1.