Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логистика_КР_вар_2.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.87 Mб
Скачать

55

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра транспортних систем і логістики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

“Логістика”

на тему: “Організація роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів”

Харків 2012

З

МІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………....……..4

  1. ВИБІР МІСЦЕРОЗТАШУВАНН РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ ………….....5

  1. Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней………………………………………………………………….…….................…5

  2. Оцінка первинного варіанту розташування розподільчого центру……….7

  3. Прийняття рішення про розташування розподільчого центру….……..….19

2. ВИБІР ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВІЗНИКА ……………………………..…..22

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ

ПІДСИСТЕМИ ………………………………………………….……………….....29

  1. Особливості каналів розподілу товарів ………………….………………..29

  2. Визначення варіанту роботи транспортно-складської підсистеми..........31

Висновок………………..………………………………………………………..42

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ……………………………………….….….………………….……43

ДОДАТОК А…………………………………………………………………………….…44

ДОДАТОК Б…………………………………………………………………………........45

ДОДАТОК В……………………………………………………………………………..46

ДОДАТОК Г ……………………………………………………………………….………….47

ДОДАТОК Д …………………………………………………………………………………48

ДОДАТОК Е………………………………………………………………………………..…49

ВСТУП

Економічні відносини, що у значній мірі формуються в умовах невизначеності і нестійкості середовища, вимагають високоефективних способів і методів керування господарською діяльністю. Традиційні концепції керування вже не виправдують себе. Одним з найбільш прогресивних науково-прикладних напрямків є логістика. Логістика у взаємозв'язку з маркетингом являє собою ідеальний на сьогоднішній день варіант системи керування в економіці

Мета даного курсового проекту - закріпити і розширити знання з дисципліни «Логістика» шляхом рішення завдання організації роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів.

В ході виконання курсового проекту визначаємо параметри логістичної системи а саме доцільність обслуговування роздрібних торговців (магазини) через розподільчий центр, обсяг завозу товарів, транспортна робота, де і скільки зберігати товари, та ін.

В межах курсової роботи слід обрати транспортного перевізника з трьох представлених, також порівняти роботу транспорту в логістичній системі для двох варіантів: при функціонуванні системи без розподільчого центру і з розподільчим центром.

Звісно кінцевим етапом курсової роботи буде складання маршрутів руху транспортних засобів, розробка графіків сумісної робити усіх учасників логістичної системи.

1 Вибір місцерозташування розподільчого центру

    1. Побудова транспортної схеми і визначення найкоротших відстаней

На основі даних про координати учасників логістичної системи (постачальники товарів, магазини, транспортні підприємства) побудуємо транспортну схему району перевезень.

Вводимо наскрізну нумерацію всіх учасників транспортного процесу і перехресть.

М1-1, М2-2, М3-3, М4-4, М5-5, М6-6, М7-7, М8-8, М9-9, М10-10, М11-11, М12-12, М13-13, М14-14, М15-15, М16-16, М17-17, М18-18, М19-19, М20-20, М21-21, М22-22, М23-23, М24-24, М25-25, М26-26, М27-27, М28-28, М29-29, М30-30, ПТ1-31, ПТ2-32, ПТ3-33, ТП1-34, ТП3-35, П1-36, П2-37, П3-38, П4-39, П5-40, П6-41, П7-42, П8-43, П9-44, П10-45, П11-46, П12-47, П13-48, П14-49, П15-50, П16-51, П17-52,П18-53,П19-54, П40-55, ТП2-56, П39-57, П20-58, П21-59, П22-60, П23-61, П24-62, П25-63, П26-64, П27-65, П28-66, П29-67, П30-68,П31-69, П32-70, П33-71, П34-72, П35-73, П36-74, П37-75, П38-76, РЦ1-77, РЦ2-78, П45-83.

Інформацію про відстані між вузлами транспортної схеми навести в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Дані про ланки транспортної схеми (без розподільчого центру)

Ланка

Умовне

позначення

Довжина, км

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

ТП3-П10

35-45

0,8

М6-П37

6-75

1,4

П38-П20

76-58

0,6

П10-М24

45-24

0,6

П23-П37

61-75

0,9

П20-П26

58-64

1,2

М24-П32

24-70

0,2

П23-П36

61-74

1,2

П26-П19

64-54

4,6

П32-П31

70-69

1,5

П36-М8

74-8

0,2

П19-П18

54-53

2,8

П31-М22

69-22

3,0

П36-П22

74-60

1,1

П18-М20

53-20

0,6

М22-М1

22-1

1,4

П28-П36

66-74

1,5

М20-П17

20-52

1,6

М1-П33

1-71

2,7

П28-П39

66-57

0,8

П17-М17

52-17

0,8

П33-П34

71-72

2,8

П39-П9

57-44

1,8

П17-П33

52-71

1,5

П33-П31

71-69

2,8

П39-П35

57-73

1,7

М17-П9

17-44

2,3

П34-П29

72-67

0,6

П9-П35

44-73

1,0

П17-П16

52-51

3,0

П29-П10

67-45

1,6

П34-П9

72-44

1,1

М1-П16

1-51

2,6

П29-П32

67-70

1,7

П37-П22

75-60

0,7

П16-П7

51-42

1,5

П29-П28

67-66

2,7

П37-П27

75-65

3,0

П7-ПТ2

42-32

0,3

П28-П8

66-43

0,9

П22-П27

60-65

2,8

П7-М30

42-30

2,2

П8-М26

43-26

0,5

П22-М11

60-11

0,8

ПТ2-П30

32-68

1,0

М26-М5

26-5

1,2

М11-М18

11-18

0,7

П7-М14

42-14

2,0

П8-М12

43-12

0,6

М18-П21

18-59

0,7

М14-ТП2

14-56

0,7

М12-М29

12-29

2,3

П35-П21

73-59

1,4

ТП2-П18

56-53

0,4

М29-М6

29-6

0,7

П21-П20

59-58

4,0

П30-П19

68-54

3,3

М29-П23

29-61

2,4

П27-П38

65-76

2,3

П30-П12

68-47

0,8

П12-М15

47-15

4,1

П3-М23

38-23

0,5

П2-П13

37-48

3,4

М15-П19

15-54

1,4

М23-М28

23-28

3,6

П13-П24

48-62

4,3

М15-П40

15-55

1,7

М28-М25

28-25

1,4

П24-М13

62-13

1,7

П40-М4

55-4

0,2

М25-П14

25-49

2,8

П24-М21

62-21

0,5

М4-П15

4-50

3,7

П6-П14

42-49

0,5

М21-М9

21-9

0,4

П15-ПТ3

50-33

1,1

П14-П13

49-48

5,0

М9-П25

9-63

0,3

ПТ3-П12

33-47

1,6

П14-П11

49-46

1,6

П25-ТП1

63-34

0,2

П12-П45

47-83

2,0

П11-М2

46-2

0,9

П25-П26

63-64

3,1

П45-М30

83-30

1,2

П11-П5

46-40

1,3

П40-П13

55-48

0,9

П45-П4

83-39

1,6

П5-ПТ1

40-31

0,2

П38-М27

76-27

1,2

П4-М3

39-3

1,4

П5-М10

40-10

0,7

М6-М16

6-16

2,2

М10-П1

10-36

4,1

П2-М19

37-19

5,6

П3-П6

38-41

0,8

П4-П3

39-38

2,9

П1-М7

36-7

1,9

П15-П6

50-41

1,6

П1-П2

36-37

2,6

Для розрахунку найкоротших відстаней застосовуємо спеціальні програми, які є в електронній бібліотеці кафедри транспортних систем і логістики.

    1. Оцінка первинного варіанту розташування розподільчого центру

З метою підвищення ефективності функціонування логістичної системи планується розглянути доцільність обслуговування роздрібних торговців (магазини) через розподільчий центр. Для визначення координат розташування розподільчого центру (Xрц, Yрц) в межах даної роботи використовуємо наступні формули:

(1.1)

(1.2)

де: Хi, Xj – відповідно координата по осі Х i-го магазину і j-го постачальника товарів (i j);

Yi, Yj – відповідно координата по осі Y i-го магазину і j-го постачальника товарів;

Qi, Qj – відповідно обсяг завозу товарів до i-го магазину і обсяг вивозу товарів від j-го постачальника товарів, коробок за тиждень (кор./тиж.). Визначаються за формулами:

(1.3)

, кор./ тиж.

(1.4)

, кор./ тиж.

де Qikj – обсяг замовлення (завозу) і-м магазином в k-день тижня j-го виду товарів, кор. (k);

Qjki – обсяг реалізації (вивозу) j-м постачальником товару в k-день тижня і-му магазину, кор.

Результати розрахунку обсягів завозу (вивозу) товарів, а також значення відстаней між учасниками логістичної системи без розподільчого центру (перший варіант відстаней) навести до табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Результати розрахунку транспортної роботи

Учасник системи

Товар

Без розподільчого центру

З розподільчим центром (координати Х=24 , Y=16 )

Зміна транспортної роботи

Вид

Обсяг, т/дн

Відстань, км

Транспортна робота, км*кор

Відстань, км

Транспортна робота, км*кор

кор./т иж

кор./ день

Магазин 1

товар1

193

32

14,2

454,4

8,5

731

-18,6

товар2

145

48

4,4

211,2

товар3

147

6

7,8

46,8

Всього

485

86

26,4

712,4

Магазин 2

товар1

165

26

2,4

62,4

9,7

669,3

-221,5

товар2

118

40

9,2

368

товар3

91

3

5,8

17,4

Всього

374

69

17,4

447,8

Магазин 3

товар1

86

24

6,7

160,8

4,2

411,6

-96

товар2

163

39

3,7

144,3

товар3

159

35

0,3

10,5

Всього

408

98

10,7

315,6

Магазин 4

товар1

156

31

8,9

275,9

3,6

406,8

247,1

товар2

126

43

4,8

206,4

товар3

121

39

4,4

171,6

Всього

403

113

18,1

653,9

Магазин 5

товар1

138

43

22,9

984,7

16,4

1213,6

194,2

товар2

57

26

13,1

340,6

товар3

96

5

16,5

82,5

 

291

74

52,5

1407,8

Магазин 6

товар1

177

36

24,4

878,4

16,2

972

290,8

товар2

139

14

14,6

204,4

товар3

53

10

18

180

Всього

369

60

57

1262,8

Магазин 7

товар1

101

2

6,9

13,8

12,2

427

-35,2

товар2

145

21

11,6

243,6

товар3

153

12

11,2

134,4

Всього

399

35

29,7

391,8

Магазин 8

товар1

121

47

22

1034

15,5

1705

233,6

товар2

140

23

12,2

280,6

товар3

148

40

15,6

624

Всього

409

110

49,8

1938,6

Магазин 9

товар1

118

19

13,3

252,7

9,5

665

32,4

товар2

124

28

8,9

249,2

товар3

112

23

8,5

195,5

Всього

354

70

30,7

697,4

Магазин 10

товар1

139

13

0,9

11,7

10,8

615,6

-232,3

товар2

146

20

10,3

206

товар3

154

24

6,9

165,6

Всього

439

57

18,1

383,3

Магазин 11

товар1

70

2

21,5

43

14,3

757,9

-26,4

товар2

155

24

11,7

280,8

товар3

175

27

15,1

407,7

Всього

400

53

48,3

731,5

Магазин 12

товар1

89

3

21,8

65,4

15,3

382,5

4,7

товар2

142

5

12

60

товар3

62

17

15,4

261,8

Всього

293

25

49,2

387,2

Магазин 13

товар1

91

1

14,1

14,1

10,3

576,8

-35,6

товар2

115

39

9,7

378,3

товар3

62

16

9,3

148,8

Всього

268

56

33,1

541,2

Магазин 14

товар1

157

37

12,1

447,7

6,4

576

17,4

товар2

127

46

2,3

105,8

товар3

137

7

5,7

39,9

Всього

421

90

20,1

593,4

Магазин 15

товар1

60

24

10,7

256,8

1,7

124,1

412

товар2

113

21

5,7

119,7

товар3

117

28

5,7

159,6

Всього

290

73

22,1

536,1

Магазин 16

товар1

95

34

26,6

904,4

18,4

2042,4

322,2

товар2

134

28

16,8

470,4

товар3

140

49

20,2

989,8

Всього

369

111

63,6

2364,6

Магазин 17

товар1

99

10

15,4

154

8,9

774,3

-46,3

товар2

165

35

5,6

196

товар3

170

42

9

378

Всього

434

87

30

728

Магазин 18

товар1

170

38

20,8

790,4

13,6

1088

174,6

товар2

208

39

11

429

товар3

38

3

14,4

43,2

Всього

416

80

46,2

1262,6

Магазин 19

товар1

158

38

13,2

501,6

13,3

1383,2

-53,8

товар2

72

40

12,7

508

товар3

145

26

12,3

319,8

Всього

375

104

38,2

1329,4

Магазин 20

товар1

116

21

13,8

289,8

6,5

286

119,6

товар2

128

16

4

64

товар3

104

7

7,4

51,8

Всього

348

44

25,2

405,6

Магазин 21

товар1

140

49

12,9

632,1

9,1

964,6

142,4

товар2

148

33

8,5

280,5

товар3

85

24

8,1

194,4

Всього

373

106

29,5

1107

Магазин 22

товар1

123

50

15,6

780

9,9

891

148,2

товар2

147

32

5,8

185,6

товар3

108

8

9,2

73,6

Всього

378

90

30,6

1039,2

Магазин 23

товар1

75

21

4,9

102,9

8

856

-254,3

товар2

109

43

7,5

322,5

товар3

153

43

4,1

176,3

Всього

337

107

16,5

601,7

Магазин 24

товар1

151

32

20,3

649,6

14,1

1607,4

39,2

товар2

138

42

10,5

441

товар3

119

40

13,9

556

Всього

408

114

44,7

1646,6

Магазин 25

товар1

95

16

5,9

94,4

10

700

-249

товар2

81

8

9,5

76

товар3

138

46

6,1

280,6

Всього

314

70

21,5

451

Магазин 26

товар1

176

48

21,7

1041,6

15,2

1368

285,6

товар2

102

9

11,9

107,1

товар3

164

33

15,3

504,9

Всього

442

90

48,9

1653,6

Магазин 27

товар1

138

44

19,7

866,8

10,7

1016,5

478,2

товар2

186

36

11,9

428,4

товар3

155

15

13,3

199,5

Всього

479

95

44,9

1494,7

Магазин 28

товар1

140

25

7,3

182,5

11,4

752,4

-245,4

товар2

80

5

10,9

54,5

товар3

187

36

7,5

270

Всього

407

66

25,7

507

Магазин 29

товар1

125

13

24,1

313,3

16,9

692,9

92,2

товар2

84

7

14,3

100,1

товар3

99

21

17,7

371,7

Всього

308

41

56,1

785,1

Магазин 30

товар1

133

32

9,3

297,6

5,5

638

-58,4

товар2

189

48

2,5

120

товар3

108

36

4,5

162

Всього

430

116

16,3

579,6

Постачальник товарів 1

-

3795

811

-

-

10,3

8353,3

-

Постачальник товарів 2

-

3926

858

-

-

4,1

3517,8

-

Постачальник товарів 3

-

3700

721

-

-

3,9

2811,9

-

Всього

-

-

-

-

25849,5

-

39977,9

1661,6

Для визначення відстаней між учасниками системи з розподільчим центром необхідно зробити корективи в транспортній схемі. Для цього нанести місце розташування розподільчого центру. Поява нового транспортного вузлу призведе до необхідності введення нових ланок або ліквідації старих (в порівнянні з табл. 1.1). Тому необхідні зміни відобразити в вигляді таблиці (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 – Уточнення транспортної схеми

Ланки, що вводяться додатково

Ланки, що ліквідуються

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

Ланка

Умовне позначення

Довжина, км

РЦ1

П12-РЦ1

47-77

2,3

П12-М15

47-15

4,1

РЦ1-М15

77-15

1,7

РЦ2

П30-РЦ2

68-78

3,2

П30-П19

68-54

3,3

РЦ2-П19

78-54

0,2

Провести розрахунки, які описані в пункті 1.1,результати розрахунку привести в табл. 1.2.

Наступним кроком визначається транспортна робота. Розрахунки транспортної роботи проводяться для двох схем за наступними формулами:

(1.5)

, км*кор

(1.6)

, км*кор

де Р, РРЦ – транспортна робота відповідно при функціонуванні логістичної системи без розподільчого центру і з розподільчим центром, км*кор.;

lji – відстань між j-м постачальником товарів і і-м магазином, км;

Qji – обсяг завозу товарів від j-го постачальника товарів до і-го магазину, коробок за день (кор./дн);

Qi, Qj – відповідно обсяг завозу товарів до і-го магазину і обсяг вивозу товарів від j-го постачальника товарів, коробок за день (кор./дн);

li, lj – відстані між розподільчим центром і відповідно між і-м магазином і j-м постачальником товарів, км.

При визначенні обсягів завозу (вивозу) товарів в коробках за день необхідно визначити для якого з днів тижня проводити розрахунки. Обирати слід день тижня, обсяг завозу (вивозу) товарів, якого найбільший. В роботі представити графік зміни обсягів завозу товарів до магазинів по дням тижня (наприклад, рис. 1.1).

Рис. 1.1 – Графік зміни обсягів завозу до магазинів по днях тижня

На основі значень транспортної роботи визначити доцільність використання розподільчого центру для роздрібних торговців. Рішення приймається на основі наступної залежності:

(1.7)

, км./кор.

де - зміна транспортної роботи при використанні розподільчого центру, км/кор.

При додатних значеннях (+) – є доцільним використання розподільчого центру, при від`ємних (-) – не доцільним. Результати розрахунку заносяться до табл. 1.1. В випадку недоцільності використання розподільчого центру з точки зору транспортної роботи, а також з метою визначення економічної доцільності, необхідно перевірити наступну умову:

(1.8)

де - зміна витрат на транспортування товарів при використанні розподільчого центру, грн..;

, - витрати на транспортування товарів відповідно при функціонуванні логістичної системи без розподільчого центру і з розподільчим центром, грн. Визначаються за формулами:

(1.9)

(1.10)

, грн.

де lji – відстань між j-м постачальником товарів і і-м магазином, км;

Qji – обсяг завозу товарів від j-го постачальника товарів до і-го магазину, тонн за день (т/дн.). Коробки переводяться в тонни з пропорції: 1 коробка – 10 кг (0,01 т). В випадку, якщо обсяг завозу менше 0,1 т, тоді приймати Qji = 0,1 т;

li, lj – відстані між розподільчим центром і відповідно між і-м магазином і j-м постачальником товарів, км;

Qi, Qj – відповідно обсяг завозу товарів до і-го магазину і обсяг вивозу товарів від j-го постачальника товарів, коробок за день (т/дн.). В випадку, якщо обсяги перевезень менше 0,1 т, тоді приймати аналогічно Qji;

Vt – технічна швидкість, км/год. Задається за вихідними даними;

Цт – вартість 1 л палива, грн. Задається за вихідними даними.

Результати розрахунку представити в табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Результати розрахунку витрат на транспортування

Учасник системи

Товар

Без розподільчого центру

З розподільчим центром (координати Х=24, Y=16)

Зміна витрат, грн

Вид

Обсяг, т/дн

Відстань, км

Витрати на транспортування, грн.

Відстань, км

Витрати на транспортування, грн.

Магазин 1

товар1

32

14,2

35,95

8,5

21,27

45,44

товар2

48

4,4

11,23

товар3

6

7,8

19,54

Всього

86

26,4

66,71

Магазин 2

товар1

26

2,4

6,06

9,7

24,07

19,90

товар2

40

9,2

23,38

товар3

3

5,8

14,53

Всього

69

17,4

43,97

Магазин 3

товар1

24

6,7

16,90

4,2

10,57

16,49

товар2

39

3,7

9,40

товар3

35

0,3

0,76

Всього

98

10,7

27,06

Магазин 4

товар1

31

8,9

22,52

3,6

9,12

36,80

товар2

43

4,8

12,22

товар3

39

4,4

11,18

Всього

113

18,1

45,92

Магазин 5

товар1

43

22,9

58,29

16,4

40,8

91,88

товар2

26

13,1

33,07

товар3

5

16,5

41,33

Всього

74

52,5

132,68

Магазин 6

товар1

36

24,4

61,89

16,2

40,03

103,59

товар2

14

14,6

36,64

товар3

10

18

45,08

Всього

60

57

143,62

Магазин 7

товар1

2

6,9

17,28

12,2

29,79

44,78

товар2

21

11,6

29,21

товар3

12

11,2

28,08

Всього

35

29,7

74,57

Магазин 8

товар1

47

22

56,10

15,5

39,22

87,28

товар2

23

12,2

30,75

товар3

40

15,6

39,65

Всього

110

49,8

126,50

Магазин 9

товар1

19

13,3

33,46

9,5

23,59

53,78

товар2

28

8,9

22,49

товар3

23

8,5

21,43

Всього

70

30,7

77,37

Магазин 10

товар1

13

0,9

2,26

10,8

26,65

18,93

товар2

20

10,3

25,92

товар3

24

6,9

17,40

Всього

57

18,1

45,58

Магазин 11

товар1

2

21,5

53,85

14,3

35,22

86,27

товар2

24

11,7

29,51

товар3

27

15,1

38,14

Всього

53

48,3

121,49

Магазин 12

товар1

3

21,8

54,60

15,3

37,17

86,19

товар2

5

12

30,06

товар3

17

15,4

38,70

Всього

25

49,2

123,36

Магазин 13

товар1

1

14,1

35,32

10,3

25,4

57,92

товар2

39

9,7

24,64

товар3

16

9,3

23,36

Всього

56

33,1

83,32

Магазин 14

товар1

37

12,1

30,71

6,4

16,04

34,81

товар2

46

2,3

5,86

товар3

7

5,7

14,28

Всього

90

20,1

50,85

Магазин 15

товар1

24

10,7

26,98

1,7

4,23

51,51

товар2

21

5,7

14,35

товар3

28

5,7

14,40

Всього

73

22,1

55,74

Магазин 16

товар1

34

26,6

67,41

18,4

46,58

114,84

товар2

28

16,8

42,45

товар3

49

20,2

51,56

Всього

111

63,6

161,42

Магазин 17

товар1

10

15,4

38,57

8,9

22,28

53,39

товар2

35

5,6

14,20

товар3

42

9

22,90

Всього

87

30

75,67

Магазин 18

товар1

38

20,8

52,81

13,6

33,93

82,77

товар2

39

11

27,94

товар3

3

14,4

35,94

Всього

80

46,2

116,70

Магазин 19

товар1

38

13,2

33,52

13,3

33,56

63,28

товар2

40

12,7

32,28

товар3

26

12,3

31,05

Всього

104

38,2

96,84

Магазин 20

товар1

21

13,8

34,75

6,5

15,94

47,39

товар2

16

4

10,05

товар3

7

7,4

18,53

Всього

44

25,2

63,33

Магазин 21

товар1

49

12,9

32,93

9,1

22,98

51,91

товар2

33

8,5

21,53

товар3

24

8,1

20,43

Всього

106

29,5

74,89

Магазин 22

товар1

50

15,6

39,84

9,9

24,82

52,72

товар2

32

5,8

14,68

товар3

8

9,2

23,02

Всього

90

30,6

77,54

Магазин 23

товар1

21

4,9

12,34

8

20,21

21,65

товар2

43

7,5

19,09

товар3

43

4,1

10,44

Всього

107

16,5

41,86

Магазин 24

товар1

32

20,3

51,39

14,1

35,75

77,68

товар2

42

10,5

26,71

товар3

40

13,9

35,33

Всього

114

44,7

113,43

Магазин 25

товар1

16

5,9

14,82

10

24,83

29,31

товар2

8

9,5

23,77

товар3

46

6,1

15,55

Всього

70

21,5

54,14

Магазин 26

товар1

48

21,7

55,37

15,2

38,1

85,82

товар2

9

11,9

29,80

товар3

33

15,3

38,75

Всього

90

48,9

123,92

Магазин 27

товар1

44

19,7

50,17

10,7

26,88

86,86

товар2

36

11,9

30,19

товар3

15

13,3

33,39

Всього

95

44,9

113,74

Магазин 28

товар1

25

7,3

18,42

11,4

28,25

36,49

товар2

5

10,9

27,30

товар3

36

7,5

19,02

Всього

66

25,7

64,74

Магазин 29

товар1

13

24,1

60,45

16,9

41,38

99,46

товар2

7

14,3

35,82

товар3

21

17,7

44,57

Всього

41

56,1

140,84

Магазин 30

товар1

32

9,3

23,54

5,5

13,96

27,38

товар2

48

2,5

6,38

товар3

36

4,5

11,41

Всього

116

16,3

41,34

Постачальник товарів 1

-

3795

-

-

10,3

34,62

-

Постачальник товарів 2

-

3926

-

-

4,1

14,01

-

Постачальник товарів 3

-

3700

-

-

3,9

12,69

-

Всього

-

-

-

2579,14

-

873,94

1766,52

Визначення доцільності про застосування розподільчого центру з точки зору витрат визначається аналогічно транспортній роботі.

1.3 Прийняття рішення про розташування розподільчого центру

По результатам оцінки доцільності застосування розподільчого центру роздрібними споживачами (магазинами) провести перерахунок координат центру. Для цього використовуються формули 1.1, 1.2.

Особливістю розрахунку по цих формулах є те, що використовуються данні тих магазинів, для яких було визначено доцільним застосування розподільчого центру.

Аналогічним чином проводяться зміни транспортної схеми з урахуванням нового місце розташування розподільчого центру. Також відобразити ланки, що вводяться і що ліквідуються (як в табл. 1.3). Друкувати отриманий варіант найкоротших відстаней (третій варіант відстаней) не потрібно. Результати обробки відстаней звести до табл. 1.5.

На основі значень транспортної роботи визначити зміни в транспортній роботі при розташуванні розподільчого центру по другому варіанту за фор­мулою:

(1.8)

де РРЦ1, РРЦ2 – транспортна робота відповідно при першому і другому варіанті розташування розподільчого центру, км*кор.

Таблиця 1.5 – Порівняння варіантів розташування розподільчого центру

Учасник системи

Обсяг, кор./дн

З розподільчим центром (координати Х=24 , Y=16 ) – первинний варіант

З розподільчим центром (координати Х=21 , Y=15 ) – другий варіант

Зміна транспортної роботи

Відстань, км

Транспортна робота, км*кор

Відстань, км

Транспортна робота, км*кор

Магазин 1

86

8,5

731

-

712,4

18,6

Магазин 2

69

9,7

669,3

-

447,8

221,5

Магазин 3

98

4,2

411,6

-

315,6

96

Магазин 4

113

3,6

406,8

3,5

395,5

11,3

Магазин 5

74

16,4

1213,6

13,5

999

214,6

Магазин 6

60

16,2

972

13,3

798

174

Магазин 7

35

12,2

427

-

391,8

35,2

Магазин 8

110

15,5

1705

12,6

1386

319

Магазин 9

70

9,5

665

8,2

574

91

Магазин 10

57

10,8

615,6

-

383,3

232,3

Магазин 11

53

14,3

757,9

-

731,5

26,4

Магазин 12

25

15,3

382,5

12,4

310

72,5

Магазин 13

56

10,3

576,8

-

541

35,8

Магазин 14

90

6,4

576

4,1

369

207

Магазин 15

73

1,7

124,1

1,6

116,8

7,3

Магазин 16

111

18,4

2042,4

15,5

1720,5

321,9

Магазин 17

87

8,9

774,3

-

728

46,3

Магазин 18

80

13,6

1088

10,7

856

232

Магазин 19

104

13,3

1383,2

-

1329,4

53,8

Магазин 20

44

6,5

286

3,6

158,4

127,6

Магазин 21

106

9,1

964,6

8,6

911,6

53

Магазин 22

90

9,9

891

10

900

-9

Магазин 23

107

8

856

-

601,7

254,3

Магазин 24

114

14,1

1607,4

11,2

1276,8

330,6

Магазин 25

70

10

700

-

451

249

Магазин 26

90

15,2

1368

12,3

1107

261

Магазин 27

95

10,7

1016,5

7,8

741

275,5

Магазин 28

66

11,4

752,4

-

507

245,4

Магазин 29

41

16,9

692,9

14

574

118,9

Магазин 30

116

5,5

638

-

579,6

58,4

Постачальник товарів 1

811

10,3

8353,3

12

6828

1525,3

Постачальник товарів 2

858

4,1

3517,8

4,2

1881,6

1636,2

Постачальник товарів 3

721

3,9

2811,9

5,6

2066,4

745,5

Всього по постачальниках

 

 

14683

 

10776

3907

На основі даних про транспортну роботу прийняти рішення про оста­точне місце розташування розподільчого центру (другий варі­ант). В додатку Д наведені результати розрахунку найкоротших відстаней. Транспортні схеми наведені в додатках Б, В, Г.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.