Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логистика_КР_вар_2.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.87 Mб
Скачать

2 Вибір транспортного перевізника

Найбільш розповсюдженою задачею в логістичній системі є вибір логістичних посередників. На рис. 2.1 наведено алгоритм вибору логістичного посередника.

Рис.2.1 - алгоритм вибору логістичних посередників

Згідно цього алгоритму вибір здійснюється на релейних, кількісних і якісних показниках. До релейних показників відносяться такі, що мають лише два показника: „так" або „ні".

За завданням до курсової роботи необхідно обрати одного перевізника (одне транспортне підприємство) серед трьох. Транспортні засоби на кожному з підприємств мають однакові характеристики. Вибирати перевізника пропонується на основі експертних оцінок за наступними критеріями:

  1. Релейні - наявність сертифікату.

  2. Кількісні - надійність (вірогідність доставки „точно вчасно"), тариф, загальний час (можливість відхилення від планової тривалості перевезення, %), фінансова стабільність.

  3. Якісні - частота сервісу, збереженість, кваліфікація персоналу, готовність до переговорів.

При виборі перевізника в першу чергу перевіряються релейні показники. Серед перевізників з подальшого розгляду виключаються ті, що мають значення релейного показника „ні".

Наступним етапом проводяться розрахунки вагових коефіцієнтів для кількісних і якісних критеріїв за наступною формулою:

, (2.1)

де: Wi - ваговий коефіцієнт i-го критерію, ;

значення рангу i-го критерію, ;

N - загальна кількість критеріїв, що враховуються при визначенні інтегральної оцінки (релейні показники не враховуються), N = 8.

Аналогічно розраховуються вагові коефіцієнти для і інших критеріїв. Результати розрахунків зводяться до таблиць (табл. 3.2, 3.3).

Таблиця 2.1 Показники (критерії) для оцінки перевізника

Критерій

Перевізники

Ранг

1

2

3

1 Наявність сертифікату

так

ні

так

-

2 Надійність

0,92

0,84

0,78

7

3 Тариф

6,25

5,43

6,59

4

4 Загальний час, %

19

20

20

3

5 Фінансова стабільність

13

14

14

5

6 Частота сервісу

задовільно

відмінно

дуже погано

1

7 Збереженість

задовільно

добре

відмінно

8

8 Кваліфікація персоналу

дуже добре

погано

дуже добре

6

9 Готовність до переговорів

задовільно

задовільно

дуже погано

2

Таблиця 2.2 - Розрахунок кількісних оцінок

Критерій

Ваговий коефіцієнт

Екст­ремум

Еталонне значення

Перевізник

1

3

значення без Wi

значення з Wi

значення без Wi

значення з Wi

1 Надійність

0,06

max

0,92

1

0,06

0,85

0,05

2 Тариф

0,14

min

6,25

1

0,14

0,95

0,13

3 Загальний час, %

0,17

min

19

1

0,17

0,95

0,16

4 Фінансова стабільність

0,11

max

14

0,93

0,10

1

0,11

Сумарна кількісна оцінка з урахуванням вагового коефіцієнту

0,464

0,448

Таблиця 2.3 - Розрахунок якісних і інтегральних оцінок

Критерій

Ваговий коефіцієнт

Перевізник

1

3

значення без Wi

зна­чення з Wi

значення без Wi

зна­чення з Wi

1 Частота сервісу

0,222

0,530

0,118

0,033

0,007

2 Збереженість

0,028

0,530

0,015

0,975

0,027

3 Кваліфікація персоналу

0,083

0,913

0,076

0,913

0,076

4 Готовність до переговорів

0,194

0,530

0,103

0,033

0,006

Сумарна якісна оцінка з урахуванням вагового коефіцієнту

0,312

0,117

Інтегральна оцінка

0,776

0,565

Розрахунок кількісних оцінок проводиться за такою послідовністю. Для кожного кількісного показника визначається, яке екстремальне значення найбільш привабливе при оцінці. Тобто, необхідно визначити максимальне (max) чи мінімальне значення (min) повинен мати критерій. Наприклад, чим більше критерій „надійність", тим більш привабливим є перевізник. Тому для критерію „надійність" при виборі перевізників екстремальне значення є „max". Далі серед всіх перевізників обирається найкраще за визначеним екс­тремумом значення. Наприклад, для даних табл.3.1 для критерію „надій­ність" таким значенням є - 0,92. Це значення заноситься до таблиці (табл. 3.2 - стовпець - еталонне значення). Аналогічно розраховуються значення для інших критеріїв.

Розрахунок значення кількісного критерію (Zi) проводиться за наступ­ними формулами:

  • при екстремумі „max”

, (2.2)

  • при екстремумі „min”

, (2.3)

де: Кem - еталонне значення для даного критерію;

Кni - фактичне значення для i-го перевізника.

Аналогічно розраховуються інші критерії. Результати зводяться до таб­лиці.

Розрахунок значення кількісного критерію (Di) з урахуванням вагового коефіцієнту проводиться за наступною формулою:

, (3.4)

Наприклад, для перевізника 1 за критерієм "надійність":

Розрахунок значення якісного критерію проводиться на основі функції бажаності (табл. 2.4). Наприклад, для критерію „частота сервісу" у першого перевізника експерти визначили як „задовільно". В відповідності з цим за табли­цею 2.4 цій оцінці відповідає значення – 0,530. Розрахунок значень з ураху­ванням вагового коефіцієнту проводиться по аналогії з кількісними оцінками. Результати розрахунку зводяться до таблиці (табл. 2.3).

Таблиця 2.4 - Оцінка якості і відповідні їм стандартні оцінки на шкалі бажаності

Інтервал

Оцінка якості

Відмітка на шкалі бажаності

діапазон

середнє значення

3-4

Відмінно

Більш 0,950

0,975

2-3

Дуже добро

0,875-0,950

0,913

1-2

Добре

0,690-0,875

0,782

0-1

Задовільно

0,367-0,690

0,53

(-1)-0

Погано

0,066-0,367

0,285

(-2)-(-1)

Дуже погано

0,0007-0,066

0,033

(-3)-(-2)

Огидно

Менш 0,0007

-

Значення інтегральної оцінки проводиться на основі значень якісних і кількісних оцінок з урахуванням вагових коефіцієнтів. Інтегральна оцінка по перевізнику 1 складає – 0,776, по перевізни­ку 3 – 0,565. Таким чином, необхідно обрати в якості транспортного посеред­ника в логістичній системі - транспортне підприємство 1.

По результатам проведених розрахунків побудувати графік залежності значень критеріїв від призначеного рангу для перевізників, що розглядалися (рис. 2.1-2.3).

Рисунок 2.1 - Значення вагових коефіцієнтів по критеріях оцінки

Рисунок 2.2 - Значення оцінки перевізників без врахування вагових коефіцієнтів

Рисунок 2.3 - Значення оцінки перевізників з врахування вагових коефіцієнтів