Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логистика_КР_вар_2.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.87 Mб
Скачать

3 Організація функціонування транспортно-складської

ПІДСИСТЕМИ

3.1 Особливості каналів розподілу товарів

В межах курсової роботи необхідно порівняти роботу транспорту в логістичній системі для двох варіантів: при функціонуванні системи без розподільчого центру і з розподільчим центром (рис.3.1). Використання розподіль­чого центру призводе до появи каналу розподілу другого рівня (рис.3.2) і змінює характеристики роботи транспорту на каналі розподілу першого рівня.

Рисунок 3.1 — Особливості роботи транспорту в логістичній системі.

Рисунок 3.2 - Канали розподілу товарів: а) першого рівня б) першого і другого рівня

В роботі наведені схеми каналів розподілу - при використанні розподі­льчого центру і без використання розподільчого центру. Схеми виглядають таким чином: від пунктів відправлення вантажу проставляються стрілки до пунктів споживання вантажів. На схемах відображаються лише учасники логістичної системи (проміжні транспортні вузли наносити не потрібно). Схеми наведені на рис. 3.3, 3.4.

Умовні позначення: ● - магазин; □ – постачальник; → товаропотік

Рисунок 3.3 - Схема каналів розподілу без використання розподільчого центру

3.2 Визначення варіанту роботи транспортно-складської підсистеми

Використання розподільчого центру дозволяє змінювати не лише напрямок руху товарів від постачальників до споживачів і зменшувати транспортні витрати, але й змінювати витрати на складування товарів.

В роботі пропонується визначити найбільш раціональний варіант роботи транспорту і складських підсистем на ділянці другого каналу розподілу товарів - „постачальник - розподільчий центр". Для кожного варіанту роботи транспорту і складських підсистем проводяться розрахунки витрат за наступною формулою:

, (3.1)

де - відповідно витрати на збереження товарів у постачальників товарів і оптового торговця (розподільчий центр), грн;

С3 - витрати на виконання замовлення, грн;

Стр - витрати на транспортування товарів від постачальників товарів до розподільчого центру, грн.

Умовні позначення: ● - магазин; □ - постачальник; ○ - розподільчий центр; → товаропотік

Рисунок 3.4 - Схема каналів розподілу з використанням розподільчого центру

Витрати на збереження товарів у постачальників товарів і оптового то­рговця визначаються за наступними формулами:

, (3.2)

, (3.3)

де - обсяг зберігання товарів за період, що розглядається відповідно у постачальників товарів і оптового торговця, т;

- час зберігання однієї тони товарів за період, що розглядається відповідно у постачальників товарів і оптового торговця, доб;

- вартість збереження однієї тони товару протягом однієї доби відповідно у постачальників товарів і оптового торговця, грн/тдоб.

Витрати на виконання замовлення визначаються по наступній формулі:

, (3.4)

де К - вартість виконання одного замовлення, грн;(К=50)

т - кількість замовлень за період, що розглядається, од.

Витрати на транспортування товарів визначаються по наступній формулі:

, (3.5)

де Стрі - витрати на транспортування товарів від i - го постачальника товару, грн. Визначається за формулою:

, (3.6)

де q - вантажопідйомність транспортного засобу, т;

Цт - вартість 1л палива, грн. Задається за вихідними даними;

tобі - час оберту на маршруті по обслуговуванню i - го маршруту, год.;

п - кількість обертів на маршруті перевезення, од. Визначається по формулі:

, (3.7)

де п, - кількість обертів на маршруті по обслуговуванню постачальни­ка товарів при j - му замовленню, од. Визначається за формулою:

, (3.8)

де Qj - обсяг замовлення товарів розподільчим центром при j -му за­мовленню, т. Визначається на основі даних про обсяги замовлень товарів в коробках. Коробки переводяться в тонни з пропорції: 1 коробка - 10 кг.

Час оберту на маршруті визначається за формулою:

, (3.9)

де li- відстань між i -м постачальником товару і розподільчим центром, км. Визначається згідно матриці найкоротших відстаней;

Vt - технічна швидкість, км/год. Задається за вихідними даними

t1н-р - час навантаження-розвантаження 1 тонни вантажу, хв. Задається за вихідними даними.

З розглянутих варіантів роботи транспорту і складських підсистем обирається той, який має найменші витрати.

До варіантів включаються схеми з кількістю замовлень 5, 4, 3, 2, 1. Вантажопідйомність транспортних засобів приймається: 5т, 10т, 15т, 20т.

Результати розрахунку зводяться до таблиць (табл. 3.1-3.3).

Таблиця 3.1 - Потреба у товарах

Тип товару

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Всього

Товар 1

3,41

5,19

4,46

4,39

3,82

21,27

Товар 2

4,14

4,16

4,74

3,7

4,22

20,96

Товар 3

4,49

3,61

3,58

2,79

3,03

17,5

Таблиця 3.2 - Характеристики зберігання товарів у учасників логістичної системи

Учасник системи

Кількість поста­вок

Термін зберігання товарів на складах учасників по дням тижня (,тсут)

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Всього

Постачальник 1

5

17,86

12,67

8,21

3,82

-

42,56

4

14,04

8,85

4,39

-

-

27,28

3

9,65

4,46

-

-

-

14,11

2

5,19

-

-

-

-

5,19

1

-

-

-

-

-

0

Постачальник 2

5

16,82

12,66

7,92

4,22

-

41,62

4

12,6

8,44

3,7

-

-

24,74

3

8,9

4,74

-

-

-

13,64

2

4,16

-

-

-

-

4,16

1

-

-

-

-

-

0

Постачальник 3

5

13,01

9,4

5,82

3,03

-

31,26

4

9,98

6,37

2,79

-

-

19,14

3

7,19

3,58

-

-

-

10,77

2

3,61

-

-

-

-

3,61

1

-

-

-

-

-

0

Розподільчий центр

5

12,04

12,96

12,78

10,88

11,07

59,73

4

23,11

24,03

23,85

21,95

11,07

104,01

3

33,99

34,91

34,73

21,95

11,07

136,65

2

46,77

47,69

34,73

21,95

11,07

162,21

1

59,73

47,69

34,73

21,95

11,07

175,17

Таблиця 3.3 – Результати розрахунку витрат на ділянці «постачальник товарів – розподільчий центр»

Вантажопідйомність ТЗ, т

Кількість поставок за тиждень

Витрати на транспортування і збереження товарів

Постачальник товарів 1

Постачальник товарів 2

Постачальник товарів 3

збереження на РЦ

Всього

транспортування

збереження

замовлення

транспортування

збереження

замовлення

транспортування

збереження

замовлення

5

5

266,64

978,88

250

151,87

957,26

250

286,54

718,98

250

776,49

4886,66

4

266,64

1882,32

200

151,87

569,02

200

286,54

440,22

200

1352,13

5548,74

3

266,64

649,06

150

151,87

313,72

150

286,54

247,71

150

1776,45

4141,99

2

266,64

119,37

100

151,87

95,68

100

229,23

83,03

100

2108,73

3354,56

1

222,20

0

50

151,87

0

50

229,23

0

50

2277,21

3030,52

10

5

387,20

978,88

250

302,95

957,26

250

464,28

718,98

250

776,49

5336,04

4

309,76

627,44

200

242,36

569,02

200

371,43

440,22

200

1352,13

4512,35

3

309,76

324,53

150

242,36

313,72

150

371,43

247,71

150

1776,45

4035,95

2

232,32

119,37

100

181,77

95,68

100

278,57

83,03

100

2108,73

3399,47

1

232,32

0

50

181,77

0

50

185,71

0

50

2277,21

3027,01

15

5

592,20

978,88

250

494,02

957,26

250

682,02

718,98

250

776,49

5949,85

4

473,76

627,44

200

395,22

569,02

200

545,62

440,22

200

1352,13

5003,41

3

355,32

324,53

150

296,41

313,72

150

409,21

247,71

150

1776,45

4173,36

2

355,32

119,37

100

296,41

95,68

100

272,81

83,03

100

2108,73

3631,35

1

236,88

0

50

197,61

0

50

272,81

0

50

2277,21

3134,51

20

5

837,20

978,88

250

725,10

957,26

250

939,76

718,98

250

776,49

6683,67

4

669,76

627,44

200

580,08

569,02

200

751,81

440,22

200

1352,13

5590,46

3

502,32

324,53

150

435,06

313,72

150

563,86

247,71

150

1776,45

4613,65

2

334,88

119,37

100

290,04

95,68

100

375,91

83,03

100

2108,73

3707,63

1

334,88

0

50

290,04

0

50

187,95

0

50

2277,21

3240,08

Графік зберігання товарів у постачальників та на розподільчому центрі представлено на рис. 3.5. Графіки зберігання товарів у учасників логістичної системи для кількості поставок - 4, 3,2 і 1 наведені у додатку Е.

На основі даних табл. 3.3 визначити сумарні витрати на транспортування (за формулою 3.5). Результати звести до таблиці (табл. 3.4).

Таблиця 3.4 - Витрати на транспортування

Вантажопідйомність, т

Витрати на транспортування при кількості поставок за тиждень

1

2

3

4

5

5

603,31

647,75

705,05

705,05

705,05

10

599,80

692,66

923,54

923,54

1154,43

15

707,30

924,54

1060,95

1414,60

1768,24

20

812,87

1000,82

1501,24

2001,65

2502,06

По даним табл. 3.3 будуємо графік залежності загальних витрат (на транспортування, збереження товарів, замовлення) від кількості поставок (рис. 3.6). На основі даних цього графіку обираємо вантажність автомобіля.

По даним табл. 3.4 будуємо графік залежності транспортних витрат від кількості поставок. Для обраної вантажності автомобіля на графіку проставляємо значення витрат (рис. 3.7).

а)

б)

Рисунок 3.5 - Графік зберігання товарів у постачальника (а) та на розподільчому центрі(б)

Рисунок 3.6 - Графік залежності загальних витрат (на транспортування, зберігання товарів, замовлення) від кількості поставок

Рисунок 3.7 - Графік залежності витрат на транспортування від кількості поставок

ВИСНОВОК

Цей курсовий проект дозволив освоїти методику організації роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів. Також придбати практичні навички з розташуванням розподільчого центру. В ходи чого були розраховані координаті остаточного розподільчого центру (X-21,Y-15), після чого з’ясувалося, що через розподільчий центр обслуговується 16 із 30 магазинів, а інші 14 напряму від постачальників. Навчився обирати транспортного перевізника, що є найбільш розповсюдженою задачею в логістичній системі. Після проведення всіх необхідних розрахунків складалися графіки за допомогою яких був обраний перший перевізник. Потім я освоїв організацію функціонування транспортно-складської підсистеми, де було розглянуто і порівняно два варіанти роботи логістичної системи:

- при функціонуванні системи без розподільчого центру

- при функціонуванні системи з розподільчим центром

Де поданим табл. 3.3 було побудовано графік залежності загальних витрат (на транспортування, збереження товарів, замовлення) від кількості поставок (рис. 3.6). На основі даних цього графіку був обраний автомобіль вантажопідйомністю 10т.

З’ясувалося, що використання розподільчого центру дозволяє змінювати не лише напрямок руху товарів від постачальників до споживачів, але і зменшувати транспортні витрати й змінювати витрати на складування товарів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В. Н. Маркетинг и логистика фирмы. - М.: «Издательство ПРИОР», 2000. - 128 с.

2. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. – Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 472с.

3. Маркетинговые исследования. Парсяк В.Н., Рогов Г.К.Киев: Наукова думка, 1995. – 145с.

4. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 231 с

5. Майкл Р.Линдерс, Харольд Е.Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер с англ. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2002. – 768с.

6. Чеботаев А. А. Логистика. Логистические технологии: Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. — 172 с.

7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений – 4-е изд. – М.:Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2001. – 396с.

8. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А.Аникина. – 3-е изд., перераб.и доп. – М,:ИНФРА-М, 2003. – 368с. – (Серия «Высшее образование).

9. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2001. – 608с.

10. Лукинский В.С. и др. Логистика автомобильного транспорта. Учеб. Пособие. – М.:Финансы и статистика, 2004. – 368с.

Додаток А

Вихідні данні для визначення координат розташування розподільчого центру (РЦ)

Учасник

Х

Y

Q

XQ

YQ

Магазин 1

12

24

485

11640

11640

Магазин 2

35

17

374

6358

6358

Магазин 3

28

21

408

8568

8568

Магазин 4

27

13

403

5239

5239

Магазин 5

1

13

291

3783

3783

Магазин 6

5

6

369

2214

2214

Магазин 7

41

4

399

1596

1596

Магазин 8

8

10

409

4090

4090

Магазин 9

26

5

354

1770

1770

Магазин 10

40

15

439

6585

6585

Магазин 11

11

8

400

3200

3200

Магазин 12

2

10

293

2930

2930

Магазин 13

30

3

268

804

804

Магазин 14

19

18

421

7578

7578

Магазин 15

23

13

290

3770

3770

Магазин 16

4

2

369

738

738

Магазин 17

12

17

434

7378

7378

Магазин 18

11

10

416

4160

4160

Магазин 19

37

2

375

750

750

Магазин 20

16

17

348

5916

5916

Магазин 21

26

4

373

1492

1492

Магазин 22

9

24

378

9072

9072

Магазин 23

33

22

337

7414

7414

Магазин 24

5

18

408

7344

7344

Магазин 25

39

21

314

6594

6594

Магазин 26

3

12

442

5304

5304

Магазин 27

20

2

479

958

958

Магазин 28

39

24

407

9768

9768

Магазин 29

5

7

308

2156

2156

Магазин 30

23

25

430

10750

10750

Постачальник товарів 1

39

16

3795

60720

60720

Постачальник товарів 2

21

22

3926

86372

86372

Постачальник товарів 3

28

20

3700

74000

74000

Додаток Б

Рис. Б.1 - Транспортна схема функціонування логістичної системи без розподільчого центру

Додаток В

Рис. В.1 - Транспортна схема функціонування логістичної системи з першим розподільчим центром

Додаток Г

Рис. Г.1 - Транспортна схема функціонування логістичної системи з другим розподільчим центром

Додаток Д

-------------------------------------------------------------------------

:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:

:EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :

-------------------------------------------------------------------------

Номер района отправления 1