Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции_ФХ_2008.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
684.03 Кб
Скачать

Г.Г. Фесенко

ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять

з навчальної дисципліни

Харків – 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Фесенко Г.Г.

Конспект лекцій

та методичні вказівки до практичних занять

з навчальної дисципліни

ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ

(для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки

0501 „Економіка і підприємництво“, 6.030504 - „Економіка підприємства“ і 6.030509 – „Облік і аудит“)

Харків - 2008

Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія господарювання» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 0501 „Економіка і підприємництво“, 6.030504 - „Економіка підприємства“ і 6.030509 – „Облік і аудит“). – Фесенко Г.Г. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 79 с.

Рецензент: зав.кафедри історії та культурології к.і.н., доц. Рябченко О.Л.

Рекомендовано кафедрою історії та культурології, протокол засідання

№ 10 від 25 червня 2008 р.

© Фесенко Г.Г., ХНАМГ, 2008

ВСТУП

Філософське дослідження загальних передумов

економічної діяльності й економічного мислення

є безпосереднім завданням філософії господарства.

С.М. Булгаков

Дослідження сучасного господарського життя залишає актуальним питання, підняте у свій час С.М. Булгаковим у трактаті «Філософія господарства»: «чи є господарство функцією людини або ж людина є функцією господарства?» Сьогодні осмисленню і переосмисленню піддаються самі основи господарювання: цілі і можливості виробництва, його цілі та цінності господарства в цілому, результати і наслідки господарювання.

У пошуку нових концептуальних рішень теоретична економія звертається до філософії господарства, що намагається дослідити те смислове поле господарської реальності, яке знаходиться за межами дослідницьких інтересів економічної науки, а саме: хто така людина? в чому сенс її життя? чому, навіщо і куди спрямована діяльність людини, яка господарює? яку мету має людське господарство? якими будуть його наслідки? який результат має бути?

Філософія господарства не дає практичних порад, а надає світогляд, тим самим формує людину, яка господарює. Філософія господарства ні на чому не наполягає, хоча й виступає за мудрість. Філософія, спираючись на точні і перевірені знання, здобуті наукою, формує і направляє процес розуміння світу, результатом якого стає певна цілісна «картина світу». Отже, філософсько-господарське знання, по-перше, є світоглядним, узагальнюючим, трансцендентним (а не функціональним, технологічним), по-друге, діалогічним (з економічною та іншими науками).

Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія господарювання» відповідає навчальному плану студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво“ (лекції 8 год., практичні заняття – 2).

Аудиторні заняття

Кількість годин

Лекції

1. Господарство як предмет філософського аналізу

1

2. Історія філософсько-господарської думки

3

3. Епістемологія господарства: проблеми й підходи

2

4. Аксіологія господарства

2

Практичні заняття

Онтологія господарства та господарювання

2

Всього

10